CAD/PLN
Bán 3.35122
Chênh lệch Chênh lệch0.00378
Mua 3.35500
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CAD/PLN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 3.35034 -0.00343 -0.10% 3.35377 3.35619 3.34712
May 25, 2022 3.35342 0.01657 0.50% 3.33685 3.37467 3.33553
May 24, 2022 3.33678 -0.03600 -1.07% 3.37278 3.37690 3.32520
May 23, 2022 3.37267 -0.04179 -1.22% 3.41446 3.41646 3.36721
May 22, 2022 3.41435 0.01388 0.41% 3.40047 3.41590 3.39933
May 20, 2022 3.40378 -0.01845 -0.54% 3.42223 3.43128 3.39907
May 19, 2022 3.42370 -0.01219 -0.35% 3.43589 3.45524 3.41231
May 18, 2022 3.43645 -0.00529 -0.15% 3.44174 3.45207 3.42545
May 17, 2022 3.44253 -0.02281 -0.66% 3.46534 3.47581 3.42917
May 16, 2022 3.46558 -0.01484 -0.43% 3.48042 3.48461 3.45206
May 15, 2022 3.48156 0.00480 0.14% 3.47676 3.48271 3.47008
May 13, 2022 3.45331 0.00582 0.17% 3.44749 3.49058 3.43996
May 12, 2022 3.44758 0.03066 0.90% 3.41692 3.45145 3.41233
May 11, 2022 3.41733 0.01155 0.34% 3.40578 3.42538 3.38913
May 10, 2022 3.40635 -0.00626 -0.18% 3.41261 3.41963 3.39470
May 9, 2022 3.41149 -0.02769 -0.81% 3.43918 3.46984 3.39592
May 8, 2022 3.43907 0.00389 0.11% 3.43518 3.44415 3.42230
May 6, 2022 3.41970 -0.03826 -1.11% 3.45796 3.48176 3.41970
May 5, 2022 3.45981 0.03314 0.97% 3.42667 3.48155 3.41853
May 4, 2022 3.42821 -0.04082 -1.18% 3.46903 3.47968 3.41242