CAD/CHF
Bán 0.66415
Chênh lệch Chênh lệch0.00095
Mua 0.66510
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CAD/CHF lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2023 0.66415 0.00100 0.15% 0.66315 0.66535 0.66165
May 25, 2023 0.66315 -0.00215 -0.32% 0.66530 0.66655 0.66220
May 24, 2023 0.66525 -0.00225 -0.34% 0.66750 0.66755 0.66430
May 23, 2023 0.66750 0.00245 0.37% 0.66505 0.66835 0.66435
May 22, 2023 0.66500 -0.00065 -0.10% 0.66565 0.66575 0.66200
May 21, 2023 0.66565 0.00145 0.22% 0.66420 0.66570 0.66420
May 19, 2023 0.66595 -0.00420 -0.63% 0.67015 0.67070 0.66375
May 18, 2023 0.67015 0.00315 0.47% 0.66700 0.67165 0.66650
May 17, 2023 0.66700 0.00215 0.32% 0.66485 0.66980 0.66340
May 16, 2023 0.66480 0.00010 0.02% 0.66470 0.66730 0.66245
May 15, 2023 0.66475 0.00225 0.34% 0.66250 0.66500 0.66175
May 14, 2023 0.66250 0.00185 0.28% 0.66065 0.66260 0.66065
May 12, 2023 0.66235 0.00000 0.00% 0.66235 0.66405 0.65955
May 11, 2023 0.66240 -0.00250 -0.38% 0.66490 0.66725 0.66175
May 10, 2023 0.66485 -0.00045 -0.07% 0.66530 0.66680 0.66305
May 9, 2023 0.66530 0.00005 0.01% 0.66525 0.66730 0.66410
May 8, 2023 0.66530 -0.00055 -0.08% 0.66585 0.66740 0.66345
May 7, 2023 0.66585 0.00180 0.27% 0.66405 0.66600 0.66385
May 5, 2023 0.66550 0.01105 1.69% 0.65445 0.66565 0.65370
May 4, 2023 0.65450 0.00660 1.02% 0.64790 0.65470 0.64745