CRV/BTC
Bán 0.00002850
Chênh lệch Chênh lệch0.00000010
Mua 0.00002860

Giá Curve DAO to Bitcoin - biểu đồ CRV/BTC

CRV/BTC 0.00002860
CRV/USDT 0.7540 CRV/USD 0.7541 BTC/BYN 77623.15 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 26389.50 BTC/CRC - BTC/CZK 582929.88 BTC/SGD 35591.24 BTC/SEK 287312.89 BTC/CAD 35276.22 BTC/CHF 24011.58 BTC/AUD 39636.70 BTC/BGN - BTC/GBP 21227.13 BTC/TRY 615858.05 BTC/DKK 183619.53 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 24655.40 BTC/USD 26395.35 BTC/ZAR 504561.63 BTC/HUF 9092014.17 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 43669.10 BTC/NOK 291385.68 BTC/MXN 458218.87 BTC/ETH 15.0466 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.009869 BCH/BTC 0.00422 BAL/BTC 0.000188 BTG/BTC 0.0004547 BTS/BTC 0.00000042 CAKE/BTC 0.0000583 CRO/BTC 0.0000023657 QTUM/BTC 0.00008951 QNT/BTC 0.0042176 ADA/BTC 0.00001225 STEEM/BTC 0.00000664 TRX/BTC 0.00000294 ETH/BTC 0.06972 ETC/BTC 0.0006427 EOS/BTC 0.00003347 SHIB/BTC 0.000000000302 STORJ/BTC 0.00001173 XRP/BTC 0.00001978 XEM/BTC 0.00000110 NEO/BTC 0.000339 LTC/BTC 0.00336 MKR/BTC 0.02359 DOGE/BTC 0.00000256 HOT/BTC 0.00000006 ENJ/BTC 0.00001123 REN/BTC 0.00000315 GRT/BTC 0.00000431 CHZ/BTC 0.00000328 1INCH/BTC 0.00001208 SRM/BTC 0.00000262 LRC/BTC 0.00000921 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000015 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00025530 QNT/BTC 0.0042198 CVC/BTC 0.00000309 COTI/BTC 0.00000208 XCN/BTC 0.0000000535 FTM/BTC 0.0000109811 SAND/BTC 0.0000185032 MATIC/BTC 0.0000289003 TWT/BTC 0.0000334530 AVAX/BTC 0.0005294 CRO/BTC 0.0000023645 RVN/BTC 0.0000007063 USDP/BTC 0.0000363158 TWT/BTC 0.0000334698 XCN/BTC 0.0000000534 USDP/BTC 0.0000362981
Bán 0.00002850
Chênh lệch Chênh lệch0.00000010
Mua 0.00002860
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CRV/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 7, 2023 0.00002922 -0.00000015 -0.51% 0.00002937 0.00002939 0.00002899
Jun 6, 2023 0.00002938 -0.00000063 -2.10% 0.00003001 0.00003022 0.00002912
Jun 5, 2023 0.00003005 -0.00000113 -3.62% 0.00003118 0.00003143 0.00002990
Jun 4, 2023 0.00003122 -0.00000019 -0.60% 0.00003141 0.00003165 0.00003117
Jun 3, 2023 0.00003140 0.00000011 0.35% 0.00003129 0.00003161 0.00003100
Jun 2, 2023 0.00003126 0.00000097 3.20% 0.00003029 0.00003153 0.00003022
Jun 1, 2023 0.00003025 0.00000027 0.90% 0.00002998 0.00003044 0.00002976
May 31, 2023 0.00002998 -0.00000012 -0.40% 0.00003010 0.00003036 0.00002981
May 30, 2023 0.00003014 -0.00000060 -1.95% 0.00003074 0.00003090 0.00002982
May 29, 2023 0.00003074 0.00000011 0.36% 0.00003063 0.00003088 0.00003027
May 28, 2023 0.00003059 -0.00000098 -3.10% 0.00003157 0.00003170 0.00003047
May 27, 2023 0.00003153 -0.00000036 -1.13% 0.00003189 0.00003202 0.00003153
May 26, 2023 0.00003189 0.00000089 2.87% 0.00003100 0.00003274 0.00003093
May 25, 2023 0.00003104 -0.00000040 -1.27% 0.00003144 0.00003165 0.00003098
May 24, 2023 0.00003144 -0.00000025 -0.79% 0.00003169 0.00003245 0.00003068
May 23, 2023 0.00003166 0.00000001 0.03% 0.00003165 0.00003226 0.00003136
May 22, 2023 0.00003161 0.00000043 1.38% 0.00003118 0.00003180 0.00003083
May 21, 2023 0.00003117 0.00000063 2.06% 0.00003054 0.00003128 0.00003038
May 20, 2023 0.00003053 -0.00000023 -0.75% 0.00003076 0.00003090 0.00003051
May 19, 2023 0.00003079 0.00000003 0.10% 0.00003076 0.00003085 0.00003034