CAD/MXN
Bán 12.99024
Chênh lệch Chênh lệch0.00632
Mua 12.99656
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CAD/MXN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 8, 2023 12.98656 0.00824 0.06% 12.97832 12.99366 12.97780
Jun 7, 2023 12.97812 0.00970 0.07% 12.96842 13.01331 12.91517
Jun 6, 2023 12.96841 -0.01535 -0.12% 12.98376 13.02364 12.95576
Jun 5, 2023 12.98361 -0.09253 -0.71% 13.07614 13.09916 12.97912
Jun 4, 2023 13.07614 0.01462 0.11% 13.06152 13.08197 13.02872
Jun 2, 2023 13.06739 0.01567 0.12% 13.05172 13.08824 12.97755
Jun 1, 2023 13.05167 0.01770 0.14% 13.03397 13.07916 12.96455
May 31, 2023 13.03398 0.04493 0.35% 12.98905 13.07442 12.92563
May 30, 2023 12.98900 0.05430 0.42% 12.93470 13.00769 12.90689
May 29, 2023 12.93488 -0.00673 -0.05% 12.94161 12.95457 12.89470
May 28, 2023 12.94166 0.00822 0.06% 12.93344 12.95167 12.91833
May 26, 2023 12.93309 -0.15330 -1.17% 13.08639 13.08906 12.92646
May 25, 2023 13.08635 -0.01441 -0.11% 13.10076 13.11531 13.04645
May 24, 2023 13.10081 -0.20593 -1.55% 13.30674 13.31550 13.05775
May 23, 2023 13.30664 0.05804 0.44% 13.24860 13.32668 13.19127
May 22, 2023 13.24855 0.08728 0.66% 13.16127 13.29090 13.13328
May 21, 2023 13.16132 0.04448 0.34% 13.11684 13.18251 13.10175
May 19, 2023 13.16791 0.04507 0.34% 13.12284 13.16899 13.07017
May 18, 2023 13.12324 0.05141 0.39% 13.07183 13.17323 13.05785
May 17, 2023 13.07178 0.09454 0.73% 12.97724 13.11957 12.92906