CAD/SGD
Bán 1.05327
Chênh lệch Chênh lệch0.00045
Mua 1.05372
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CAD/SGD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 23, 2022 1.05139 -0.00081 -0.08% 1.05220 1.05489 1.05001
Sep 22, 2022 1.05495 0.00259 0.25% 1.05236 1.05533 1.04942
Sep 22, 2022 1.05226 -0.00010 -0.01% 1.05236 1.05533 1.04942
Sep 21, 2022 1.05235 -0.00258 -0.24% 1.05493 1.05789 1.05165
Sep 20, 2022 1.05497 -0.00758 -0.71% 1.06255 1.06340 1.05420
Sep 19, 2022 1.06255 0.00233 0.22% 1.06022 1.06268 1.05650
Sep 18, 2022 1.06021 0.00089 0.08% 1.05932 1.06081 1.05906
Sep 16, 2022 1.05950 -0.00420 -0.39% 1.06370 1.06431 1.05811
Sep 15, 2022 1.06371 -0.00398 -0.37% 1.06769 1.06852 1.06322
Sep 14, 2022 1.06765 -0.00012 -0.01% 1.06777 1.06885 1.06431
Sep 13, 2022 1.06778 -0.00723 -0.67% 1.07501 1.07636 1.06683
Sep 12, 2022 1.07501 0.00153 0.14% 1.07348 1.07603 1.07310
Sep 11, 2022 1.07348 0.00277 0.26% 1.07071 1.07379 1.06975
Sep 9, 2022 1.07333 0.00030 0.03% 1.07303 1.07629 1.07182
Sep 8, 2022 1.07302 0.00303 0.28% 1.06999 1.07373 1.06892
Sep 7, 2022 1.06999 0.00063 0.06% 1.06936 1.07078 1.06656
Sep 6, 2022 1.06937 0.00166 0.16% 1.06771 1.07183 1.06761
Sep 5, 2022 1.06772 0.00005 0.00% 1.06767 1.06918 1.06665
Sep 4, 2022 1.06762 0.00230 0.22% 1.06532 1.06771 1.06507
Sep 2, 2022 1.06698 0.00117 0.11% 1.06581 1.07001 1.06468