DOGE/USD
Bán 0.0726060
Chênh lệch Chênh lệch0.0000673
Mua 0.0726733

Giá DogeCoin to US Dollar - biểu đồ DOGE/USD

Bán 0.0726060
Chênh lệch Chênh lệch0.0000673
Mua 0.0726733
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DOGE/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 4, 2023 0.0726275 -0.0000665 -0.09% 0.0726940 0.0728797 0.0724047
Jun 3, 2023 0.0726840 0.0000984 0.14% 0.0725856 0.0729599 0.0721676
Jun 2, 2023 0.0725556 0.0011789 1.65% 0.0713767 0.0732841 0.0708832
Jun 1, 2023 0.0713867 -0.0002522 -0.35% 0.0716389 0.0721387 0.0706825
May 31, 2023 0.0716289 -0.0006693 -0.93% 0.0722982 0.0726489 0.0705288
May 30, 2023 0.0722782 -0.0008493 -1.16% 0.0731275 0.0734363 0.0720085
May 29, 2023 0.0730975 -0.0004203 -0.57% 0.0735178 0.0739723 0.0726031
May 28, 2023 0.0735078 0.0009578 1.32% 0.0725500 0.0739342 0.0718533
May 27, 2023 0.0725400 0.0015755 2.22% 0.0709645 0.0734188 0.0707473
May 26, 2023 0.0709545 0.0001377 0.19% 0.0708168 0.0713446 0.0703304
May 25, 2023 0.0708368 0.0002342 0.33% 0.0706026 0.0710275 0.0686307
May 24, 2023 0.0706019 -0.0022339 -3.07% 0.0728358 0.0728366 0.0693506
May 23, 2023 0.0728458 -0.0000602 -0.08% 0.0729060 0.0739168 0.0724166
May 22, 2023 0.0728860 0.0008071 1.12% 0.0720789 0.0739738 0.0706818
May 21, 2023 0.0720889 -0.0015197 -2.06% 0.0736086 0.0739779 0.0719611
May 20, 2023 0.0735986 0.0001281 0.17% 0.0734705 0.0738801 0.0730477
May 19, 2023 0.0734805 0.0000577 0.08% 0.0734228 0.0740398 0.0729795
May 18, 2023 0.0733928 -0.0014165 -1.89% 0.0748093 0.0748801 0.0715889
May 17, 2023 0.0747993 0.0020613 2.83% 0.0727380 0.0754134 0.0722575
May 16, 2023 0.0727180 0.0008473 1.18% 0.0718707 0.0732058 0.0708531