DASH/USD
Bán 41.160
Chênh lệch Chênh lệch2.693
Mua 43.853
Bán 41.160
Chênh lệch Chênh lệch2.693
Mua 43.853
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DASH/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2023 40.984 0.384 0.95% 40.600 41.109 40.433
May 26, 2023 40.590 0.984 2.48% 39.606 40.917 39.453
May 25, 2023 39.596 -0.162 -0.41% 39.758 40.289 38.414
May 24, 2023 39.739 -2.297 -5.46% 42.036 42.065 39.032
May 23, 2023 42.017 -0.034 -0.08% 42.051 43.189 41.734
May 22, 2023 42.042 -0.447 -1.05% 42.489 42.856 41.631
May 21, 2023 42.499 -0.451 -1.05% 42.950 42.978 41.623
May 20, 2023 42.940 -0.170 -0.39% 43.110 43.120 42.369
May 19, 2023 43.100 1.289 3.08% 41.811 43.500 41.773
May 18, 2023 41.811 -1.118 -2.60% 42.929 43.137 40.980
May 17, 2023 42.909 1.056 2.52% 41.853 44.054 41.613
May 16, 2023 41.853 1.184 2.91% 40.669 42.181 40.147
May 15, 2023 40.679 0.729 1.82% 39.950 41.468 39.019
May 14, 2023 39.940 0.573 1.46% 39.367 40.572 38.871
May 13, 2023 39.367 -0.241 -0.61% 39.608 39.763 38.717
May 12, 2023 39.598 0.007 0.02% 39.591 39.666 37.477
May 11, 2023 39.600 -2.109 -5.06% 41.709 41.738 38.125
May 10, 2023 41.699 1.000 2.46% 40.699 42.584 39.248
May 9, 2023 40.708 0.291 0.72% 40.417 40.824 38.829
May 8, 2023 40.446 -3.619 -8.21% 44.065 44.461 39.265