DKK/JPY
Bán 18.956
Chênh lệch Chênh lệch0.028
Mua 18.984
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DKK/JPY lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jan 27, 2023 18.956 -0.050 -0.26% 19.006 19.030 18.927
Jan 26, 2023 19.007 0.037 0.20% 18.970 19.077 18.931
Jan 25, 2023 18.970 -0.086 -0.45% 19.056 19.123 18.919
Jan 24, 2023 19.057 -0.023 -0.12% 19.080 19.109 18.984
Jan 23, 2023 19.080 0.191 1.01% 18.889 19.094 18.873
Jan 22, 2023 18.888 0.017 0.09% 18.871 18.924 18.869
Jan 20, 2023 18.887 0.200 1.07% 18.687 18.977 18.672
Jan 19, 2023 18.688 0.037 0.20% 18.651 18.735 18.530
Jan 18, 2023 18.652 0.050 0.27% 18.602 19.043 18.588
Jan 17, 2023 18.601 -0.078 -0.42% 18.679 18.763 18.559
Jan 16, 2023 18.680 0.055 0.30% 18.625 18.720 18.576
Jan 15, 2023 18.624 0.031 0.17% 18.593 18.635 18.585
Jan 13, 2023 18.604 -0.250 -1.33% 18.854 18.866 18.540
Jan 12, 2023 18.853 -0.233 -1.22% 19.086 19.106 18.810
Jan 11, 2023 19.086 0.018 0.09% 19.068 19.202 19.064
Jan 10, 2023 19.068 0.063 0.33% 19.005 19.094 18.964
Jan 9, 2023 19.005 0.115 0.61% 18.890 19.077 18.840
Jan 8, 2023 18.891 0.021 0.11% 18.870 18.926 18.862
Jan 6, 2023 18.893 0.039 0.21% 18.854 19.012 18.848
Jan 5, 2023 18.855 0.001 0.01% 18.854 19.001 18.813