CHZ/USD
Bán 0.15113
Chênh lệch Chênh lệch0.00228
Mua 0.15341
Bán 0.15113
Chênh lệch Chênh lệch0.00228
Mua 0.15341
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHZ/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 8, 2022 0.15141 0.00070 0.46% 0.15071 0.15241 0.14961
Dec 7, 2022 0.15082 -0.00927 -5.79% 0.16009 0.16079 0.14741
Dec 6, 2022 0.15999 -0.00092 -0.57% 0.16091 0.16179 0.15710
Dec 5, 2022 0.16080 -0.00472 -2.85% 0.16552 0.17041 0.15762
Dec 4, 2022 0.16562 0.00171 1.04% 0.16391 0.16931 0.16391
Dec 3, 2022 0.16401 -0.00530 -3.13% 0.16931 0.16991 0.16280
Dec 2, 2022 0.16921 0.00951 5.95% 0.15970 0.17281 0.15432
Dec 1, 2022 0.15980 -0.00472 -2.87% 0.16452 0.16542 0.15833
Nov 30, 2022 0.16462 0.00246 1.52% 0.16216 0.16674 0.15320
Nov 29, 2022 0.16226 -0.00055 -0.34% 0.16281 0.16632 0.16012
Nov 28, 2022 0.16291 -0.00549 -3.26% 0.16840 0.16990 0.15542
Nov 27, 2022 0.16850 -0.00270 -1.58% 0.17120 0.17528 0.16769
Nov 26, 2022 0.17130 -0.00378 -2.16% 0.17508 0.17808 0.16920
Nov 25, 2022 0.17518 -0.00065 -0.37% 0.17583 0.17638 0.16735
Nov 24, 2022 0.17593 -0.00681 -3.73% 0.18274 0.18284 0.17313
Nov 23, 2022 0.18294 0.00148 0.82% 0.18146 0.18573 0.17418
Nov 22, 2022 0.18136 -0.00301 -1.63% 0.18437 0.18757 0.16677
Nov 21, 2022 0.18447 -0.01123 -5.74% 0.19570 0.20078 0.17779
Nov 20, 2022 0.19580 -0.04767 -19.58% 0.24347 0.24437 0.19051
Nov 19, 2022 0.24357 -0.02324 -8.71% 0.26681 0.27283 0.24057