DOGE/USD
Bán 0.1018197
Chênh lệch Chênh lệch0.0005808
Mua 0.1024005
Bán 0.1018197
Chênh lệch Chênh lệch0.0005808
Mua 0.1024005
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DOGE/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 1, 2022 0.1036850 -0.0026938 -2.53% 0.1063788 0.1074263 0.1035254
Nov 30, 2022 0.1064786 0.0053377 5.28% 0.1011409 0.1096570 0.0990866
Nov 29, 2022 0.1011409 0.0064106 6.77% 0.0947303 0.1048051 0.0932954
Nov 28, 2022 0.0948002 -0.0035489 -3.61% 0.0983491 0.0992413 0.0903689
Nov 27, 2022 0.0983292 0.0097248 10.98% 0.0886044 0.1075247 0.0884998
Nov 26, 2022 0.0886194 -0.0005593 -0.63% 0.0891787 0.0951944 0.0869545
Nov 25, 2022 0.0891886 0.0080586 9.93% 0.0811300 0.0913400 0.0802413
Nov 24, 2022 0.0811400 -0.0004755 -0.58% 0.0816155 0.0838766 0.0801355
Nov 23, 2022 0.0816255 0.0031996 4.08% 0.0784259 0.0831694 0.0774595
Nov 22, 2022 0.0784259 0.0040072 5.38% 0.0744187 0.0792079 0.0727675
Nov 21, 2022 0.0743589 -0.0023282 -3.04% 0.0766871 0.0770457 0.0710483
Nov 20, 2022 0.0767170 -0.0074754 -8.88% 0.0841924 0.0854876 0.0760921
Nov 19, 2022 0.0842023 -0.0001809 -0.21% 0.0843832 0.0846507 0.0827577
Nov 18, 2022 0.0843932 0.0000161 0.02% 0.0843771 0.0864587 0.0833141
Nov 17, 2022 0.0843473 -0.0008770 -1.03% 0.0852243 0.0869483 0.0822409
Nov 16, 2022 0.0851744 -0.0014727 -1.70% 0.0866471 0.0908342 0.0830749
Nov 15, 2022 0.0866770 0.0010671 1.25% 0.0856099 0.0891429 0.0844644
Nov 14, 2022 0.0855800 0.0009996 1.18% 0.0845804 0.0909234 0.0788554
Nov 13, 2022 0.0846153 -0.0031259 -3.56% 0.0877412 0.0911217 0.0825071
Nov 12, 2022 0.0876765 0.0030445 3.60% 0.0846320 0.0945836 0.0780566