DOT/USD
Bán 5.3026
Chênh lệch Chênh lệch0.0448
Mua 5.3474
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DOT/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 26, 2022 5.2847 0.0279 0.53% 5.2568 5.3226 5.2158
Nov 25, 2022 5.2558 -0.1107 -2.06% 5.3665 5.3665 5.2148
Nov 24, 2022 5.3665 -0.0369 -0.68% 5.4034 5.4902 5.3066
Nov 23, 2022 5.4054 0.1547 2.95% 5.2507 5.4513 5.1819
Nov 22, 2022 5.2498 0.0878 1.70% 5.1620 5.2847 4.9874
Nov 21, 2022 5.1620 -0.1007 -1.91% 5.2627 5.2627 5.0313
Nov 20, 2022 5.2617 -0.3123 -5.60% 5.5740 5.6208 5.2198
Nov 19, 2022 5.5740 -0.0389 -0.69% 5.6129 5.6238 5.4971
Nov 18, 2022 5.6119 -0.0259 -0.46% 5.6378 5.7365 5.5759
Nov 17, 2022 5.6408 -0.0449 -0.79% 5.6857 5.6937 5.5300
Nov 16, 2022 5.6857 -0.2015 -3.42% 5.8872 5.9640 5.5729
Nov 15, 2022 5.8882 0.0928 1.60% 5.7954 6.0119 5.7505
Nov 14, 2022 5.8163 0.1117 1.96% 5.7046 5.8672 5.4253
Nov 13, 2022 5.7076 -0.0129 -0.23% 5.7205 5.9271 5.5719
Nov 12, 2022 5.7206 0.0220 0.39% 5.6986 5.8213 5.5051
Nov 11, 2022 5.6956 -0.2235 -3.78% 5.9191 5.9510 5.4592
Nov 10, 2022 5.9191 0.5327 9.89% 5.3864 6.1395 5.3255
Nov 9, 2022 5.3854 -0.8868 -14.14% 6.2722 6.3550 5.3175
Nov 8, 2022 6.2772 -0.8130 -11.47% 7.0902 7.1700 5.8153
Nov 7, 2022 7.0942 0.3073 4.53% 6.7869 7.3834 6.6333