DNT/USD
Bán 0.01923
Chênh lệch Chênh lệch0.00174
Mua 0.02097
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DNT/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 0.01923 -0.00070 -3.51% 0.01993 0.02022 0.01923
Dec 4, 2022 0.01993 0.00040 2.05% 0.01953 0.01998 0.01943
Dec 3, 2022 0.01943 -0.00040 -2.02% 0.01983 0.01983 0.01924
Dec 2, 2022 0.01983 0.00030 1.54% 0.01953 0.01998 0.01943
Dec 1, 2022 0.01953 0.00010 0.51% 0.01943 0.01983 0.01914
Nov 30, 2022 0.01943 0.00000 0.00% 0.01943 0.02007 0.01904
Nov 29, 2022 0.01943 0.00019 0.99% 0.01924 0.01963 0.01899
Nov 28, 2022 0.01924 -0.00019 -0.98% 0.01943 0.01953 0.01899
Nov 27, 2022 0.01934 -0.00058 -2.91% 0.01992 0.02002 0.01934
Nov 26, 2022 0.02002 0.00009 0.45% 0.01993 0.02012 0.01953
Nov 25, 2022 0.01992 -0.00020 -0.99% 0.02012 0.02061 0.01943
Nov 24, 2022 0.02012 -0.00010 -0.49% 0.02022 0.02071 0.01973
Nov 23, 2022 0.02032 0.00128 6.72% 0.01904 0.02071 0.01904
Nov 22, 2022 0.01904 0.00029 1.55% 0.01875 0.01973 0.01865
Nov 21, 2022 0.01875 -0.00049 -2.55% 0.01924 0.01943 0.01845
Nov 20, 2022 0.01924 -0.00127 -6.19% 0.02051 0.02081 0.01845
Nov 19, 2022 0.02051 -0.00059 -2.80% 0.02110 0.02179 0.02012
Nov 18, 2022 0.02110 -0.00030 -1.40% 0.02140 0.02326 0.01922
Nov 17, 2022 0.02140 0.00118 5.84% 0.02022 0.02709 0.01973
Nov 16, 2022 0.02022 0.00088 4.55% 0.01934 0.02729 0.01919