CAD/SGD
Bán 1.00558
Chênh lệch Chênh lệch0.00252
Mua 1.00810
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CAD/SGD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 9, 2023 1.00558 0.00077 0.08% 1.00481 1.00886 1.00426
Jun 8, 2023 1.00482 -0.00348 -0.35% 1.00830 1.00993 1.00329
Jun 7, 2023 1.00831 0.00266 0.26% 1.00565 1.00960 1.00352
Jun 6, 2023 1.00566 0.00252 0.25% 1.00314 1.00652 1.00292
Jun 5, 2023 1.00313 -0.00284 -0.28% 1.00597 1.00700 1.00166
Jun 4, 2023 1.00594 0.00123 0.12% 1.00471 1.00622 1.00459
Jun 2, 2023 1.00433 0.00251 0.25% 1.00182 1.00578 0.99932
Jun 1, 2023 1.00181 0.00595 0.60% 0.99586 1.00258 0.99546
May 31, 2023 0.99586 0.00286 0.29% 0.99300 0.99775 0.99163
May 30, 2023 0.99300 -0.00212 -0.21% 0.99512 0.99698 0.99214
May 29, 2023 0.99513 0.00116 0.12% 0.99397 0.99623 0.99352
May 28, 2023 0.99397 0.00174 0.18% 0.99223 0.99423 0.99109
May 26, 2023 0.99165 -0.00117 -0.12% 0.99282 0.99352 0.99110
May 25, 2023 0.99280 0.00025 0.03% 0.99255 0.99550 0.99182
May 24, 2023 0.99256 -0.00498 -0.50% 0.99754 0.99801 0.99074
May 23, 2023 0.99755 0.00077 0.08% 0.99678 0.99863 0.99374
May 22, 2023 0.99677 0.00021 0.02% 0.99656 0.99705 0.99478
May 21, 2023 0.99656 0.00155 0.16% 0.99501 0.99680 0.99447
May 19, 2023 0.99611 -0.00235 -0.24% 0.99846 0.99967 0.99417
May 18, 2023 0.99845 0.00167 0.17% 0.99678 1.00056 0.99553