CAD/TRY
Bán 17.44151
Chênh lệch Chênh lệch0.19243
Mua 17.63394
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CAD/TRY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 9, 2023 17.44151 -0.07969 -0.45% 17.52120 17.61911 17.27917
Jun 8, 2023 17.52113 0.13366 0.77% 17.38747 17.57279 17.05591
Jun 7, 2023 17.38744 1.06547 6.53% 16.32197 17.44107 16.26282
Jun 6, 2023 16.31516 0.52910 3.35% 15.78606 16.34581 15.76549
Jun 5, 2023 15.78638 0.14135 0.90% 15.64503 15.95193 15.62002
Jun 4, 2023 15.64503 0.05628 0.36% 15.58875 15.66400 15.57541
Jun 2, 2023 15.53096 0.03104 0.20% 15.49992 15.68329 15.46731
Jun 1, 2023 15.49986 0.23439 1.54% 15.26547 15.51325 15.24243
May 31, 2023 15.26548 0.15282 1.01% 15.11266 15.34171 15.05794
May 30, 2023 15.11267 0.33706 2.28% 14.77561 15.17441 14.73819
May 29, 2023 14.77578 0.14918 1.02% 14.62660 14.79294 14.60456
May 28, 2023 14.62666 -0.02687 -0.18% 14.65353 14.67084 14.60903
May 26, 2023 14.60088 -0.02781 -0.19% 14.62869 14.74168 14.51247
May 25, 2023 14.58488 -0.03125 -0.21% 14.61613 14.65848 14.53146
May 24, 2023 14.61619 -0.04865 -0.33% 14.66484 14.71377 14.57775
May 23, 2023 14.66474 0.00228 0.02% 14.66246 14.91775 14.63662
May 22, 2023 14.66235 0.00366 0.02% 14.65869 14.80868 14.61532
May 21, 2023 14.65880 0.06551 0.45% 14.59329 14.65930 14.59183
May 19, 2023 14.63965 -0.00722 -0.05% 14.64687 14.69984 14.60334
May 18, 2023 14.64690 -0.00099 -0.01% 14.64789 14.69276 14.54174