DAI/USD
Bán 0.9971
Chênh lệch Chênh lệch0.0056
Mua 1.0027
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DAI/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 26, 2022 0.9968 -0.0001 -0.01% 0.9969 0.9971 0.9963
Nov 25, 2022 0.9970 0.0002 0.02% 0.9968 0.9971 0.9871
Nov 24, 2022 0.9969 0.0001 0.01% 0.9968 0.9971 0.9865
Nov 23, 2022 0.9967 -0.0004 -0.04% 0.9971 0.9971 0.9961
Nov 22, 2022 0.9971 0.0000 0.00% 0.9971 0.9972 0.9962
Nov 21, 2022 0.9972 0.0003 0.03% 0.9969 0.9972 0.9957
Nov 20, 2022 0.9968 -0.0001 -0.01% 0.9969 0.9972 0.9950
Nov 19, 2022 0.9970 0.0001 0.01% 0.9969 0.9972 0.9946
Nov 18, 2022 0.9970 0.0007 0.07% 0.9963 0.9974 0.9963
Nov 17, 2022 0.9964 -0.0006 -0.06% 0.9970 0.9971 0.9963
Nov 16, 2022 0.9969 0.0003 0.03% 0.9966 0.9972 0.9874
Nov 15, 2022 0.9967 0.0093 0.94% 0.9874 0.9984 0.9872
Nov 14, 2022 0.9874 -0.0090 -0.90% 0.9964 0.9983 0.9871
Nov 13, 2022 0.9964 -0.0007 -0.07% 0.9971 0.9979 0.9938
Nov 12, 2022 0.9970 0.0009 0.09% 0.9961 0.9972 0.9961
Nov 11, 2022 0.9962 0.0004 0.04% 0.9958 0.9976 0.9948
Nov 10, 2022 0.9956 -0.0011 -0.11% 0.9967 0.9975 0.9750
Nov 9, 2022 0.9968 0.0003 0.03% 0.9965 0.9979 0.9952
Nov 8, 2022 0.9971 -0.0001 -0.01% 0.9972 0.9975 0.9965
Nov 7, 2022 0.9971 0.0001 0.01% 0.9970 0.9972 0.9968