ENJ/BTC
Bán 0.00001784
Chênh lệch Chênh lệch0.00000011
Mua 0.00001795
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ENJ/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 10, 2022 0.00001782 0.00000006 0.34% 0.00001776 0.00001790 0.00001775
Dec 9, 2022 0.00001777 0.00000007 0.40% 0.00001770 0.00001782 0.00001755
Dec 8, 2022 0.00001769 0.00000001 0.06% 0.00001768 0.00001790 0.00001745
Dec 7, 2022 0.00001769 -0.00000060 -3.28% 0.00001829 0.00001855 0.00001741
Dec 6, 2022 0.00001826 -0.00000047 -2.51% 0.00001873 0.00001874 0.00001822
Dec 5, 2022 0.00001874 0.00000057 3.14% 0.00001817 0.00001896 0.00001798
Dec 4, 2022 0.00001817 0.00000030 1.68% 0.00001787 0.00001849 0.00001786
Dec 3, 2022 0.00001787 -0.00000041 -2.24% 0.00001828 0.00001909 0.00001784
Dec 2, 2022 0.00001828 0.00000033 1.84% 0.00001795 0.00001849 0.00001775
Dec 1, 2022 0.00001794 -0.00000021 -1.16% 0.00001815 0.00001816 0.00001782
Nov 30, 2022 0.00001816 0.00000003 0.17% 0.00001813 0.00001840 0.00001789
Nov 29, 2022 0.00001813 -0.00000007 -0.38% 0.00001820 0.00001844 0.00001791
Nov 28, 2022 0.00001819 -0.00000018 -0.98% 0.00001837 0.00001850 0.00001777
Nov 27, 2022 0.00001838 0.00000005 0.27% 0.00001833 0.00001890 0.00001823
Nov 26, 2022 0.00001833 0.00000008 0.44% 0.00001825 0.00001858 0.00001814
Nov 25, 2022 0.00001826 -0.00000002 -0.11% 0.00001828 0.00001833 0.00001777
Nov 24, 2022 0.00001829 0.00000013 0.72% 0.00001816 0.00001881 0.00001789
Nov 23, 2022 0.00001816 0.00000012 0.67% 0.00001804 0.00001833 0.00001764
Nov 22, 2022 0.00001807 0.00000026 1.46% 0.00001781 0.00001815 0.00001737
Nov 21, 2022 0.00001780 -0.00000002 -0.11% 0.00001782 0.00001836 0.00001739