DNT/USD
Bán 0.02994
Chênh lệch Chênh lệch0.00172
Mua 0.03166
Bán 0.02994
Chênh lệch Chênh lệch0.00172
Mua 0.03166
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DNT/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 27, 2023 0.02974 0.00000 0.00% 0.02974 0.03004 0.02974
Mar 26, 2023 0.02974 -0.00049 -1.62% 0.03023 0.03033 0.02925
Mar 25, 2023 0.03014 -0.00019 -0.63% 0.03033 0.03092 0.02974
Mar 24, 2023 0.03033 -0.00040 -1.30% 0.03073 0.03191 0.03014
Mar 23, 2023 0.03073 0.00079 2.64% 0.02994 0.03534 0.02994
Mar 22, 2023 0.02994 -0.00049 -1.61% 0.03043 0.03082 0.02974
Mar 21, 2023 0.03043 -0.00049 -1.58% 0.03092 0.03132 0.03004
Mar 20, 2023 0.03092 -0.00059 -1.87% 0.03151 0.03171 0.03043
Mar 19, 2023 0.03151 0.00049 1.58% 0.03102 0.03210 0.03102
Mar 18, 2023 0.03102 -0.00049 -1.56% 0.03151 0.03239 0.03092
Mar 17, 2023 0.03151 0.00098 3.21% 0.03053 0.03151 0.03033
Mar 16, 2023 0.03063 -0.00029 -0.94% 0.03092 0.03092 0.02945
Mar 15, 2023 0.03073 -0.00059 -1.88% 0.03132 0.03338 0.02974
Mar 14, 2023 0.03132 -0.00009 -0.29% 0.03141 0.03357 0.03053
Mar 13, 2023 0.03141 0.00157 5.26% 0.02984 0.03308 0.02974
Mar 12, 2023 0.02984 0.00118 4.12% 0.02866 0.03033 0.02729
Mar 11, 2023 0.02896 -0.00157 -5.14% 0.03053 0.03279 0.02650
Mar 10, 2023 0.03053 -0.00078 -2.49% 0.03131 0.03898 0.02925
Mar 9, 2023 0.03131 0.00235 8.11% 0.02896 0.04153 0.02896
Mar 8, 2023 0.02896 -0.00265 -8.38% 0.03161 0.03171 0.02817