DKK/SEK
Bán 1.55809
Chênh lệch Chênh lệch0.00120
Mua 1.55929
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DKK/SEK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 31, 2023 1.56776 0.00269 0.17% 1.56507 1.56812 1.56459
May 30, 2023 1.56505 0.00875 0.56% 1.55630 1.56675 1.55332
May 29, 2023 1.55629 0.00183 0.12% 1.55446 1.55946 1.54993
May 28, 2023 1.55414 0.00498 0.32% 1.54916 1.55477 1.54914
May 26, 2023 1.55443 -0.00298 -0.19% 1.55741 1.55919 1.54479
May 25, 2023 1.55742 0.01068 0.69% 1.54674 1.55912 1.54492
May 24, 2023 1.54672 0.01176 0.77% 1.53496 1.54919 1.53496
May 23, 2023 1.53500 0.00177 0.12% 1.53323 1.53838 1.53137
May 22, 2023 1.53321 0.00747 0.49% 1.52574 1.53407 1.52481
May 21, 2023 1.52569 0.00258 0.17% 1.52311 1.52727 1.52167
May 19, 2023 1.52479 -0.00290 -0.19% 1.52769 1.52953 1.52312
May 18, 2023 1.52766 0.00780 0.51% 1.51986 1.53126 1.51944
May 17, 2023 1.51984 0.00110 0.07% 1.51874 1.52273 1.51512
May 16, 2023 1.51874 0.00840 0.56% 1.51034 1.52005 1.50882
May 15, 2023 1.51028 -0.00288 -0.19% 1.51316 1.51912 1.50590
May 14, 2023 1.51314 0.00534 0.35% 1.50780 1.51338 1.50537
May 12, 2023 1.51159 -0.00181 -0.12% 1.51340 1.51548 1.50532
May 11, 2023 1.51339 0.00674 0.45% 1.50665 1.51595 1.50359
May 10, 2023 1.50663 0.00619 0.41% 1.50044 1.50918 1.49822
May 9, 2023 1.50046 -0.00102 -0.07% 1.50148 1.50335 1.49644