CHZ/BTC
Bán 0.00001061
Chênh lệch Chênh lệch0.00000009
Mua 0.00001070
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHZ/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 26, 2022 0.00001056 -0.00000006 -0.56% 0.00001062 0.00001077 0.00001052
Nov 25, 2022 0.00001063 0.00000000 0.00% 0.00001063 0.00001068 0.00001017
Nov 24, 2022 0.00001062 -0.00000043 -3.89% 0.00001105 0.00001105 0.00001049
Nov 23, 2022 0.00001105 -0.00000017 -1.52% 0.00001122 0.00001123 0.00001069
Nov 22, 2022 0.00001121 -0.00000051 -4.35% 0.00001172 0.00001186 0.00001071
Nov 21, 2022 0.00001172 -0.00000035 -2.90% 0.00001207 0.00001240 0.00001141
Nov 20, 2022 0.00001206 -0.00000255 -17.45% 0.00001461 0.00001465 0.00001174
Nov 19, 2022 0.00001462 -0.00000139 -8.68% 0.00001601 0.00001644 0.00001451
Nov 18, 2022 0.00001602 0.00000201 14.35% 0.00001401 0.00001616 0.00001376
Nov 17, 2022 0.00001400 0.00000025 1.82% 0.00001375 0.00001433 0.00001334
Nov 16, 2022 0.00001374 0.00000068 5.21% 0.00001306 0.00001412 0.00001284
Nov 15, 2022 0.00001305 0.00000117 9.85% 0.00001188 0.00001333 0.00001166
Nov 14, 2022 0.00001189 -0.00000037 -3.02% 0.00001226 0.00001238 0.00001113
Nov 13, 2022 0.00001226 -0.00000048 -3.77% 0.00001274 0.00001284 0.00001160
Nov 12, 2022 0.00001273 -0.00000055 -4.14% 0.00001328 0.00001341 0.00001224
Nov 11, 2022 0.00001328 0.00000111 9.12% 0.00001217 0.00001345 0.00001188
Nov 10, 2022 0.00001217 0.00000250 25.85% 0.00000967 0.00001218 0.00000951
Nov 9, 2022 0.00000967 -0.00000180 -15.69% 0.00001147 0.00001158 0.00000910
Nov 8, 2022 0.00001146 -0.00000184 -13.83% 0.00001330 0.00001352 0.00000987
Nov 7, 2022 0.00001329 0.00000029 2.23% 0.00001300 0.00001416 0.00001211