CAD/RUB
Bán 44.2285
Chênh lệch Chênh lệch0.4785
Mua 44.7070
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CAD/RUB lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jul 22, 2022 44.2285 0.3275 0.75% 43.9010 45.3275 43.7200
Jul 21, 2022 43.7460 1.1460 2.69% 42.6000 45.2840 42.4305
Jul 20, 2022 42.3875 -0.0850 -0.20% 42.4725 42.6260 42.1310
Jul 19, 2022 42.8235 -0.1235 -0.29% 42.9470 43.2165 42.1710
Jul 18, 2022 43.2695 -0.2820 -0.65% 43.5515 43.6425 43.0970
Jul 15, 2022 43.6765 -0.8630 -1.94% 44.5395 44.5400 43.1485
Jul 14, 2022 44.2060 -0.2710 -0.61% 44.4770 44.5490 43.7650
Jul 13, 2022 44.7725 -0.0070 -0.02% 44.7795 45.2180 44.2790
Jul 12, 2022 45.0675 -0.3350 -0.74% 45.4025 45.4425 43.6520
Jul 11, 2022 45.1315 -1.7025 -3.64% 46.8340 47.3340 44.9610
Jul 8, 2022 46.7615 -0.4035 -0.86% 47.1650 47.2520 46.4680
Jul 7, 2022 47.6295 -0.9120 -1.88% 48.5415 48.5455 47.1935
Jul 6, 2022 48.3400 -0.5630 -1.15% 48.9030 49.1955 46.8560
Jul 5, 2022 46.6075 3.6850 8.59% 42.9225 47.5910 42.8575
Jul 4, 2022 42.7625 -0.0360 -0.08% 42.7985 43.1470 42.1940
Jul 1, 2022 42.0990 1.3390 3.29% 40.7600 42.9280 40.5500
Jun 30, 2022 39.9060 -0.1405 -0.35% 40.0465 41.2230 39.5175
Jun 29, 2022 41.2180 1.8255 4.63% 39.3925 41.2950 38.7070
Jun 28, 2022 40.1135 -1.2110 -2.93% 41.3245 41.3255 39.8700
Jun 27, 2022 41.2200 -0.2965 -0.71% 41.5165 41.5230 40.9730