DAI/USDT
Bán 0.9997
Chênh lệch Chênh lệch0.0004
Mua 1.0001
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DAI/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 0.9997 0.0000 0.00% 0.9997 0.9997 0.9995
Dec 4, 2022 0.9997 0.0001 0.01% 0.9996 0.9998 0.9992
Dec 3, 2022 0.9996 0.0000 0.00% 0.9996 0.9997 0.9994
Dec 2, 2022 0.9997 0.0001 0.01% 0.9996 0.9999 0.9989
Dec 1, 2022 0.9997 0.0000 0.00% 0.9997 0.9998 0.9991
Nov 30, 2022 0.9996 0.0098 0.99% 0.9898 0.9999 0.9892
Nov 29, 2022 0.9898 0.0005 0.05% 0.9893 0.9898 0.9893
Nov 28, 2022 0.9898 -0.0003 -0.03% 0.9901 0.9901 0.9893
Nov 27, 2022 0.9901 -0.0103 -1.03% 1.0004 1.0006 0.9895
Nov 26, 2022 1.0003 0.0000 0.00% 1.0003 1.0006 0.9996
Nov 25, 2022 1.0004 -0.0001 -0.01% 1.0005 1.0007 0.9904
Nov 24, 2022 1.0006 -0.0002 -0.02% 1.0008 1.0008 0.9904
Nov 23, 2022 1.0008 -0.0003 -0.03% 1.0011 1.0011 1.0006
Nov 22, 2022 1.0011 0.0002 0.02% 1.0009 1.0012 1.0002
Nov 21, 2022 1.0011 0.0002 0.02% 1.0009 1.0014 0.9999
Nov 20, 2022 1.0009 0.0001 0.01% 1.0008 1.0012 1.0000
Nov 19, 2022 1.0008 0.0000 0.00% 1.0008 1.0009 0.9999
Nov 18, 2022 1.0009 0.0011 0.11% 0.9998 1.0009 0.9998
Nov 17, 2022 0.9999 -0.0007 -0.07% 1.0006 1.0007 0.9998
Nov 16, 2022 1.0005 -0.0003 -0.03% 1.0008 1.0009 0.9913