COTI/BTC
Bán 0.00000429
Chênh lệch Chênh lệch0.00000007
Mua 0.00000436
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

COTI/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 3, 2022 0.00000425 0.00000002 0.47% 0.00000423 0.00000428 0.00000422
Dec 2, 2022 0.00000424 0.00000006 1.44% 0.00000418 0.00000426 0.00000415
Dec 1, 2022 0.00000418 -0.00000013 -3.02% 0.00000431 0.00000432 0.00000417
Nov 30, 2022 0.00000432 0.00000000 0.00% 0.00000432 0.00000436 0.00000426
Nov 29, 2022 0.00000431 -0.00000002 -0.46% 0.00000433 0.00000446 0.00000429
Nov 28, 2022 0.00000434 -0.00000002 -0.46% 0.00000436 0.00000440 0.00000425
Nov 27, 2022 0.00000437 -0.00000006 -1.35% 0.00000443 0.00000450 0.00000434
Nov 26, 2022 0.00000443 0.00000004 0.91% 0.00000439 0.00000451 0.00000435
Nov 25, 2022 0.00000439 0.00000000 0.00% 0.00000439 0.00000443 0.00000430
Nov 24, 2022 0.00000440 0.00000001 0.23% 0.00000439 0.00000447 0.00000435
Nov 23, 2022 0.00000439 0.00000008 1.86% 0.00000431 0.00000444 0.00000425
Nov 22, 2022 0.00000431 0.00000006 1.41% 0.00000425 0.00000432 0.00000417
Nov 21, 2022 0.00000424 -0.00000021 -4.72% 0.00000445 0.00000512 0.00000410
Nov 20, 2022 0.00000447 0.00000020 4.68% 0.00000427 0.00000453 0.00000424
Nov 19, 2022 0.00000427 0.00000014 3.39% 0.00000413 0.00000428 0.00000411
Nov 18, 2022 0.00000413 -0.00000012 -2.82% 0.00000425 0.00000431 0.00000412
Nov 17, 2022 0.00000426 -0.00000001 -0.23% 0.00000427 0.00000430 0.00000419
Nov 16, 2022 0.00000427 -0.00000005 -1.16% 0.00000432 0.00000438 0.00000424
Nov 15, 2022 0.00000433 0.00000007 1.64% 0.00000426 0.00000447 0.00000425
Nov 14, 2022 0.00000427 0.00000008 1.91% 0.00000419 0.00000429 0.00000402