CVC/USDT
Bán 0.09619
Chênh lệch Chênh lệch0.00091
Mua 0.09710
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CVC/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 7, 2022 0.09930 -0.00189 -1.87% 0.10119 0.10188 0.09910
Dec 6, 2022 0.10119 0.00002 0.02% 0.10117 0.10198 0.09938
Dec 5, 2022 0.10117 -0.00129 -1.26% 0.10246 0.10306 0.10062
Dec 4, 2022 0.10256 0.00029 0.28% 0.10227 0.10361 0.10106
Dec 3, 2022 0.10287 -0.00050 -0.48% 0.10337 0.11375 0.10147
Dec 2, 2022 0.10327 0.00010 0.10% 0.10317 0.10357 0.10007
Dec 1, 2022 0.10327 -0.00199 -1.89% 0.10526 0.10567 0.10307
Nov 30, 2022 0.10536 0.00325 3.18% 0.10211 0.10566 0.10098
Nov 29, 2022 0.10201 -0.00023 -0.22% 0.10224 0.10423 0.09804
Nov 28, 2022 0.10229 0.00460 4.71% 0.09769 0.10529 0.09394
Nov 27, 2022 0.09779 -0.00015 -0.15% 0.09794 0.10360 0.09774
Nov 26, 2022 0.09794 -0.00141 -1.42% 0.09935 0.10070 0.09709
Nov 25, 2022 0.09935 -0.00178 -1.76% 0.10113 0.10113 0.09763
Nov 24, 2022 0.10123 0.00021 0.21% 0.10102 0.10452 0.09497
Nov 23, 2022 0.10102 0.00521 5.44% 0.09581 0.10261 0.09511
Nov 22, 2022 0.09581 0.00271 2.91% 0.09310 0.09610 0.08941
Nov 21, 2022 0.09310 -0.00003 -0.03% 0.09313 0.09564 0.08883
Nov 20, 2022 0.09303 -0.00427 -4.39% 0.09730 0.10001 0.09212
Nov 19, 2022 0.09730 0.00449 4.84% 0.09281 0.09968 0.09119
Nov 18, 2022 0.09301 0.00294 3.26% 0.09007 0.09397 0.09007