CHZ/BTC
Bán 0.00000358
Chênh lệch Chênh lệch0.00000007
Mua 0.00000365

Giá Chiliz to Bitcoin - biểu đồ CHZ/BTC

CHZ/BTC 0.00000365
CHZ/USDT 0.10030 CHZ/USD 0.10032 BTC/BYN 81394.75 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 27707.00 BTC/CRC - BTC/CZK 612798.09 BTC/SGD 37461.36 BTC/SEK 301696.56 BTC/CAD 37710.65 BTC/CHF 25116.55 BTC/AUD 42590.24 BTC/BGN - BTC/GBP 22391.15 BTC/TRY 565314.08 BTC/DKK 192586.41 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 25858.05 BTC/USD 27709.15 BTC/ZAR 546352.70 BTC/HUF 9576522.12 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 45914.38 BTC/NOK 310770.13 BTC/MXN 489772.17 BTC/ETH 15.0466 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.011311 BCH/BTC 0.00413 BAL/BTC 0.000194 BTG/BTC 0.0004576 BTS/BTC 0.00000037 CRV/BTC 0.00003010 CAKE/BTC 0.0000624 CRO/BTC 0.0000022262 QTUM/BTC 0.00009846 QNT/BTC 0.0041364 ADA/BTC 0.00001367 STEEM/BTC 0.00000679 TRX/BTC 0.00000278 ETH/BTC 0.06881 ETC/BTC 0.0006617 EOS/BTC 0.00003296 SHIB/BTC 0.000000000317 STORJ/BTC 0.00001107 XRP/BTC 0.00001885 XEM/BTC 0.00000122 NEO/BTC 0.000387 LTC/BTC 0.00332 MKR/BTC 0.02320 DOGE/BTC 0.00000262 HOT/BTC 0.00000006 ENJ/BTC 0.00001212 REN/BTC 0.00000274 GRT/BTC 0.00000471 1INCH/BTC 0.00001430 SRM/BTC 0.00000264 LRC/BTC 0.00001050 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000016 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00027155 QNT/BTC 0.0041385 CVC/BTC 0.00000313 COTI/BTC 0.00000251 XCN/BTC 0.0000000817 FTM/BTC 0.0000118558 SAND/BTC 0.0000200382 MATIC/BTC 0.0000325723 TWT/BTC 0.0000393077 AVAX/BTC 0.0005224 CRO/BTC 0.0000022251 RVN/BTC 0.0000007789 USDP/BTC 0.0000363158 TWT/BTC 0.0000393274 XCN/BTC 0.0000000816 USDP/BTC 0.0000362981
Bán 0.00000358
Chênh lệch Chênh lệch0.00000007
Mua 0.00000365
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHZ/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 30, 2023 0.00000359 -0.00000001 -0.28% 0.00000360 0.00000361 0.00000358
May 29, 2023 0.00000359 -0.00000004 -1.10% 0.00000363 0.00000366 0.00000359
May 28, 2023 0.00000363 -0.00000008 -2.16% 0.00000371 0.00000372 0.00000360
May 27, 2023 0.00000371 0.00000002 0.54% 0.00000369 0.00000373 0.00000367
May 26, 2023 0.00000369 -0.00000001 -0.27% 0.00000370 0.00000374 0.00000368
May 25, 2023 0.00000370 -0.00000009 -2.37% 0.00000379 0.00000383 0.00000369
May 24, 2023 0.00000379 -0.00000002 -0.52% 0.00000381 0.00000382 0.00000369
May 23, 2023 0.00000381 -0.00000006 -1.55% 0.00000387 0.00000387 0.00000379
May 22, 2023 0.00000386 -0.00000001 -0.26% 0.00000387 0.00000391 0.00000381
May 21, 2023 0.00000387 -0.00000005 -1.28% 0.00000392 0.00000392 0.00000382
May 20, 2023 0.00000391 -0.00000006 -1.51% 0.00000397 0.00000397 0.00000391
May 19, 2023 0.00000396 0.00000000 0.00% 0.00000396 0.00000399 0.00000392
May 18, 2023 0.00000395 0.00000003 0.77% 0.00000392 0.00000399 0.00000388
May 17, 2023 0.00000391 -0.00000004 -1.01% 0.00000395 0.00000402 0.00000390
May 16, 2023 0.00000394 0.00000002 0.51% 0.00000392 0.00000398 0.00000391
May 15, 2023 0.00000392 -0.00000002 -0.51% 0.00000394 0.00000395 0.00000388
May 14, 2023 0.00000393 0.00000002 0.51% 0.00000391 0.00000394 0.00000388
May 13, 2023 0.00000392 -0.00000006 -1.51% 0.00000398 0.00000398 0.00000388
May 12, 2023 0.00000397 0.00000005 1.28% 0.00000392 0.00000402 0.00000384
May 11, 2023 0.00000392 -0.00000005 -1.26% 0.00000397 0.00000397 0.00000382