ENJ/USD
Bán 0.29585
Chênh lệch Chênh lệch0.00113
Mua 0.29698
Bán 0.29585
Chênh lệch Chênh lệch0.00113
Mua 0.29698
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ENJ/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 29, 2022 0.29887 0.00380 1.29% 0.29507 0.29941 0.29122
Nov 28, 2022 0.29527 -0.00713 -2.36% 0.30240 0.30519 0.28715
Nov 27, 2022 0.30240 0.00013 0.04% 0.30227 0.31328 0.30069
Nov 26, 2022 0.30226 0.00005 0.02% 0.30221 0.30901 0.29844
Nov 25, 2022 0.30219 -0.00168 -0.55% 0.30387 0.30387 0.29297
Nov 24, 2022 0.30401 0.00232 0.77% 0.30169 0.31276 0.29570
Nov 23, 2022 0.30195 0.00873 2.98% 0.29322 0.30277 0.29095
Nov 22, 2022 0.29323 0.01208 4.30% 0.28115 0.29394 0.27176
Nov 21, 2022 0.28115 -0.00920 -3.17% 0.29035 0.29879 0.27515
Nov 20, 2022 0.29035 -0.02321 -7.40% 0.31356 0.31756 0.28877
Nov 19, 2022 0.31348 0.00587 1.91% 0.30761 0.31593 0.30009
Nov 18, 2022 0.30569 0.00222 0.73% 0.30347 0.31112 0.30018
Nov 17, 2022 0.30351 -0.00580 -1.88% 0.30931 0.31138 0.29768
Nov 16, 2022 0.30930 -0.01043 -3.26% 0.31973 0.32656 0.30517
Nov 15, 2022 0.31973 0.00866 2.78% 0.31107 0.32814 0.30525
Nov 14, 2022 0.31107 0.00270 0.88% 0.30837 0.31720 0.29000
Nov 13, 2022 0.30837 -0.01490 -4.61% 0.32327 0.32958 0.30365
Nov 12, 2022 0.32327 -0.02470 -7.10% 0.34797 0.34806 0.31956
Nov 11, 2022 0.34797 -0.02196 -5.94% 0.36993 0.37364 0.33054
Nov 10, 2022 0.37026 0.04960 15.47% 0.32066 0.38160 0.31445