CAD/PLN
Bán 3.32425
Chênh lệch Chênh lệch0.01463
Mua 3.33888
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CAD/PLN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 29, 2022 3.35067 -0.00370 -0.11% 3.35437 3.35805 3.34734
Nov 28, 2022 3.35470 -0.01603 -0.48% 3.37073 3.37110 3.32065
Nov 27, 2022 3.37036 -0.00020 -0.01% 3.37056 3.37261 3.36413
Nov 25, 2022 3.35596 -0.01780 -0.53% 3.37376 3.38620 3.34853
Nov 24, 2022 3.37423 -0.00695 -0.21% 3.38118 3.38925 3.36664
Nov 23, 2022 3.38091 -0.03285 -0.96% 3.41376 3.41584 3.37681
Nov 22, 2022 3.41390 0.00700 0.21% 3.40690 3.42861 3.40432
Nov 21, 2022 3.40655 0.00962 0.28% 3.39693 3.42806 3.39350
Nov 20, 2022 3.39671 0.00421 0.12% 3.39250 3.39781 3.38068
Nov 18, 2022 3.39240 -0.01358 -0.40% 3.40598 3.41002 3.38611
Nov 17, 2022 3.40611 0.01955 0.58% 3.38656 3.41465 3.37721
Nov 16, 2022 3.38628 -0.05734 -1.67% 3.44362 3.47659 3.37520
Nov 15, 2022 3.44393 0.02355 0.69% 3.42038 3.46447 3.37808
Nov 14, 2022 3.42016 0.01143 0.34% 3.40873 3.43955 3.40340
Nov 13, 2022 3.40904 0.00562 0.17% 3.40342 3.40940 3.38828
Nov 11, 2022 3.40238 -0.04214 -1.22% 3.44452 3.45242 3.40084
Nov 10, 2022 3.44456 -0.02867 -0.83% 3.47323 3.49918 3.42959
Nov 9, 2022 3.47344 0.00666 0.19% 3.46678 3.49218 3.45761
Nov 8, 2022 3.46708 0.01276 0.37% 3.45432 3.47967 3.44730
Nov 7, 2022 3.45423 -0.03813 -1.09% 3.49236 3.49310 3.44868