DOGE/USDT
Bán 0.10204
Chênh lệch Chênh lệch0.00003
Mua 0.10207
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DOGE/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 1, 2022 0.10402 -0.00266 -2.49% 0.10668 0.10770 0.10380
Nov 30, 2022 0.10675 0.00530 5.22% 0.10145 0.10998 0.09966
Nov 29, 2022 0.10144 0.00647 6.81% 0.09497 0.10513 0.09361
Nov 28, 2022 0.09511 -0.00356 -3.61% 0.09867 0.09957 0.09067
Nov 27, 2022 0.09865 0.00975 10.97% 0.08890 0.10789 0.08879
Nov 26, 2022 0.08891 -0.00057 -0.64% 0.08948 0.09552 0.08724
Nov 25, 2022 0.08949 0.00806 9.90% 0.08143 0.09169 0.08053
Nov 24, 2022 0.08144 -0.00051 -0.62% 0.08195 0.08422 0.08044
Nov 23, 2022 0.08196 0.00321 4.08% 0.07875 0.08351 0.07777
Nov 22, 2022 0.07874 0.00403 5.39% 0.07471 0.07953 0.07306
Nov 21, 2022 0.07465 -0.00236 -3.06% 0.07701 0.07737 0.07130
Nov 20, 2022 0.07704 -0.00748 -8.85% 0.08452 0.08582 0.07641
Nov 19, 2022 0.08453 -0.00019 -0.22% 0.08472 0.08498 0.08308
Nov 18, 2022 0.08473 0.00005 0.06% 0.08468 0.08676 0.08363
Nov 17, 2022 0.08465 -0.00088 -1.03% 0.08553 0.08726 0.08252
Nov 16, 2022 0.08548 -0.00153 -1.76% 0.08701 0.09115 0.08339
Nov 15, 2022 0.08704 0.00108 1.26% 0.08596 0.08948 0.08481
Nov 14, 2022 0.08593 0.00099 1.17% 0.08494 0.09134 0.07920
Nov 13, 2022 0.08497 -0.00317 -3.60% 0.08814 0.09153 0.08285
Nov 12, 2022 0.08807 0.00293 3.44% 0.08514 0.09505 0.07844