CNH/JPY
Bán 19.5647
Chênh lệch Chênh lệch0.0066
Mua 19.5713
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CNH/JPY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 8, 2023 19.5427 -0.0303 -0.15% 19.5730 19.5987 19.5387
Jun 7, 2023 19.5737 -0.0105 -0.05% 19.5842 19.6177 19.4980
Jun 6, 2023 19.5850 0.0123 0.06% 19.5727 19.6291 19.4907
Jun 5, 2023 19.5717 -0.1367 -0.69% 19.7084 19.7236 19.5547
Jun 4, 2023 19.7086 0.0210 0.11% 19.6876 19.7196 19.6766
Jun 2, 2023 19.6786 0.1539 0.79% 19.5247 19.6929 19.5187
Jun 1, 2023 19.5267 -0.0190 -0.10% 19.5457 19.6269 19.4577
May 31, 2023 19.5462 -0.1639 -0.83% 19.7101 19.7226 19.5155
May 30, 2023 19.7109 -0.1077 -0.54% 19.8186 19.8306 19.6816
May 29, 2023 19.8176 -0.0823 -0.41% 19.8999 19.9031 19.7796
May 28, 2023 19.9006 0.0460 0.23% 19.8546 19.9066 19.8446
May 26, 2023 19.8464 0.1113 0.56% 19.7351 19.8913 19.7063
May 25, 2023 19.7343 0.0187 0.09% 19.7156 19.7649 19.6406
May 24, 2023 19.7151 0.1079 0.55% 19.6072 19.7321 19.5397
May 23, 2023 19.6074 -0.0597 -0.30% 19.6671 19.6744 19.5674
May 22, 2023 19.6676 0.0702 0.36% 19.5974 19.6816 19.5437
May 21, 2023 19.5972 -0.0194 -0.10% 19.6166 19.6316 19.5767
May 19, 2023 19.6151 -0.0410 -0.21% 19.6561 19.7459 19.5752
May 18, 2023 19.6569 0.0392 0.20% 19.6177 19.6736 19.5235
May 17, 2023 19.6182 0.1275 0.65% 19.4907 19.6453 19.4637