CHZ/USDT
Bán 0.11950
Chênh lệch Chênh lệch0.00010
Mua 0.11960
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHZ/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 23, 2023 0.11960 0.00160 1.36% 0.11800 0.11960 0.11740
Mar 22, 2023 0.11810 -0.00410 -3.36% 0.12220 0.12480 0.11440
Mar 21, 2023 0.12210 0.00460 3.91% 0.11750 0.12330 0.11510
Mar 20, 2023 0.11760 -0.00360 -2.97% 0.12120 0.12360 0.11620
Mar 19, 2023 0.12110 0.00290 2.45% 0.11820 0.12340 0.11800
Mar 18, 2023 0.11830 -0.00540 -4.37% 0.12370 0.12650 0.11690
Mar 17, 2023 0.12360 0.00680 5.82% 0.11680 0.12430 0.11560
Mar 16, 2023 0.11670 0.00300 2.64% 0.11370 0.11810 0.11230
Mar 15, 2023 0.11370 -0.00870 -7.11% 0.12240 0.12410 0.11190
Mar 14, 2023 0.12230 0.00400 3.38% 0.11830 0.12559 0.11570
Mar 13, 2023 0.11820 0.00340 2.96% 0.11480 0.11970 0.11110
Mar 12, 2023 0.11470 0.00590 5.42% 0.10880 0.11510 0.10660
Mar 11, 2023 0.10890 -0.00090 -0.82% 0.10980 0.11180 0.10480
Mar 10, 2023 0.10990 0.00430 4.07% 0.10560 0.11080 0.10020
Mar 9, 2023 0.10550 -0.00520 -4.70% 0.11070 0.11520 0.10280
Mar 8, 2023 0.11090 -0.01000 -8.27% 0.12090 0.12140 0.11050
Mar 7, 2023 0.12080 -0.00250 -2.03% 0.12330 0.12430 0.11810
Mar 6, 2023 0.12320 0.00120 0.98% 0.12200 0.12450 0.11900
Mar 5, 2023 0.12210 -0.00030 -0.25% 0.12240 0.12450 0.12160
Mar 4, 2023 0.12250 -0.00430 -3.39% 0.12680 0.12750 0.11910