CAD/JPY
Bán 96.795
Chênh lệch Chênh lệch0.045
Mua 96.840
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CAD/JPY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 28, 2023 95.795 -0.295 -0.31% 96.090 96.090 95.670
Mar 27, 2023 96.090 0.805 0.84% 95.285 96.475 95.050
Mar 26, 2023 95.285 0.430 0.45% 94.855 95.360 94.855
Mar 24, 2023 95.090 -0.290 -0.30% 95.380 95.430 94.055
Mar 23, 2023 95.380 -0.220 -0.23% 95.600 96.310 94.880
Mar 22, 2023 95.600 -0.950 -0.98% 96.550 97.105 95.445
Mar 21, 2023 96.555 0.470 0.49% 96.085 96.915 95.775
Mar 20, 2023 96.085 -0.360 -0.37% 96.445 96.860 95.015
Mar 19, 2023 96.435 0.435 0.45% 96.000 96.525 95.850
Mar 17, 2023 95.985 -1.200 -1.23% 97.185 97.400 95.795
Mar 16, 2023 97.185 0.675 0.70% 96.510 97.535 95.715
Mar 15, 2023 96.515 -1.670 -1.70% 98.185 98.610 95.885
Mar 14, 2023 98.185 1.350 1.39% 96.835 98.690 96.820
Mar 13, 2023 96.835 -1.180 -1.20% 98.015 98.050 95.930
Mar 12, 2023 98.015 0.715 0.73% 97.300 98.070 96.620
Mar 10, 2023 97.705 -0.865 -0.88% 98.570 99.005 97.210
Mar 9, 2023 98.575 -0.850 -0.85% 99.425 99.435 98.345
Mar 8, 2023 99.425 -0.475 -0.48% 99.900 100.160 99.080
Mar 7, 2023 99.900 0.045 0.05% 99.855 100.005 99.450
Mar 6, 2023 99.855 -0.105 -0.11% 99.960 100.075 99.580