DKK/JPY
Bán 18.457
Chênh lệch Chênh lệch0.010
Mua 18.467
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DKK/JPY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 8, 2022 18.495 0.038 0.21% 18.457 18.524 18.454
Aug 7, 2022 18.456 0.002 0.01% 18.454 18.489 18.430
Aug 5, 2022 18.455 0.201 1.10% 18.254 18.508 18.250
Aug 4, 2022 18.254 -0.016 -0.09% 18.270 18.391 18.219
Aug 3, 2022 18.270 0.083 0.46% 18.187 18.324 18.107
Aug 2, 2022 18.188 0.080 0.44% 18.108 18.224 17.918
Aug 1, 2022 18.107 -0.178 -0.97% 18.285 18.293 18.102
Jul 31, 2022 18.286 0.010 0.05% 18.276 18.308 18.269
Jul 29, 2022 18.294 -0.105 -0.57% 18.399 18.445 18.203
Jul 28, 2022 18.398 -0.256 -1.37% 18.654 18.668 18.315
Jul 27, 2022 18.653 0.020 0.11% 18.633 18.735 18.590
Jul 26, 2022 18.633 -0.089 -0.48% 18.722 18.778 18.550
Jul 25, 2022 18.723 0.044 0.24% 18.679 18.810 18.635
Jul 24, 2022 18.678 0.015 0.08% 18.663 18.698 18.645
Jul 22, 2022 18.701 -0.110 -0.58% 18.811 18.893 18.635
Jul 21, 2022 18.810 -0.114 -0.60% 18.924 19.113 18.808
Jul 20, 2022 18.923 -0.060 -0.32% 18.983 19.060 18.857
Jul 19, 2022 18.983 0.144 0.76% 18.839 19.001 18.762
Jul 18, 2022 18.840 0.082 0.44% 18.758 18.909 18.719
Jul 17, 2022 18.757 0.001 0.01% 18.756 18.774 18.739