CVC/USDT
Bán 0.07909
Chênh lệch Chênh lệch0.00147
Mua 0.08056
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CVC/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 6, 2023 0.08120 0.00240 3.05% 0.07880 0.08159 0.07870
Jun 5, 2023 0.07880 -0.00600 -7.08% 0.08480 0.08501 0.07701
Jun 4, 2023 0.08450 0.00021 0.25% 0.08429 0.08560 0.08290
Jun 3, 2023 0.08419 -0.00068 -0.80% 0.08487 0.08508 0.08236
Jun 2, 2023 0.08487 0.00256 3.11% 0.08231 0.08487 0.08071
Jun 1, 2023 0.08231 -0.00018 -0.22% 0.08249 0.08360 0.08181
May 31, 2023 0.08339 -0.00220 -2.57% 0.08559 0.08569 0.08219
May 30, 2023 0.08549 0.00010 0.12% 0.08539 0.08678 0.08339
May 29, 2023 0.08539 -0.00179 -2.05% 0.08718 0.08767 0.08419
May 28, 2023 0.08658 0.00171 2.01% 0.08487 0.08739 0.08398
May 27, 2023 0.08487 0.00090 1.07% 0.08397 0.08518 0.08248
May 26, 2023 0.08397 -0.00014 -0.17% 0.08411 0.08471 0.08251
May 25, 2023 0.08411 0.00080 0.96% 0.08331 0.08480 0.08220
May 24, 2023 0.08351 -0.00340 -3.91% 0.08691 0.08691 0.08261
May 23, 2023 0.08691 0.00171 2.01% 0.08520 0.08801 0.08460
May 22, 2023 0.08480 -0.00259 -2.96% 0.08739 0.08782 0.08410
May 21, 2023 0.08729 -0.00248 -2.76% 0.08977 0.09007 0.08719
May 20, 2023 0.08987 0.00058 0.65% 0.08929 0.09052 0.08858
May 19, 2023 0.08919 0.00188 2.15% 0.08731 0.09028 0.08710
May 18, 2023 0.08861 -0.00128 -1.42% 0.08989 0.08999 0.08711