CVC/BTC
Bán 0.00000305
Chênh lệch Chênh lệch0.00000008
Mua 0.00000313

Giá CVC to Bitcoin - biểu đồ CVC/BTC

CVC/BTC 0.00000313
CVC/USDT 0.08381 CVC/USD 0.08360 BTC/BYN 79072.90 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 26887.50 BTC/CRC - BTC/CZK 592272.93 BTC/SGD 36243.35 BTC/SEK 291058.12 BTC/CAD 36159.02 BTC/CHF 24416.37 BTC/AUD 40901.33 BTC/BGN - BTC/GBP 21482.05 BTC/TRY 559856.41 BTC/DKK 186316.65 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 25027.95 BTC/USD 26903.95 BTC/ZAR 527251.10 BTC/HUF 9285153.11 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 44284.52 BTC/NOK 297729.34 BTC/MXN 472329.16 BTC/ETH 15.0466 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.011365 BCH/BTC 0.00421 BAL/BTC 0.000196 BTG/BTC 0.0005017 BTS/BTC 0.00000037 CRV/BTC 0.00003042 CAKE/BTC 0.0000613 CRO/BTC 0.0000022723 QTUM/BTC 0.00009660 QNT/BTC 0.0043142 ADA/BTC 0.00001361 STEEM/BTC 0.00000672 TRX/BTC 0.00000282 ETH/BTC 0.06933 ETC/BTC 0.0006657 EOS/BTC 0.00003313 SHIB/BTC 0.000000000319 STORJ/BTC 0.00001099 XRP/BTC 0.00001882 XEM/BTC 0.00000123 NEO/BTC 0.000381 LTC/BTC 0.00354 MKR/BTC 0.02379 DOGE/BTC 0.00000267 HOT/BTC 0.00000006 ENJ/BTC 0.00001226 REN/BTC 0.00000277 GRT/BTC 0.00000489 CHZ/BTC 0.00000371 1INCH/BTC 0.00001398 SRM/BTC 0.00000272 LRC/BTC 0.00001019 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000017 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00027685 QNT/BTC 0.0043164 COTI/BTC 0.00000263 XCN/BTC 0.0000000659 FTM/BTC 0.0000117392 SAND/BTC 0.0000209891 MATIC/BTC 0.0000332271 TWT/BTC 0.0000397400 AVAX/BTC 0.0005291 CRO/BTC 0.0000022711 RVN/BTC 0.0000007789 USDP/BTC 0.0000363158 TWT/BTC 0.0000397599 XCN/BTC 0.0000000658 USDP/BTC 0.0000362981
Bán 0.00000305
Chênh lệch Chênh lệch0.00000008
Mua 0.00000313
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CVC/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 1, 2023 0.00000304 0.00000000 0.00% 0.00000304 0.00000306 0.00000299
May 31, 2023 0.00000304 -0.00000001 -0.33% 0.00000305 0.00000312 0.00000297
May 30, 2023 0.00000306 0.00000001 0.33% 0.00000305 0.00000308 0.00000298
May 29, 2023 0.00000305 -0.00000001 -0.33% 0.00000306 0.00000308 0.00000299
May 28, 2023 0.00000306 -0.00000007 -2.24% 0.00000313 0.00000315 0.00000301
May 27, 2023 0.00000313 0.00000001 0.32% 0.00000312 0.00000316 0.00000306
May 26, 2023 0.00000312 -0.00000005 -1.58% 0.00000317 0.00000317 0.00000307
May 25, 2023 0.00000315 0.00000002 0.64% 0.00000313 0.00000318 0.00000309
May 24, 2023 0.00000314 -0.00000003 -0.95% 0.00000317 0.00000318 0.00000311
May 23, 2023 0.00000316 0.00000002 0.64% 0.00000314 0.00000320 0.00000311
May 22, 2023 0.00000313 -0.00000010 -3.10% 0.00000323 0.00000326 0.00000310
May 21, 2023 0.00000324 -0.00000005 -1.52% 0.00000329 0.00000329 0.00000321
May 20, 2023 0.00000329 0.00000001 0.30% 0.00000328 0.00000332 0.00000326
May 19, 2023 0.00000329 0.00000006 1.86% 0.00000323 0.00000334 0.00000322
May 18, 2023 0.00000328 0.00000004 1.23% 0.00000324 0.00000333 0.00000320
May 17, 2023 0.00000325 0.00000005 1.56% 0.00000320 0.00000328 0.00000320
May 16, 2023 0.00000323 0.00000002 0.62% 0.00000321 0.00000327 0.00000315
May 15, 2023 0.00000320 -0.00000004 -1.23% 0.00000324 0.00000326 0.00000315
May 14, 2023 0.00000324 0.00000000 0.00% 0.00000324 0.00000325 0.00000311
May 13, 2023 0.00000323 -0.00000004 -1.22% 0.00000327 0.00000327 0.00000315