DOGE/USDT
Bán 0.06862
Chênh lệch Chênh lệch0.00003
Mua 0.06865
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DOGE/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 15, 2023 0.06862 -0.00592 -7.94% 0.07454 0.07587 0.06738
Mar 14, 2023 0.07457 0.00179 2.46% 0.07278 0.07756 0.07108
Mar 13, 2023 0.07277 0.00229 3.25% 0.07048 0.07351 0.06814
Mar 12, 2023 0.07049 0.00448 6.79% 0.06601 0.07078 0.06516
Mar 11, 2023 0.06603 0.00034 0.52% 0.06569 0.06815 0.06363
Mar 10, 2023 0.06570 -0.00026 -0.39% 0.06596 0.06616 0.06256
Mar 9, 2023 0.06595 -0.00512 -7.20% 0.07107 0.07229 0.06395
Mar 8, 2023 0.07111 -0.00296 -4.00% 0.07407 0.07431 0.06999
Mar 7, 2023 0.07406 -0.00073 -0.98% 0.07479 0.07595 0.07235
Mar 6, 2023 0.07478 0.00007 0.09% 0.07471 0.07513 0.07315
Mar 5, 2023 0.07474 0.00014 0.19% 0.07460 0.07604 0.07428
Mar 4, 2023 0.07461 -0.00219 -2.85% 0.07680 0.07725 0.07254
Mar 3, 2023 0.07682 -0.00375 -4.65% 0.08057 0.08060 0.07332
Mar 2, 2023 0.08055 -0.00135 -1.65% 0.08190 0.08225 0.07958
Mar 1, 2023 0.08191 0.00107 1.32% 0.08084 0.08282 0.08023
Feb 28, 2023 0.08083 -0.00054 -0.66% 0.08137 0.08309 0.07990
Feb 27, 2023 0.08134 -0.00082 -1.00% 0.08216 0.08230 0.07994
Feb 26, 2023 0.08215 0.00141 1.75% 0.08074 0.08262 0.08040
Feb 25, 2023 0.08073 -0.00016 -0.20% 0.08089 0.08212 0.07841
Feb 24, 2023 0.08090 -0.00332 -3.94% 0.08422 0.08498 0.07922