CVC/BTC
Bán 0.00000594
Chênh lệch Chênh lệch0.00000007
Mua 0.00000601
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CVC/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 0.00000592 -0.00000004 -0.67% 0.00000596 0.00000598 0.00000587
Dec 4, 2022 0.00000597 -0.00000006 -1.00% 0.00000603 0.00000604 0.00000589
Dec 3, 2022 0.00000607 0.00000005 0.83% 0.00000602 0.00000663 0.00000593
Dec 2, 2022 0.00000602 -0.00000004 -0.66% 0.00000606 0.00000609 0.00000590
Dec 1, 2022 0.00000606 -0.00000006 -0.98% 0.00000612 0.00000614 0.00000597
Nov 30, 2022 0.00000611 -0.00000008 -1.29% 0.00000619 0.00000622 0.00000601
Nov 29, 2022 0.00000618 -0.00000011 -1.75% 0.00000629 0.00000630 0.00000603
Nov 28, 2022 0.00000628 0.00000036 6.08% 0.00000592 0.00000646 0.00000579
Nov 27, 2022 0.00000593 0.00000001 0.17% 0.00000592 0.00000624 0.00000591
Nov 26, 2022 0.00000592 -0.00000006 -1.00% 0.00000598 0.00000603 0.00000588
Nov 25, 2022 0.00000598 -0.00000008 -1.32% 0.00000606 0.00000607 0.00000591
Nov 24, 2022 0.00000607 0.00000001 0.17% 0.00000606 0.00000627 0.00000565
Nov 23, 2022 0.00000605 0.00000017 2.89% 0.00000588 0.00000618 0.00000585
Nov 22, 2022 0.00000588 0.00000001 0.17% 0.00000587 0.00000603 0.00000568
Nov 21, 2022 0.00000588 0.00000018 3.16% 0.00000570 0.00000589 0.00000555
Nov 20, 2022 0.00000569 -0.00000011 -1.90% 0.00000580 0.00000601 0.00000564
Nov 19, 2022 0.00000580 0.00000027 4.88% 0.00000553 0.00000596 0.00000548
Nov 18, 2022 0.00000554 0.00000017 3.17% 0.00000537 0.00000558 0.00000537
Nov 17, 2022 0.00000538 -0.00000005 -0.92% 0.00000543 0.00000556 0.00000534
Nov 16, 2022 0.00000543 0.00000007 1.31% 0.00000536 0.00000571 0.00000535