CAD/JPY
Bán 104.550
Chênh lệch Chênh lệch0.045
Mua 104.595
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CAD/JPY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 11, 2022 104.105 0.160 0.15% 103.945 104.250 103.785
Aug 10, 2022 103.945 -0.955 -0.91% 104.900 104.935 103.215
Aug 9, 2022 104.900 0.035 0.03% 104.865 105.070 104.605
Aug 8, 2022 104.865 0.540 0.52% 104.325 105.025 104.285
Aug 7, 2022 104.325 0.030 0.03% 104.295 104.530 104.215
Aug 5, 2022 104.270 1.240 1.20% 103.030 104.720 103.005
Aug 4, 2022 103.030 -1.135 -1.09% 104.165 104.695 102.940
Aug 3, 2022 104.165 0.720 0.70% 103.445 104.560 102.865
Aug 2, 2022 103.445 1.160 1.13% 102.285 103.700 101.400
Aug 1, 2022 102.285 -1.770 -1.70% 104.055 104.080 102.260
Jul 31, 2022 104.060 0.160 0.15% 103.900 104.215 103.825
Jul 29, 2022 104.060 -0.865 -0.82% 104.925 105.145 103.535
Jul 28, 2022 104.925 -1.240 -1.17% 106.165 106.305 104.555
Jul 27, 2022 106.165 -0.185 -0.17% 106.350 106.625 106.135
Jul 26, 2022 106.350 0.225 0.21% 106.125 106.615 105.835
Jul 25, 2022 106.125 0.665 0.63% 105.460 106.470 105.050
Jul 24, 2022 105.460 0.210 0.20% 105.250 105.560 105.175
Jul 22, 2022 105.225 -1.175 -1.10% 106.400 107.045 105.215
Jul 21, 2022 106.405 -0.980 -0.91% 107.385 107.630 106.390
Jul 20, 2022 107.385 0.065 0.06% 107.320 107.545 106.965