CAD/SEK
Bán 7.97989
Chênh lệch Chênh lệch0.01463
Mua 7.99452
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CAD/SEK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 12, 2022 7.97989 0.09877 1.25% 7.88112 7.98924 7.87970
Aug 11, 2022 7.88112 0.01811 0.23% 7.86301 7.89240 7.83777
Aug 10, 2022 7.86255 -0.02521 -0.32% 7.88776 7.90364 7.81345
Aug 9, 2022 7.88739 0.00300 0.04% 7.88439 7.90343 7.86478
Aug 8, 2022 7.88439 0.00360 0.05% 7.88079 7.90836 7.86721
Aug 7, 2022 7.88029 0.01095 0.14% 7.86934 7.88817 7.86369
Aug 5, 2022 7.86650 0.01580 0.20% 7.85070 7.90421 7.83585
Aug 4, 2022 7.85073 -0.09359 -1.18% 7.94432 7.95521 7.84375
Aug 3, 2022 7.94377 -0.00983 -0.12% 7.95360 7.97325 7.92500
Aug 2, 2022 7.95363 0.07960 1.01% 7.87403 7.96547 7.85222
Aug 1, 2022 7.87403 -0.05778 -0.73% 7.93181 7.95151 7.85323
Jul 31, 2022 7.93181 0.02214 0.28% 7.90967 7.93736 7.90695
Jul 29, 2022 7.92101 -0.04691 -0.59% 7.96792 7.98453 7.90756
Jul 28, 2022 7.96795 -0.00023 -0.00% 7.96818 8.04998 7.94642
Jul 27, 2022 7.96816 -0.03528 -0.44% 8.00344 8.03430 7.94186
Jul 26, 2022 8.00355 0.07998 1.01% 7.92357 8.01622 7.91068
Jul 25, 2022 7.92357 0.01424 0.18% 7.90933 7.93887 7.86702
Jul 24, 2022 7.90933 0.03326 0.42% 7.87607 7.90975 7.87497
Jul 22, 2022 7.91177 0.00129 0.02% 7.91048 7.98000 7.90280
Jul 21, 2022 7.91054 -0.03755 -0.47% 7.94809 7.95625 7.86714