DOGE/BTC
Bán 0.00000259
Chênh lệch Chênh lệch0.00000002
Mua 0.00000261

Giá DogeCoin to Bitcoin - biểu đồ DOGE/BTC

DOGE/BTC 0.00000261
DOGE/USD 0.0721761 DOGE/USDT 0.06865 BTC/BYN 81350.85 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 27688.40 BTC/CRC - BTC/CZK 611791.92 BTC/SGD 37423.59 BTC/SEK 301066.37 BTC/CAD 37679.77 BTC/CHF 25106.44 BTC/AUD 42518.25 BTC/BGN - BTC/GBP 22342.86 BTC/TRY 573664.18 BTC/DKK 192244.91 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 25813.10 BTC/USD 27694.35 BTC/ZAR 545688.15 BTC/HUF 9563502.16 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 45846.74 BTC/NOK 310080.23 BTC/MXN 489478.54 BTC/ETH 15.0466 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.011266 BCH/BTC 0.00410 BAL/BTC 0.000194 BTG/BTC 0.0004566 BTS/BTC 0.00000037 CRV/BTC 0.00003012 CAKE/BTC 0.0000620 CRO/BTC 0.0000022262 QTUM/BTC 0.00009777 QNT/BTC 0.0042187 ADA/BTC 0.00001371 STEEM/BTC 0.00000677 TRX/BTC 0.00000279 ETH/BTC 0.06870 ETC/BTC 0.0006607 EOS/BTC 0.00003286 SHIB/BTC 0.000000000316 STORJ/BTC 0.00001104 XRP/BTC 0.00001880 XEM/BTC 0.00000122 NEO/BTC 0.000387 LTC/BTC 0.00333 MKR/BTC 0.02324 HOT/BTC 0.00000006 ENJ/BTC 0.00001216 REN/BTC 0.00000275 GRT/BTC 0.00000476 CHZ/BTC 0.00000364 1INCH/BTC 0.00001431 SRM/BTC 0.00000260 LRC/BTC 0.00001050 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000016 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00027660 QNT/BTC 0.0042209 CVC/BTC 0.00000313 COTI/BTC 0.00000252 XCN/BTC 0.0000000817 FTM/BTC 0.0000118313 SAND/BTC 0.0000201976 MATIC/BTC 0.0000324857 TWT/BTC 0.0000394063 AVAX/BTC 0.0005203 CRO/BTC 0.0000022251 RVN/BTC 0.0000007820 USDP/BTC 0.0000363158 TWT/BTC 0.0000394261 XCN/BTC 0.0000000816 USDP/BTC 0.0000362981
Bán 0.00000259
Chênh lệch Chênh lệch0.00000002
Mua 0.00000261
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DOGE/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 30, 2023 0.00000260 -0.00000002 -0.76% 0.00000262 0.00000263 0.00000257
May 29, 2023 0.00000262 0.00000001 0.38% 0.00000261 0.00000264 0.00000258
May 28, 2023 0.00000260 -0.00000008 -2.99% 0.00000268 0.00000270 0.00000260
May 27, 2023 0.00000269 0.00000005 1.89% 0.00000264 0.00000272 0.00000264
May 26, 2023 0.00000264 -0.00000001 -0.38% 0.00000265 0.00000267 0.00000262
May 25, 2023 0.00000266 0.00000000 0.00% 0.00000266 0.00000268 0.00000262
May 24, 2023 0.00000267 0.00000002 0.75% 0.00000265 0.00000268 0.00000261
May 23, 2023 0.00000266 -0.00000003 -1.12% 0.00000269 0.00000271 0.00000265
May 22, 2023 0.00000270 0.00000002 0.75% 0.00000268 0.00000274 0.00000264
May 21, 2023 0.00000268 -0.00000002 -0.74% 0.00000270 0.00000271 0.00000266
May 20, 2023 0.00000270 -0.00000001 -0.37% 0.00000271 0.00000272 0.00000269
May 19, 2023 0.00000272 0.00000000 0.00% 0.00000272 0.00000274 0.00000271
May 18, 2023 0.00000272 0.00000001 0.37% 0.00000271 0.00000277 0.00000267
May 17, 2023 0.00000272 0.00000005 1.87% 0.00000267 0.00000276 0.00000266
May 16, 2023 0.00000268 0.00000005 1.90% 0.00000263 0.00000269 0.00000261
May 15, 2023 0.00000263 -0.00000002 -0.75% 0.00000265 0.00000269 0.00000261
May 14, 2023 0.00000266 -0.00000001 -0.37% 0.00000267 0.00000268 0.00000263
May 13, 2023 0.00000266 -0.00000002 -0.75% 0.00000268 0.00000269 0.00000265
May 12, 2023 0.00000269 0.00000004 1.51% 0.00000265 0.00000274 0.00000262
May 11, 2023 0.00000265 0.00000001 0.38% 0.00000264 0.00000268 0.00000254