CRV/USDT
Bán 0.6620
Chênh lệch Chênh lệch0.0010
Mua 0.6630
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CRV/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 8, 2022 0.6520 0.0010 0.15% 0.6510 0.6620 0.6440
Dec 7, 2022 0.6520 -0.0260 -3.83% 0.6780 0.6899 0.6460
Dec 6, 2022 0.6790 0.0040 0.59% 0.6750 0.6959 0.6660
Dec 5, 2022 0.6740 0.0040 0.60% 0.6700 0.6909 0.6640
Dec 4, 2022 0.6690 0.0350 5.52% 0.6340 0.6750 0.6340
Dec 3, 2022 0.6350 -0.0230 -3.50% 0.6580 0.6640 0.6320
Dec 2, 2022 0.6590 0.0180 2.81% 0.6410 0.6590 0.6230
Dec 1, 2022 0.6420 -0.0290 -4.32% 0.6710 0.6730 0.6370
Nov 30, 2022 0.6700 0.0080 1.21% 0.6620 0.6919 0.6470
Nov 29, 2022 0.6610 0.0170 2.64% 0.6440 0.6820 0.6350
Nov 28, 2022 0.6450 -0.0402 -5.87% 0.6852 0.6902 0.6272
Nov 27, 2022 0.6842 -0.0190 -2.70% 0.7032 0.7193 0.6802
Nov 26, 2022 0.7022 0.0259 3.83% 0.6763 0.7572 0.6753
Nov 25, 2022 0.6773 -0.0102 -1.48% 0.6875 0.7005 0.6544
Nov 24, 2022 0.6875 0.0028 0.41% 0.6847 0.7265 0.6607
Nov 23, 2022 0.6867 0.0551 8.72% 0.6316 0.7200 0.6076
Nov 22, 2022 0.6306 0.1312 26.27% 0.4994 0.7337 0.3974
Nov 21, 2022 0.4994 -0.0101 -1.98% 0.5095 0.5176 0.4693
Nov 20, 2022 0.5096 -0.0318 -5.87% 0.5414 0.5465 0.5034
Nov 19, 2022 0.5414 -0.0101 -1.83% 0.5515 0.5555 0.5364