COMP/USDT
Bán 31.97
Chênh lệch Chênh lệch0.03
Mua 32.00
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

COMP/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 8, 2023 31.95 -0.15 -0.47% 32.10 32.35 31.60
Jun 7, 2023 32.09 -1.68 -4.97% 33.77 33.78 31.52
Jun 6, 2023 33.76 1.24 3.81% 32.52 34.21 32.37
Jun 5, 2023 32.53 -2.90 -8.19% 35.43 35.51 31.38
Jun 4, 2023 35.45 -0.02 -0.06% 35.47 35.99 35.17
Jun 3, 2023 35.44 -0.24 -0.67% 35.68 35.94 35.32
Jun 2, 2023 35.67 0.31 0.88% 35.36 36.40 34.91
Jun 1, 2023 35.36 -0.48 -1.34% 35.84 35.99 35.03
May 31, 2023 35.84 -0.58 -1.59% 36.42 36.62 35.43
May 30, 2023 36.44 -0.41 -1.11% 36.85 37.10 36.22
May 29, 2023 36.85 0.43 1.18% 36.42 37.02 36.01
May 28, 2023 36.41 1.35 3.85% 35.06 36.82 34.92
May 27, 2023 35.07 0.75 2.19% 34.32 35.24 34.20
May 26, 2023 34.33 0.44 1.30% 33.89 34.47 33.24
May 25, 2023 33.89 -0.78 -2.25% 34.67 34.82 33.61
May 24, 2023 34.67 -0.87 -2.45% 35.54 35.54 33.66
May 23, 2023 35.53 0.33 0.94% 35.20 35.97 35.05
May 22, 2023 35.21 0.63 1.82% 34.58 35.40 34.02
May 21, 2023 34.59 -1.14 -3.19% 35.73 35.85 34.26
May 20, 2023 35.74 -0.16 -0.45% 35.90 36.01 35.51