COTI/BTC
Bán 0.00000264
Chênh lệch Chênh lệch0.00000007
Mua 0.00000271

Giá COTI to Bitcoin - biểu đồ COTI/BTC

COTI/BTC 0.00000271
COTI/USDT 0.07223 COTI/USD 0.07229 BTC/BYN 79141.55 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 26919.90 BTC/CRC - BTC/CZK 596771.28 BTC/SGD 36445.97 BTC/SEK 292843.13 BTC/CAD 36560.42 BTC/CHF 24509.10 BTC/AUD 41409.39 BTC/BGN - BTC/GBP 21678.24 BTC/TRY 560117.69 BTC/DKK 187614.80 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 25196.80 BTC/USD 26927.10 BTC/ZAR 534490.80 BTC/HUF 9335878.31 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 44836.87 BTC/NOK 300702.98 BTC/MXN 476252.47 BTC/ETH 15.0466 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.011343 BCH/BTC 0.00420 BAL/BTC 0.000195 BTG/BTC 0.0004535 BTS/BTC 0.00000037 CRV/BTC 0.00003020 CAKE/BTC 0.0000609 CRO/BTC 0.0000022723 QTUM/BTC 0.00009616 QNT/BTC 0.0044023 ADA/BTC 0.00001353 STEEM/BTC 0.00000667 TRX/BTC 0.00000280 ETH/BTC 0.06924 ETC/BTC 0.0006637 EOS/BTC 0.00003297 SHIB/BTC 0.000000000317 STORJ/BTC 0.00001094 XRP/BTC 0.00001874 XEM/BTC 0.00000122 NEO/BTC 0.000379 LTC/BTC 0.00346 MKR/BTC 0.02350 DOGE/BTC 0.00000266 HOT/BTC 0.00000006 ENJ/BTC 0.00001211 REN/BTC 0.00000275 GRT/BTC 0.00000504 CHZ/BTC 0.00000369 1INCH/BTC 0.00001397 SRM/BTC 0.00000272 LRC/BTC 0.00001011 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000017 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00027296 QNT/BTC 0.0044046 CVC/BTC 0.00000311 XCN/BTC 0.0000000659 FTM/BTC 0.0000116480 SAND/BTC 0.0000200878 MATIC/BTC 0.0000332238 TWT/BTC 0.0000403089 AVAX/BTC 0.0005242 CRO/BTC 0.0000022711 RVN/BTC 0.0000007702 USDP/BTC 0.0000363158 TWT/BTC 0.0000403291 XCN/BTC 0.0000000658 USDP/BTC 0.0000362981
Bán 0.00000264
Chênh lệch Chênh lệch0.00000007
Mua 0.00000271
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

COTI/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 1, 2023 0.00000259 0.00000007 2.78% 0.00000252 0.00000261 0.00000251
May 31, 2023 0.00000253 0.00000007 2.85% 0.00000246 0.00000268 0.00000246
May 30, 2023 0.00000247 0.00000001 0.41% 0.00000246 0.00000249 0.00000243
May 29, 2023 0.00000246 -0.00000001 -0.40% 0.00000247 0.00000247 0.00000243
May 28, 2023 0.00000247 -0.00000002 -0.80% 0.00000249 0.00000250 0.00000245
May 27, 2023 0.00000250 0.00000005 2.04% 0.00000245 0.00000252 0.00000245
May 26, 2023 0.00000246 -0.00000002 -0.81% 0.00000248 0.00000252 0.00000245
May 25, 2023 0.00000247 -0.00000001 -0.40% 0.00000248 0.00000248 0.00000247
Apr 21, 2023 0.00000310 -0.00000005 -1.59% 0.00000315 0.00000346 0.00000307
Apr 20, 2023 0.00000316 0.00000006 1.94% 0.00000310 0.00000318 0.00000297
Apr 19, 2023 0.00000311 -0.00000009 -2.81% 0.00000320 0.00000333 0.00000301
Apr 18, 2023 0.00000321 -0.00000032 -9.07% 0.00000353 0.00000367 0.00000314
Apr 17, 2023 0.00000353 0.00000048 15.74% 0.00000305 0.00000360 0.00000303
Apr 16, 2023 0.00000304 0.00000010 3.40% 0.00000294 0.00000323 0.00000288
Apr 15, 2023 0.00000295 0.00000021 7.66% 0.00000274 0.00000297 0.00000267
Apr 14, 2023 0.00000273 0.00000010 3.80% 0.00000263 0.00000275 0.00000261
Apr 13, 2023 0.00000262 0.00000002 0.77% 0.00000260 0.00000263 0.00000255
Apr 12, 2023 0.00000259 -0.00000002 -0.77% 0.00000261 0.00000261 0.00000249
Apr 11, 2023 0.00000261 0.00000000 0.00% 0.00000261 0.00000262 0.00000256
Apr 10, 2023 0.00000262 -0.00000005 -1.87% 0.00000267 0.00000272 0.00000260