ENJ/USD
Bán 0.38019
Chênh lệch Chênh lệch0.00043
Mua 0.38062

Giá Enjin Coin to US Dollar - biểu đồ ENJ/USD

Bán 0.38019
Chênh lệch Chênh lệch0.00043
Mua 0.38062
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ENJ/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 28, 2023 0.36538 -0.00289 -0.78% 0.36827 0.36947 0.36018
Mar 27, 2023 0.36832 -0.02160 -5.54% 0.38992 0.39332 0.36158
Mar 26, 2023 0.38977 0.00836 2.19% 0.38141 0.39252 0.37841
Mar 25, 2023 0.38146 -0.00421 -1.09% 0.38567 0.39326 0.37533
Mar 24, 2023 0.38597 -0.01595 -3.97% 0.40192 0.40233 0.37820
Mar 23, 2023 0.40172 0.01716 4.46% 0.38456 0.40589 0.37820
Mar 22, 2023 0.38476 -0.02429 -5.94% 0.40905 0.40999 0.37345
Mar 21, 2023 0.40905 0.00897 2.24% 0.40008 0.41386 0.38269
Mar 20, 2023 0.40029 -0.02240 -5.30% 0.42269 0.43698 0.39448
Mar 19, 2023 0.42254 0.01278 3.12% 0.40976 0.43502 0.40951
Mar 18, 2023 0.40966 -0.01154 -2.74% 0.42120 0.44001 0.40701
Mar 17, 2023 0.42145 0.03120 7.99% 0.39025 0.42644 0.38550
Mar 16, 2023 0.39045 0.00416 1.08% 0.38629 0.39541 0.37844
Mar 15, 2023 0.38639 -0.04324 -10.06% 0.42963 0.44349 0.38097
Mar 14, 2023 0.42993 0.02252 5.53% 0.40741 0.44207 0.39768
Mar 13, 2023 0.40731 0.02119 5.49% 0.38612 0.41180 0.37438
Mar 12, 2023 0.38607 0.03215 9.08% 0.35392 0.38647 0.34892
Mar 11, 2023 0.35382 -0.00259 -0.73% 0.35641 0.36387 0.33420
Mar 10, 2023 0.35671 -0.00132 -0.37% 0.35803 0.35914 0.33032
Mar 9, 2023 0.35798 -0.03257 -8.34% 0.39055 0.39614 0.35031