ENJ/BTC
Bán 0.00001215
Chênh lệch Chênh lệch0.00000009
Mua 0.00001224

Giá Enjin to Bitcoin - biểu đồ ENJ/BTC

ENJ/BTC 0.00001224
ENJ/USDT 0.33115 ENJ/USD 0.33136 BTC/BYN 79789.05 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 27145.20 BTC/CRC - BTC/CZK 600189.82 BTC/SGD 36713.46 BTC/SEK 293725.65 BTC/CAD 36521.28 BTC/CHF 24723.00 BTC/AUD 41170.59 BTC/BGN - BTC/GBP 21866.15 BTC/TRY 573991.94 BTC/DKK 189158.21 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 25362.25 BTC/USD 27158.10 BTC/ZAR 531004.31 BTC/HUF 9401357.44 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 44883.23 BTC/NOK 299850.95 BTC/MXN 477390.01 BTC/ETH 15.0466 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.011305 BCH/BTC 0.00423 BAL/BTC 0.000197 BTG/BTC 0.0004747 BTS/BTC 0.00000037 CRV/BTC 0.00003139 CAKE/BTC 0.0000647 CRO/BTC 0.0000022723 QTUM/BTC 0.00009750 QNT/BTC 0.0043547 ADA/BTC 0.00001388 STEEM/BTC 0.00000680 TRX/BTC 0.00000310 ETH/BTC 0.07010 ETC/BTC 0.0006687 EOS/BTC 0.00003339 SHIB/BTC 0.000000000318 STORJ/BTC 0.00001103 XRP/BTC 0.00001925 XEM/BTC 0.00000123 NEO/BTC 0.000386 LTC/BTC 0.00348 MKR/BTC 0.02429 DOGE/BTC 0.00000267 HOT/BTC 0.00000006 REN/BTC 0.00000281 GRT/BTC 0.00000483 CHZ/BTC 0.00000371 1INCH/BTC 0.00001396 SRM/BTC 0.00000269 LRC/BTC 0.00001024 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000017 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00029061 QNT/BTC 0.0043569 CVC/BTC 0.00000314 COTI/BTC 0.00000255 XCN/BTC 0.0000000659 FTM/BTC 0.0000118317 SAND/BTC 0.0000210743 MATIC/BTC 0.0000330583 TWT/BTC 0.0000393659 AVAX/BTC 0.0005340 CRO/BTC 0.0000022711 RVN/BTC 0.0000007771 USDP/BTC 0.0000363158 TWT/BTC 0.0000393856 XCN/BTC 0.0000000658 USDP/BTC 0.0000362981
Bán 0.00001215
Chênh lệch Chênh lệch0.00000009
Mua 0.00001224
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ENJ/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 2, 2023 0.00001226 0.00000001 0.08% 0.00001225 0.00001230 0.00001218
Jun 1, 2023 0.00001225 0.00000037 3.11% 0.00001188 0.00001229 0.00001181
May 31, 2023 0.00001187 -0.00000021 -1.74% 0.00001208 0.00001218 0.00001180
May 30, 2023 0.00001209 0.00000011 0.92% 0.00001198 0.00001212 0.00001190
May 29, 2023 0.00001197 -0.00000020 -1.64% 0.00001217 0.00001219 0.00001197
May 28, 2023 0.00001216 -0.00000032 -2.56% 0.00001248 0.00001253 0.00001212
May 27, 2023 0.00001248 0.00000016 1.30% 0.00001232 0.00001252 0.00001225
May 26, 2023 0.00001231 -0.00000023 -1.83% 0.00001254 0.00001257 0.00001221
May 25, 2023 0.00001253 0.00000023 1.87% 0.00001230 0.00001270 0.00001205
May 24, 2023 0.00001229 -0.00000015 -1.21% 0.00001244 0.00001244 0.00001212
May 23, 2023 0.00001244 -0.00000012 -0.96% 0.00001256 0.00001258 0.00001234
May 22, 2023 0.00001255 -0.00000012 -0.95% 0.00001267 0.00001272 0.00001247
May 21, 2023 0.00001268 -0.00000003 -0.24% 0.00001271 0.00001273 0.00001245
May 20, 2023 0.00001270 -0.00000011 -0.86% 0.00001281 0.00001287 0.00001265
May 19, 2023 0.00001282 0.00000000 0.00% 0.00001282 0.00001297 0.00001273
May 18, 2023 0.00001281 -0.00000012 -0.93% 0.00001293 0.00001297 0.00001260
May 17, 2023 0.00001293 0.00000017 1.33% 0.00001276 0.00001354 0.00001275
May 16, 2023 0.00001277 0.00000037 2.98% 0.00001240 0.00001280 0.00001227
May 15, 2023 0.00001239 -0.00000006 -0.48% 0.00001245 0.00001252 0.00001227
May 14, 2023 0.00001244 0.00000006 0.48% 0.00001238 0.00001246 0.00001224