COTI/USD
Bán 0.06986
Chênh lệch Chênh lệch0.00038
Mua 0.07024
Bán 0.06986
Chênh lệch Chênh lệch0.00038
Mua 0.07024
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

COTI/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 7, 2022 0.07211 -0.00005 -0.07% 0.07216 0.07241 0.07201
Dec 6, 2022 0.07226 -0.00140 -1.90% 0.07366 0.07431 0.07126
Dec 5, 2022 0.07356 0.00140 1.94% 0.07216 0.07481 0.07196
Dec 4, 2022 0.07216 0.00010 0.14% 0.07206 0.07286 0.07136
Dec 3, 2022 0.07196 -0.00095 -1.30% 0.07291 0.07391 0.07186
Dec 2, 2022 0.07301 0.00155 2.17% 0.07146 0.07321 0.07071
Dec 1, 2022 0.07156 -0.00310 -4.15% 0.07466 0.07486 0.07131
Nov 30, 2022 0.07466 0.00310 4.33% 0.07156 0.07506 0.07156
Nov 29, 2022 0.07146 0.00070 0.99% 0.07076 0.07406 0.07006
Nov 28, 2022 0.07086 -0.00140 -1.94% 0.07226 0.07296 0.06896
Nov 27, 2022 0.07226 -0.00120 -1.63% 0.07346 0.07476 0.07196
Nov 26, 2022 0.07341 0.00025 0.34% 0.07316 0.07526 0.07211
Nov 25, 2022 0.07316 -0.00030 -0.41% 0.07346 0.07376 0.07106
Nov 24, 2022 0.07356 0.00010 0.14% 0.07346 0.07466 0.07256
Nov 23, 2022 0.07336 0.00300 4.26% 0.07036 0.07406 0.07026
Nov 22, 2022 0.07041 0.00295 4.37% 0.06746 0.07046 0.06586
Nov 21, 2022 0.06736 -0.00580 -7.93% 0.07316 0.08310 0.06581
Nov 20, 2022 0.07326 0.00140 1.95% 0.07186 0.07531 0.07046
Nov 19, 2022 0.07186 0.00240 3.46% 0.06946 0.07231 0.06856
Nov 18, 2022 0.06946 -0.00210 -2.93% 0.07156 0.07346 0.06936