CHZ/USDT
Bán 0.16780
Chênh lệch Chênh lệch0.00010
Mua 0.16790
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHZ/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 0.16800 0.00140 0.84% 0.16660 0.16930 0.16630
Dec 4, 2022 0.16670 0.00170 1.03% 0.16500 0.17040 0.16500
Dec 3, 2022 0.16510 -0.00530 -3.11% 0.17040 0.17100 0.16390
Dec 2, 2022 0.17030 0.00950 5.91% 0.16080 0.17390 0.15540
Dec 1, 2022 0.16089 -0.00471 -2.84% 0.16560 0.16650 0.15939
Nov 30, 2022 0.16570 0.00240 1.47% 0.16330 0.16790 0.15430
Nov 29, 2022 0.16339 -0.00051 -0.31% 0.16390 0.16750 0.16130
Nov 28, 2022 0.16410 -0.00550 -3.24% 0.16960 0.17110 0.15659
Nov 27, 2022 0.16970 -0.00270 -1.57% 0.17240 0.17650 0.16890
Nov 26, 2022 0.17250 -0.00380 -2.16% 0.17630 0.17930 0.17040
Nov 25, 2022 0.17640 -0.00070 -0.40% 0.17710 0.17760 0.16860
Nov 24, 2022 0.17720 -0.00690 -3.75% 0.18410 0.18420 0.17440
Nov 23, 2022 0.18430 0.00150 0.82% 0.18280 0.18710 0.17570
Nov 22, 2022 0.18270 -0.00320 -1.72% 0.18590 0.18890 0.16810
Nov 21, 2022 0.18580 -0.01130 -5.73% 0.19710 0.20220 0.17910
Nov 20, 2022 0.19720 -0.04770 -19.48% 0.24490 0.24580 0.19190
Nov 19, 2022 0.24500 -0.02330 -8.68% 0.26830 0.27430 0.24200
Nov 18, 2022 0.26840 0.03380 14.41% 0.23460 0.27080 0.23320
Nov 17, 2022 0.23440 0.00450 1.96% 0.22990 0.24060 0.22050
Nov 16, 2022 0.22980 0.00830 3.75% 0.22150 0.23980 0.21210