CNH/HKD
Bán 1.1606
Chênh lệch Chênh lệch0.0010
Mua 1.1616
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CNH/HKD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 8, 2022 1.1590 -0.0008 -0.07% 1.1598 1.1602 1.1588
Aug 7, 2022 1.1596 0.0004 0.03% 1.1592 1.1599 1.1589
Aug 5, 2022 1.1592 -0.0023 -0.20% 1.1615 1.1631 1.1592
Aug 4, 2022 1.1614 0.0013 0.11% 1.1601 1.1625 1.1593
Aug 3, 2022 1.1601 0.0027 0.23% 1.1574 1.1620 1.1572
Aug 2, 2022 1.1573 0.0012 0.10% 1.1561 1.1626 1.1545
Aug 1, 2022 1.1561 -0.0052 -0.45% 1.1613 1.1624 1.1555
Jul 31, 2022 1.1610 -0.0003 -0.03% 1.1613 1.1617 1.1607
Jul 29, 2022 1.1619 -0.0013 -0.11% 1.1632 1.1662 1.1610
Jul 28, 2022 1.1631 0.0001 0.01% 1.1630 1.1650 1.1614
Jul 27, 2022 1.1629 0.0037 0.32% 1.1592 1.1642 1.1589
Jul 26, 2022 1.1591 -0.0023 -0.20% 1.1614 1.1631 1.1578
Jul 25, 2022 1.1613 0.0014 0.12% 1.1599 1.1635 1.1595
Jul 24, 2022 1.1598 0.0008 0.07% 1.1590 1.1600 1.1586
Jul 22, 2022 1.1601 0.0010 0.09% 1.1591 1.1628 1.1566
Jul 21, 2022 1.1590 0.0012 0.10% 1.1578 1.1602 1.1559
Jul 20, 2022 1.1578 -0.0053 -0.46% 1.1631 1.1646 1.1569
Jul 19, 2022 1.1631 0.0025 0.22% 1.1606 1.1642 1.1603
Jul 18, 2022 1.1606 0.0007 0.06% 1.1599 1.1649 1.1595
Jul 17, 2022 1.1599 0.0020 0.17% 1.1579 1.1603 1.1577