DASH/USD
Bán 40.230
Chênh lệch Chênh lệch2.700
Mua 42.930
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DASH/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 26, 2022 39.745 0.581 1.48% 39.164 40.462 39.009
Nov 25, 2022 39.164 -1.443 -3.55% 40.607 41.014 38.864
Nov 24, 2022 40.607 -1.056 -2.53% 41.663 41.953 40.006
Nov 23, 2022 41.672 5.636 15.64% 36.036 42.564 35.571
Nov 22, 2022 36.026 2.760 8.30% 33.266 36.065 33.024
Nov 21, 2022 33.257 -0.106 -0.32% 33.363 33.838 32.443
Nov 20, 2022 33.373 -0.957 -2.79% 34.330 34.863 33.217
Nov 19, 2022 34.350 1.084 3.26% 33.266 34.650 32.703
Nov 18, 2022 33.266 0.650 1.99% 32.616 33.488 32.209
Nov 17, 2022 32.617 -0.038 -0.12% 32.655 32.907 31.870
Nov 16, 2022 32.646 -0.435 -1.31% 33.081 33.362 31.725
Nov 15, 2022 33.120 -0.096 -0.29% 33.216 33.963 32.596
Nov 14, 2022 33.236 1.016 3.15% 32.220 33.411 30.379
Nov 13, 2022 32.229 -0.378 -1.16% 32.607 33.498 31.570
Nov 12, 2022 32.587 -1.947 -5.64% 34.534 34.574 32.103
Nov 11, 2022 34.524 -1.037 -2.92% 35.561 36.268 33.128
Nov 10, 2022 35.551 4.581 14.79% 30.970 35.881 30.435
Nov 9, 2022 30.990 -6.071 -16.38% 37.061 37.246 29.633
Nov 8, 2022 37.081 -7.157 -16.18% 44.238 45.614 33.766
Nov 7, 2022 44.209 2.035 4.83% 42.174 45.797 41.904