CRV/BTC
Bán 0.00003984
Chênh lệch Chênh lệch0.00000017
Mua 0.00004001
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CRV/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 0.00003916 0.00000012 0.31% 0.00003904 0.00003961 0.00003865
Dec 4, 2022 0.00003904 0.00000149 3.97% 0.00003755 0.00003974 0.00003746
Dec 3, 2022 0.00003754 -0.00000095 -2.47% 0.00003849 0.00003877 0.00003738
Dec 2, 2022 0.00003849 0.00000074 1.96% 0.00003775 0.00003862 0.00003686
Dec 1, 2022 0.00003775 -0.00000121 -3.11% 0.00003896 0.00003920 0.00003748
Nov 30, 2022 0.00003897 -0.00000120 -2.99% 0.00004017 0.00004096 0.00003854
Nov 29, 2022 0.00004012 0.00000040 1.01% 0.00003972 0.00004122 0.00003925
Nov 28, 2022 0.00003971 -0.00000187 -4.50% 0.00004158 0.00004187 0.00003878
Nov 27, 2022 0.00004158 -0.00000107 -2.51% 0.00004265 0.00004338 0.00004127
Nov 26, 2022 0.00004259 0.00000169 4.13% 0.00004090 0.00004562 0.00004078
Nov 25, 2022 0.00004090 -0.00000044 -1.06% 0.00004134 0.00004228 0.00003960
Nov 24, 2022 0.00004133 0.00000006 0.15% 0.00004127 0.00004387 0.00003950
Nov 23, 2022 0.00004126 0.00000236 6.07% 0.00003890 0.00004326 0.00003691
Nov 22, 2022 0.00003884 0.00000724 22.91% 0.00003160 0.00004546 0.00002535
Nov 21, 2022 0.00003160 0.00000035 1.12% 0.00003125 0.00003213 0.00002991
Nov 20, 2022 0.00003125 -0.00000110 -3.40% 0.00003235 0.00003269 0.00003028
Nov 19, 2022 0.00003235 -0.00000061 -1.85% 0.00003296 0.00003309 0.00003229
Nov 18, 2022 0.00003296 -0.00000001 -0.03% 0.00003297 0.00003345 0.00003252
Nov 17, 2022 0.00003297 -0.00000202 -5.77% 0.00003499 0.00003514 0.00003238
Nov 16, 2022 0.00003500 -0.00000073 -2.04% 0.00003573 0.00003636 0.00003474