CAD/NOK
Bán 7.48026
Chênh lệch Chênh lệch0.02299
Mua 7.50325
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CAD/NOK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 12, 2022 7.48026 0.02361 0.32% 7.45665 7.49590 7.31673
Aug 11, 2022 7.45670 0.01653 0.22% 7.44017 7.46840 7.41268
Aug 10, 2022 7.44313 -0.10580 -1.40% 7.54893 7.54999 7.38927
Aug 9, 2022 7.54906 -0.01711 -0.23% 7.56617 7.57737 7.52090
Aug 8, 2022 7.56648 -0.00982 -0.13% 7.57630 7.69138 7.54168
Aug 7, 2022 7.57627 0.02016 0.27% 7.55611 7.58071 7.55611
Aug 5, 2022 7.55920 0.00311 0.04% 7.55609 7.60690 7.55246
Aug 4, 2022 7.55655 0.00212 0.03% 7.55443 7.58906 7.54229
Aug 3, 2022 7.55466 -0.02880 -0.38% 7.58346 7.59680 7.53147
Aug 2, 2022 7.58465 0.08663 1.16% 7.49802 7.59775 7.47833
Aug 1, 2022 7.49849 -0.05628 -0.74% 7.55477 7.57009 7.47609
Jul 31, 2022 7.55476 0.03137 0.42% 7.52339 7.55782 7.51790
Jul 29, 2022 7.54091 -0.05364 -0.71% 7.59455 7.68103 7.52453
Jul 28, 2022 7.59438 0.00886 0.12% 7.58552 7.65112 7.50647
Jul 27, 2022 7.58551 -0.09061 -1.18% 7.67612 7.67947 7.53672
Jul 26, 2022 7.67614 0.02949 0.39% 7.64665 7.68853 7.62417
Jul 25, 2022 7.64852 -0.02688 -0.35% 7.67540 7.75553 7.62208
Jul 24, 2022 7.67542 0.02994 0.39% 7.64548 7.69181 7.63884
Jul 22, 2022 7.68100 -0.03554 -0.46% 7.71654 7.78166 7.66434
Jul 21, 2022 7.71687 -0.01544 -0.20% 7.73231 7.75676 7.65647