COTI/USDT
Bán 0.07231
Chênh lệch Chênh lệch0.00067
Mua 0.07298
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

COTI/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 3, 2022 0.07281 0.00005 0.07% 0.07276 0.07336 0.07276
Dec 2, 2022 0.07286 0.00155 2.17% 0.07131 0.07306 0.07056
Dec 1, 2022 0.07141 -0.00309 -4.15% 0.07450 0.07470 0.07116
Nov 30, 2022 0.07450 0.00307 4.30% 0.07143 0.07491 0.07143
Nov 29, 2022 0.07133 0.00068 0.96% 0.07065 0.07395 0.06995
Nov 28, 2022 0.07075 -0.00140 -1.94% 0.07215 0.07285 0.06886
Nov 27, 2022 0.07215 -0.00120 -1.64% 0.07335 0.07465 0.07186
Nov 26, 2022 0.07330 0.00024 0.33% 0.07306 0.07515 0.07200
Nov 25, 2022 0.07306 -0.00032 -0.44% 0.07338 0.07365 0.07098
Nov 24, 2022 0.07348 0.00007 0.10% 0.07341 0.07459 0.07248
Nov 23, 2022 0.07331 0.00301 4.28% 0.07030 0.07402 0.07020
Nov 22, 2022 0.07035 0.00295 4.38% 0.06740 0.07041 0.06580
Nov 21, 2022 0.06730 -0.00582 -7.96% 0.07312 0.08307 0.06575
Nov 20, 2022 0.07322 0.00143 1.99% 0.07179 0.07526 0.07040
Nov 19, 2022 0.07179 0.00253 3.65% 0.06926 0.07224 0.06849
Nov 18, 2022 0.06941 -0.00206 -2.88% 0.07147 0.07337 0.06929
Nov 17, 2022 0.07157 -0.00010 -0.14% 0.07167 0.07219 0.06937
Nov 16, 2022 0.07157 -0.00190 -2.59% 0.07347 0.07431 0.07008
Nov 15, 2022 0.07357 0.00236 3.31% 0.07121 0.07589 0.07091
Nov 14, 2022 0.07131 0.00269 3.92% 0.06862 0.07215 0.06540