DOGE/BTC
Bán 0.00000606
Chênh lệch Chênh lệch0.00000004
Mua 0.00000610
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DOGE/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 4, 2022 0.00000612 0.00000024 4.08% 0.00000588 0.00000616 0.00000587
Dec 3, 2022 0.00000587 -0.00000008 -1.34% 0.00000595 0.00000603 0.00000576
Dec 2, 2022 0.00000594 -0.00000002 -0.34% 0.00000596 0.00000606 0.00000571
Dec 1, 2022 0.00000596 -0.00000023 -3.72% 0.00000619 0.00000624 0.00000588
Nov 30, 2022 0.00000619 0.00000005 0.81% 0.00000614 0.00000656 0.00000591
Nov 29, 2022 0.00000614 0.00000030 5.14% 0.00000584 0.00000634 0.00000576
Nov 28, 2022 0.00000584 -0.00000014 -2.34% 0.00000598 0.00000602 0.00000562
Nov 27, 2022 0.00000598 0.00000060 11.15% 0.00000538 0.00000649 0.00000536
Nov 26, 2022 0.00000537 -0.00000002 -0.37% 0.00000539 0.00000571 0.00000528
Nov 25, 2022 0.00000539 0.00000051 10.45% 0.00000488 0.00000551 0.00000485
Nov 24, 2022 0.00000488 -0.00000003 -0.61% 0.00000491 0.00000500 0.00000484
Nov 23, 2022 0.00000491 0.00000009 1.87% 0.00000482 0.00000502 0.00000477
Nov 22, 2022 0.00000483 0.00000012 2.55% 0.00000471 0.00000488 0.00000464
Nov 21, 2022 0.00000470 0.00000000 0.00% 0.00000470 0.00000473 0.00000452
Nov 20, 2022 0.00000471 -0.00000033 -6.55% 0.00000504 0.00000512 0.00000468
Nov 19, 2022 0.00000503 -0.00000001 -0.20% 0.00000504 0.00000507 0.00000498
Nov 18, 2022 0.00000505 0.00000001 0.20% 0.00000504 0.00000510 0.00000501
Nov 17, 2022 0.00000505 -0.00000006 -1.17% 0.00000511 0.00000519 0.00000499
Nov 16, 2022 0.00000510 -0.00000003 -0.58% 0.00000513 0.00000537 0.00000506
Nov 15, 2022 0.00000512 -0.00000002 -0.39% 0.00000514 0.00000523 0.00000508