CNH/HKD
Bán 1.1061
Chênh lệch Chênh lệch0.0026
Mua 1.1087
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CNH/HKD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2023 1.1061 0.0022 0.20% 1.1039 1.1096 1.1033
May 25, 2023 1.1039 -0.0039 -0.35% 1.1078 1.1078 1.1034
May 24, 2023 1.1078 -0.0011 -0.10% 1.1089 1.1113 1.1061
May 23, 2023 1.1089 -0.0012 -0.11% 1.1101 1.1112 1.1073
May 22, 2023 1.1100 -0.0022 -0.20% 1.1122 1.1145 1.1094
May 21, 2023 1.1121 0.0020 0.18% 1.1101 1.1122 1.1101
May 19, 2023 1.1117 0.0021 0.19% 1.1096 1.1140 1.1051
May 18, 2023 1.1095 -0.0063 -0.56% 1.1158 1.1162 1.1081
May 17, 2023 1.1159 -0.0037 -0.33% 1.1196 1.1204 1.1147
May 16, 2023 1.1195 -0.0060 -0.53% 1.1255 1.1263 1.1192
May 15, 2023 1.1254 0.0009 0.08% 1.1245 1.1268 1.1239
May 14, 2023 1.1244 0.0002 0.02% 1.1242 1.1246 1.1238
May 12, 2023 1.1236 -0.0019 -0.17% 1.1255 1.1279 1.1235
May 11, 2023 1.1255 -0.0033 -0.29% 1.1288 1.1291 1.1244
May 10, 2023 1.1288 -0.0033 -0.29% 1.1321 1.1325 1.1273
May 9, 2023 1.1320 -0.0014 -0.12% 1.1334 1.1334 1.1306
May 8, 2023 1.1334 0.0004 0.04% 1.1330 1.1343 1.1324
May 7, 2023 1.1331 0.0006 0.05% 1.1325 1.1334 1.1313
May 5, 2023 1.1331 -0.0010 -0.09% 1.1341 1.1356 1.1314
May 4, 2023 1.1340 0.0007 0.06% 1.1333 1.1377 1.1322