CVC/USD
Bán 0.09553
Chênh lệch Chênh lệch0.00094
Mua 0.09647
Bán 0.09553
Chênh lệch Chênh lệch0.00094
Mua 0.09647
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CVC/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 7, 2022 0.09933 -0.00189 -1.87% 0.10122 0.10192 0.09913
Dec 6, 2022 0.10122 0.00000 0.00% 0.10122 0.10202 0.09942
Dec 5, 2022 0.10122 -0.00130 -1.27% 0.10252 0.10312 0.10067
Dec 4, 2022 0.10262 0.00030 0.29% 0.10232 0.10367 0.10112
Dec 3, 2022 0.10292 -0.00050 -0.48% 0.10342 0.11340 0.10152
Dec 2, 2022 0.10332 0.00010 0.10% 0.10322 0.10362 0.10012
Dec 1, 2022 0.10332 -0.00200 -1.90% 0.10532 0.10571 0.10312
Nov 30, 2022 0.10542 0.00330 3.23% 0.10212 0.10571 0.10102
Nov 29, 2022 0.10202 -0.00020 -0.20% 0.10222 0.10422 0.09803
Nov 28, 2022 0.10227 0.00459 4.70% 0.09768 0.10527 0.09393
Nov 27, 2022 0.09778 -0.00015 -0.15% 0.09793 0.10357 0.09773
Nov 26, 2022 0.09793 -0.00140 -1.41% 0.09933 0.10067 0.09708
Nov 25, 2022 0.09933 -0.00174 -1.72% 0.10107 0.10107 0.09758
Nov 24, 2022 0.10117 0.00025 0.25% 0.10092 0.10442 0.09488
Nov 23, 2022 0.10092 0.00519 5.42% 0.09573 0.10252 0.09503
Nov 22, 2022 0.09573 0.00269 2.89% 0.09304 0.09603 0.08934
Nov 21, 2022 0.09304 0.00000 0.00% 0.09304 0.09553 0.08874
Nov 20, 2022 0.09294 -0.00429 -4.41% 0.09723 0.09992 0.09204
Nov 19, 2022 0.09723 0.00449 4.84% 0.09274 0.09962 0.09114
Nov 18, 2022 0.09294 0.00290 3.22% 0.09004 0.09393 0.09004