CRV/USD
Bán 0.6719
Chênh lệch Chênh lệch0.0012
Mua 0.6731
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CRV/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 0.6749 0.0050 0.75% 0.6699 0.6849 0.6679
Dec 4, 2022 0.6689 0.0350 5.52% 0.6339 0.6749 0.6339
Dec 3, 2022 0.6349 -0.0230 -3.50% 0.6579 0.6639 0.6319
Dec 2, 2022 0.6589 0.0180 2.81% 0.6409 0.6589 0.6229
Dec 1, 2022 0.6419 -0.0290 -4.32% 0.6709 0.6729 0.6369
Nov 30, 2022 0.6699 0.0082 1.24% 0.6617 0.6915 0.6467
Nov 29, 2022 0.6607 0.0172 2.67% 0.6435 0.6815 0.6345
Nov 28, 2022 0.6445 -0.0405 -5.91% 0.6850 0.6900 0.6270
Nov 27, 2022 0.6840 -0.0190 -2.70% 0.7030 0.7190 0.6800
Nov 26, 2022 0.7020 0.0260 3.85% 0.6760 0.7570 0.6750
Nov 25, 2022 0.6770 -0.0100 -1.46% 0.6870 0.7000 0.6540
Nov 24, 2022 0.6870 0.0030 0.44% 0.6840 0.7260 0.6600
Nov 23, 2022 0.6860 0.0550 8.72% 0.6310 0.7190 0.6070
Nov 22, 2022 0.6300 0.1310 26.25% 0.4990 0.7330 0.3990
Nov 21, 2022 0.4990 -0.0100 -1.96% 0.5090 0.5170 0.4690
Nov 20, 2022 0.5090 -0.0320 -5.91% 0.5410 0.5460 0.5030
Nov 19, 2022 0.5410 -0.0100 -1.81% 0.5510 0.5550 0.5360
Nov 18, 2022 0.5510 0.0010 0.18% 0.5500 0.5660 0.5400
Nov 17, 2022 0.5510 -0.0330 -5.65% 0.5840 0.5870 0.5350
Nov 16, 2022 0.5840 -0.0200 -3.31% 0.6040 0.6160 0.5720