CAD/CHF
Bán 0.73735
Chênh lệch Chênh lệch0.00055
Mua 0.73790
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CAD/CHF lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 17, 2022 0.73875 -0.00025 -0.03% 0.73900 0.73930 0.73790
Aug 16, 2022 0.73895 0.00620 0.85% 0.73275 0.73995 0.73195
Aug 15, 2022 0.73275 -0.00390 -0.53% 0.73665 0.73710 0.72880
Aug 14, 2022 0.73660 0.00145 0.20% 0.73515 0.73690 0.73430
Aug 12, 2022 0.73645 -0.00095 -0.13% 0.73740 0.73930 0.73575
Aug 11, 2022 0.73735 -0.00010 -0.01% 0.73745 0.73835 0.73465
Aug 10, 2022 0.73740 -0.00285 -0.39% 0.74025 0.74030 0.73130
Aug 9, 2022 0.74020 -0.00240 -0.32% 0.74260 0.74310 0.73790
Aug 8, 2022 0.74255 -0.00050 -0.07% 0.74305 0.74480 0.74090
Aug 7, 2022 0.74305 0.00110 0.15% 0.74195 0.74355 0.74145
Aug 5, 2022 0.74305 0.00205 0.28% 0.74100 0.74525 0.73990
Aug 4, 2022 0.74095 -0.00650 -0.87% 0.74745 0.74875 0.74085
Aug 3, 2022 0.74745 0.00410 0.55% 0.74335 0.75005 0.74190
Aug 2, 2022 0.74330 0.00385 0.52% 0.73945 0.74440 0.73725
Aug 1, 2022 0.73940 -0.00385 -0.52% 0.74325 0.74435 0.73800
Jul 31, 2022 0.74325 0.00085 0.11% 0.74240 0.74360 0.74180
Jul 29, 2022 0.74270 -0.00220 -0.30% 0.74490 0.74635 0.74120
Jul 28, 2022 0.74490 -0.00240 -0.32% 0.74730 0.75105 0.74305
Jul 27, 2022 0.74735 0.00025 0.03% 0.74710 0.74935 0.74555
Jul 26, 2022 0.74705 -0.00300 -0.40% 0.75005 0.75240 0.74575