COMP/USDT
Bán 39.01
Chênh lệch Chênh lệch0.05
Mua 39.06
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

COMP/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 26, 2022 38.54 0.33 0.86% 38.21 38.96 38.18
Nov 25, 2022 38.21 0.31 0.82% 37.90 38.93 36.86
Nov 24, 2022 37.89 -0.65 -1.69% 38.54 38.95 37.38
Nov 23, 2022 38.54 0.76 2.01% 37.78 39.15 37.61
Nov 22, 2022 37.78 0.74 2.00% 37.04 38.18 36.06
Nov 21, 2022 37.04 -0.50 -1.33% 37.54 38.44 36.03
Nov 20, 2022 37.54 -2.22 -5.58% 39.76 40.22 37.42
Nov 19, 2022 39.76 0.83 2.13% 38.93 39.97 37.89
Nov 18, 2022 38.93 0.26 0.67% 38.67 40.32 38.02
Nov 17, 2022 38.64 -1.00 -2.52% 39.64 41.32 38.53
Nov 16, 2022 39.64 -1.22 -2.99% 40.86 41.57 39.20
Nov 15, 2022 40.86 2.17 5.61% 38.69 43.41 37.89
Nov 14, 2022 38.69 0.08 0.21% 38.61 39.88 35.54
Nov 13, 2022 38.61 1.00 2.66% 37.61 40.00 37.11
Nov 12, 2022 37.59 -2.27 -5.69% 39.86 40.56 37.22
Nov 11, 2022 39.86 -0.90 -2.21% 40.76 41.90 36.54
Nov 10, 2022 40.77 6.30 18.28% 34.47 41.38 33.78
Nov 9, 2022 34.47 -7.58 -18.03% 42.05 42.87 32.42
Nov 8, 2022 42.05 -8.11 -16.17% 50.16 51.03 36.90
Nov 7, 2022 50.16 1.75 3.61% 48.41 50.79 48.04