CHZ/USD
Bán 0.11737
Chênh lệch Chênh lệch0.00016
Mua 0.11753

Giá socios.com Chiliz to US Dollar - biểu đồ CHZ/USD

Bán 0.11737
Chênh lệch Chênh lệch0.00016
Mua 0.11753
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHZ/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 30, 2023 0.11870 0.00010 0.08% 0.11860 0.12060 0.11650
Mar 29, 2023 0.11850 0.00368 3.21% 0.11482 0.11990 0.11432
Mar 28, 2023 0.11472 0.00121 1.07% 0.11351 0.11651 0.11160
Mar 27, 2023 0.11341 -0.00696 -5.78% 0.12037 0.12052 0.11141
Mar 26, 2023 0.12027 0.00150 1.26% 0.11877 0.12117 0.11807
Mar 25, 2023 0.11867 0.00015 0.13% 0.11852 0.12041 0.11699
Mar 24, 2023 0.11862 -0.00362 -2.96% 0.12224 0.12243 0.11648
Mar 23, 2023 0.12214 0.00392 3.32% 0.11822 0.12411 0.11762
Mar 22, 2023 0.11832 -0.00418 -3.41% 0.12250 0.12512 0.11460
Mar 21, 2023 0.12240 0.00468 3.98% 0.11772 0.12362 0.11540
Mar 20, 2023 0.11782 -0.00372 -3.06% 0.12154 0.12401 0.11637
Mar 19, 2023 0.12144 0.00297 2.51% 0.11847 0.12374 0.11827
Mar 18, 2023 0.11857 -0.00537 -4.33% 0.12394 0.12680 0.11719
Mar 17, 2023 0.12384 0.00690 5.90% 0.11694 0.12455 0.11578
Mar 16, 2023 0.11684 0.00281 2.46% 0.11403 0.11830 0.11258
Mar 15, 2023 0.11403 -0.00868 -7.07% 0.12271 0.12437 0.11202
Mar 14, 2023 0.12261 0.00391 3.29% 0.11870 0.12589 0.11627
Mar 13, 2023 0.11860 0.00309 2.68% 0.11551 0.12012 0.11141
Mar 12, 2023 0.11550 0.00584 5.33% 0.10966 0.11585 0.10771
Mar 11, 2023 0.10964 -0.00022 -0.20% 0.10986 0.11211 0.10507