CAD/SEK
Bán 7.61142
Chênh lệch Chênh lệch0.00683
Mua 7.61825
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CAD/SEK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 28, 2023 7.59504 0.00491 0.06% 7.59013 7.59640 7.58787
Mar 27, 2023 7.59007 0.01535 0.20% 7.57472 7.60821 7.56463
Mar 26, 2023 7.57472 0.00375 0.05% 7.57097 7.58588 7.56585
Mar 24, 2023 7.58162 0.05172 0.69% 7.52990 7.59211 7.50879
Mar 23, 2023 7.52974 0.02816 0.38% 7.50158 7.55845 7.47454
Mar 22, 2023 7.50169 -0.03577 -0.47% 7.53746 7.55874 7.44244
Mar 21, 2023 7.53746 -0.04153 -0.55% 7.57899 7.59987 7.51518
Mar 20, 2023 7.57901 -0.05557 -0.73% 7.63458 7.67194 7.56311
Mar 19, 2023 7.63468 0.01826 0.24% 7.61642 7.67902 7.59161
Mar 17, 2023 7.64818 -0.00345 -0.05% 7.65163 7.68879 7.61684
Mar 16, 2023 7.65199 -0.04264 -0.55% 7.69463 7.71201 7.63137
Mar 15, 2023 7.69450 0.04920 0.64% 7.64530 7.72825 7.58618
Mar 14, 2023 7.64535 -0.06787 -0.88% 7.71322 7.77267 7.63142
Mar 13, 2023 7.71341 -0.01747 -0.23% 7.73088 7.80278 7.66866
Mar 12, 2023 7.73091 0.06191 0.81% 7.66900 7.73535 7.66283
Mar 10, 2023 7.75757 0.00769 0.10% 7.74988 7.78350 7.69384
Mar 9, 2023 7.74944 -0.01772 -0.23% 7.76716 7.79176 7.73728
Mar 8, 2023 7.76664 -0.03169 -0.41% 7.79833 7.81339 7.72838
Mar 7, 2023 7.79832 0.13040 1.70% 7.66792 7.80923 7.65410
Mar 6, 2023 7.66795 -0.03090 -0.40% 7.69885 7.72085 7.65820