CAD/MXN
Bán 14.88414
Chênh lệch Chênh lệch0.01071
Mua 14.89485
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CAD/MXN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 23, 2022 14.85161 0.06888 0.47% 14.78273 14.90594 14.76580
Sep 22, 2022 14.80982 -0.05640 -0.38% 14.86622 14.87027 14.80081
Sep 22, 2022 14.78273 -0.08349 -0.56% 14.86622 14.87027 14.74181
Sep 21, 2022 14.86616 -0.08670 -0.58% 14.95286 14.97091 14.83022
Sep 20, 2022 14.95333 -0.07871 -0.52% 15.03204 15.07129 14.93603
Sep 19, 2022 15.03198 -0.07030 -0.47% 15.10228 15.14226 15.00380
Sep 18, 2022 15.10228 0.00584 0.04% 15.09644 15.11551 15.07274
Sep 16, 2022 15.10471 -0.05983 -0.39% 15.16454 15.17041 15.07580
Sep 15, 2022 15.16177 -0.00309 -0.02% 15.16486 15.20924 15.13948
Sep 14, 2022 15.16468 -0.05793 -0.38% 15.22261 15.22714 15.11310
Sep 13, 2022 15.22266 -0.05233 -0.34% 15.27499 15.35047 15.21300
Sep 12, 2022 15.27500 0.02029 0.13% 15.25471 15.31184 15.21593
Sep 11, 2022 15.25470 0.02490 0.16% 15.22980 15.26197 15.21762
Sep 9, 2022 15.26286 0.01811 0.12% 15.24475 15.32874 15.23414
Sep 8, 2022 15.24475 0.01987 0.13% 15.22488 15.28049 15.21214
Sep 7, 2022 15.22482 -0.07679 -0.50% 15.30161 15.30774 15.18672
Sep 6, 2022 15.30160 0.08877 0.58% 15.21283 15.34439 15.20181
Sep 5, 2022 15.21278 0.01871 0.12% 15.19407 15.21895 15.16511
Sep 4, 2022 15.19411 0.02000 0.13% 15.17411 15.19855 15.16070
Sep 2, 2022 15.18994 -0.15489 -1.01% 15.34483 15.35772 15.18068