CRV/USDT
Bán 0.8480
Chênh lệch Chênh lệch0.0010
Mua 0.8490
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CRV/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 2, 2023 0.8270 0.0141 1.73% 0.8129 0.8290 0.8080
Jun 1, 2023 0.8120 -0.0039 -0.48% 0.8159 0.8220 0.8030
May 31, 2023 0.8169 -0.0181 -2.17% 0.8350 0.8390 0.8080
May 30, 2023 0.8360 -0.0190 -2.22% 0.8550 0.8640 0.8260
May 29, 2023 0.8540 -0.0070 -0.81% 0.8610 0.8670 0.8480
May 28, 2023 0.8600 0.0110 1.30% 0.8490 0.8730 0.8440
May 27, 2023 0.8480 -0.0040 -0.47% 0.8520 0.8560 0.8430
May 26, 2023 0.8530 0.0310 3.77% 0.8220 0.8710 0.8189
May 25, 2023 0.8230 -0.0070 -0.84% 0.8300 0.8360 0.8149
May 24, 2023 0.8290 -0.0350 -4.05% 0.8640 0.8820 0.8090
May 23, 2023 0.8630 0.0120 1.41% 0.8510 0.8820 0.8460
May 22, 2023 0.8500 0.0140 1.67% 0.8360 0.8570 0.8230
May 21, 2023 0.8350 0.0050 0.60% 0.8300 0.8430 0.8179
May 20, 2023 0.8290 0.0010 0.12% 0.8280 0.8330 0.8210
May 19, 2023 0.8290 0.0030 0.36% 0.8260 0.8340 0.8159
May 18, 2023 0.8270 -0.0060 -0.72% 0.8330 0.8350 0.8000
May 17, 2023 0.8320 0.0010 0.12% 0.8310 0.8380 0.8030
May 16, 2023 0.8300 0.0040 0.48% 0.8260 0.8350 0.8159
May 15, 2023 0.8270 0.0200 2.48% 0.8070 0.8330 0.7960
May 14, 2023 0.8060 0.0010 0.12% 0.8050 0.8179 0.7940