CRO/USD
Bán 0.06451
Chênh lệch Chênh lệch0.00068
Mua 0.06519
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CRO/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 2, 2022 0.06441 -0.00080 -1.23% 0.06521 0.06571 0.06421
Dec 1, 2022 0.06531 -0.00010 -0.15% 0.06541 0.06611 0.06441
Nov 30, 2022 0.06551 0.00269 4.28% 0.06282 0.06591 0.06262
Nov 29, 2022 0.06282 0.00010 0.16% 0.06272 0.06421 0.06222
Nov 28, 2022 0.06282 -0.00169 -2.62% 0.06451 0.06451 0.06142
Nov 27, 2022 0.06431 -0.00030 -0.46% 0.06461 0.06491 0.06421
Nov 26, 2022 0.06451 -0.00070 -1.07% 0.06521 0.06581 0.06411
Nov 25, 2022 0.06511 0.00000 0.00% 0.06511 0.06551 0.06272
Nov 24, 2022 0.06521 -0.00200 -2.98% 0.06721 0.06780 0.06431
Nov 23, 2022 0.06721 0.00290 4.51% 0.06431 0.06751 0.06361
Nov 22, 2022 0.06421 0.00129 2.05% 0.06292 0.06501 0.06142
Nov 21, 2022 0.06302 -0.00020 -0.32% 0.06322 0.06561 0.06182
Nov 20, 2022 0.06312 -0.00728 -10.34% 0.07040 0.07080 0.06222
Nov 19, 2022 0.07050 -0.00189 -2.61% 0.07239 0.07239 0.07000
Nov 18, 2022 0.07249 0.00269 3.85% 0.06980 0.07259 0.06930
Nov 17, 2022 0.06990 -0.00060 -0.85% 0.07050 0.07249 0.06711
Nov 16, 2022 0.07060 -0.00229 -3.14% 0.07289 0.07429 0.06651
Nov 15, 2022 0.07289 0.00339 4.88% 0.06950 0.07588 0.06870
Nov 14, 2022 0.06980 0.00290 4.33% 0.06690 0.07728 0.05537
Nov 13, 2022 0.06720 -0.01251 -15.69% 0.07971 0.07976 0.05629