ENJ/BTC
Bán 0.00001244
Chênh lệch Chênh lệch0.00000009
Mua 0.00001253

Giá Enjin to Bitcoin - biểu đồ ENJ/BTC

ENJ/BTC 0.00001253
ENJ/USDT 0.33865 ENJ/USD 0.33886 BTC/BYN 78492.00 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 27110.90 BTC/CRC - BTC/CZK 591947.90 BTC/SGD 36225.81 BTC/SEK 289574.21 BTC/CAD 36454.73 BTC/CHF 24234.47 BTC/AUD 41079.50 BTC/BGN - BTC/GBP 21699.22 BTC/TRY 537139.09 BTC/DKK 185850.67 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 25263.45 BTC/USD 27113.90 BTC/ZAR 527228.00 BTC/HUF 9273905.03 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 44269.12 BTC/NOK 296998.72 BTC/MXN 472154.72 BTC/ETH 15.0466 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.011419 BCH/BTC 0.00423 BAL/BTC 0.000195 BTG/BTC 0.0004789 BTS/BTC 0.00000037 CRV/BTC 0.00003173 CAKE/BTC 0.0000578 CRO/BTC 0.0000023928 QTUM/BTC 0.00010139 QNT/BTC 0.0037703 ADA/BTC 0.00001377 STEEM/BTC 0.00000694 TRX/BTC 0.00000290 ETH/BTC 0.06828 ETC/BTC 0.0006767 EOS/BTC 0.00003288 SHIB/BTC 0.000000000329 STORJ/BTC 0.00001103 XRP/BTC 0.00001748 XEM/BTC 0.00000119 NEO/BTC 0.000404 LTC/BTC 0.00331 MKR/BTC 0.02355 DOGE/BTC 0.00000269 HOT/BTC 0.00000006 REN/BTC 0.00000284 GRT/BTC 0.00000444 CHZ/BTC 0.00000377 1INCH/BTC 0.00001479 SRM/BTC 0.00000277 LRC/BTC 0.00001073 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000017 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00024232 QNT/BTC 0.0037722 CVC/BTC 0.00000321 COTI/BTC 0.00000254 XCN/BTC 0.0000000664 FTM/BTC 0.0000122913 SAND/BTC 0.0000196495 MATIC/BTC 0.0000343437 TWT/BTC 0.0000407803 AVAX/BTC 0.0005442 CRO/BTC 0.0000023916 RVN/BTC 0.0000007905 USDP/BTC 0.0000363158 TWT/BTC 0.0000407970 XCN/BTC 0.0000000663 USDP/BTC 0.0000362981
Bán 0.00001244
Chênh lệch Chênh lệch0.00000009
Mua 0.00001253
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ENJ/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2023 0.00001237 0.00000005 0.41% 0.00001232 0.00001238 0.00001225
May 26, 2023 0.00001231 -0.00000023 -1.83% 0.00001254 0.00001257 0.00001221
May 25, 2023 0.00001253 0.00000023 1.87% 0.00001230 0.00001270 0.00001205
May 24, 2023 0.00001229 -0.00000015 -1.21% 0.00001244 0.00001244 0.00001212
May 23, 2023 0.00001244 -0.00000012 -0.96% 0.00001256 0.00001258 0.00001234
May 22, 2023 0.00001255 -0.00000012 -0.95% 0.00001267 0.00001272 0.00001247
May 21, 2023 0.00001268 -0.00000003 -0.24% 0.00001271 0.00001273 0.00001245
May 20, 2023 0.00001270 -0.00000011 -0.86% 0.00001281 0.00001287 0.00001265
May 19, 2023 0.00001282 0.00000000 0.00% 0.00001282 0.00001297 0.00001273
May 18, 2023 0.00001281 -0.00000012 -0.93% 0.00001293 0.00001297 0.00001260
May 17, 2023 0.00001293 0.00000017 1.33% 0.00001276 0.00001354 0.00001275
May 16, 2023 0.00001277 0.00000037 2.98% 0.00001240 0.00001280 0.00001227
May 15, 2023 0.00001239 -0.00000006 -0.48% 0.00001245 0.00001252 0.00001227
May 14, 2023 0.00001244 0.00000006 0.48% 0.00001238 0.00001246 0.00001224
May 13, 2023 0.00001237 -0.00000016 -1.28% 0.00001253 0.00001254 0.00001221
May 12, 2023 0.00001253 0.00000024 1.95% 0.00001229 0.00001257 0.00001206
May 11, 2023 0.00001228 -0.00000039 -3.08% 0.00001267 0.00001268 0.00001201
May 10, 2023 0.00001268 0.00000030 2.42% 0.00001238 0.00001287 0.00001219
May 9, 2023 0.00001237 0.00000004 0.32% 0.00001233 0.00001255 0.00001229
May 8, 2023 0.00001235 -0.00000042 -3.29% 0.00001277 0.00001280 0.00001193