CRO/USD
Bán 0.06007
Chênh lệch Chênh lệch0.00195
Mua 0.06202

Giá Crypto.com Coin to US Dollar - biểu đồ CRO/USD

Bán 0.06007
Chênh lệch Chênh lệch0.00195
Mua 0.06202
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CRO/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 30, 2023 0.06007 0.00002 0.03% 0.06005 0.06049 0.06001
May 28, 2023 0.06005 -0.00012 -0.20% 0.06017 0.06017 0.06005
May 25, 2023 0.05800 0.00000 0.00% 0.05800 0.05905 0.05800
May 24, 2023 0.05657 0.00000 0.00% 0.05657 0.05657 0.05657
May 21, 2023 0.06183 0.00000 0.00% 0.06183 0.06283 0.06183
May 20, 2023 0.06183 0.00000 0.00% 0.06183 0.06183 0.06183
May 14, 2023 0.06171 0.00012 0.19% 0.06159 0.06171 0.06159
May 12, 2023 0.06006 0.00000 0.00% 0.06006 0.06006 0.06006
May 10, 2023 0.06449 0.00000 0.00% 0.06449 0.06449 0.06449
May 9, 2023 0.06499 0.00090 1.40% 0.06409 0.06530 0.06286
May 7, 2023 0.07101 0.00242 3.53% 0.06859 0.07101 0.06859
May 6, 2023 0.06859 0.00410 6.36% 0.06449 0.06859 0.06349
May 5, 2023 0.06564 -0.00286 -4.18% 0.06850 0.06850 0.06564
May 4, 2023 0.06851 0.00001 0.01% 0.06850 0.06951 0.06849
May 2, 2023 0.07099 0.00000 0.00% 0.07099 0.07099 0.07099
May 1, 2023 0.06951 -0.00248 -3.44% 0.07199 0.07199 0.06951
Apr 28, 2023 0.07829 0.00102 1.32% 0.07727 0.07829 0.07727
Apr 27, 2023 0.07349 0.00400 5.76% 0.06949 0.07349 0.06881
Apr 26, 2023 0.07049 0.00041 0.59% 0.07008 0.07474 0.06949
Apr 25, 2023 0.07088 0.00000 0.00% 0.07088 0.07088 0.07088