DKK/SEK
Bán 1.41210
Chênh lệch Chênh lệch0.00197
Mua 1.41407
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DKK/SEK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 16, 2022 1.41202 -0.00090 -0.06% 1.41292 1.41327 1.41140
Aug 15, 2022 1.41243 0.00605 0.43% 1.40638 1.41565 1.40529
Aug 14, 2022 1.40637 0.00245 0.17% 1.40392 1.40643 1.40233
Aug 12, 2022 1.40575 0.01028 0.74% 1.39547 1.40820 1.39380
Aug 11, 2022 1.39546 0.00523 0.38% 1.39023 1.39626 1.38982
Aug 10, 2022 1.39015 -0.00412 -0.30% 1.39427 1.39960 1.38751
Aug 9, 2022 1.39420 0.00523 0.38% 1.38897 1.39681 1.38890
Aug 8, 2022 1.38897 -0.00533 -0.38% 1.39430 1.39576 1.38256
Aug 7, 2022 1.39421 0.00226 0.16% 1.39195 1.39566 1.39110
Aug 5, 2022 1.39204 0.00100 0.07% 1.39104 1.39606 1.38931
Aug 4, 2022 1.39103 -0.00248 -0.18% 1.39351 1.39552 1.38922
Aug 3, 2022 1.39341 -0.00512 -0.37% 1.39853 1.39993 1.39204
Aug 2, 2022 1.39853 0.00452 0.32% 1.39401 1.39940 1.39208
Aug 1, 2022 1.39400 0.00004 0.00% 1.39396 1.39733 1.38916
Jul 31, 2022 1.39395 0.00317 0.23% 1.39078 1.39464 1.39056
Jul 29, 2022 1.39245 -0.00473 -0.34% 1.39718 1.39978 1.39202
Jul 28, 2022 1.39717 -0.00284 -0.20% 1.40001 1.40403 1.39493
Jul 27, 2022 1.39999 -0.00234 -0.17% 1.40233 1.40543 1.39578
Jul 26, 2022 1.40232 0.00434 0.31% 1.39798 1.40415 1.39623
Jul 25, 2022 1.39797 -0.00299 -0.21% 1.40096 1.40303 1.39472