ENJ/USDT
Bán 0.30065
Chênh lệch Chênh lệch0.00020
Mua 0.30085
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ENJ/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 8, 2023 0.29554 -0.00421 -1.40% 0.29975 0.30145 0.29185
Jun 7, 2023 0.29985 -0.02330 -7.21% 0.32315 0.32324 0.29670
Jun 6, 2023 0.32295 0.01435 4.65% 0.30860 0.32645 0.30650
Jun 5, 2023 0.30855 -0.02680 -7.99% 0.33535 0.34735 0.30059
Jun 4, 2023 0.33540 0.00580 1.76% 0.32960 0.34035 0.32775
Jun 3, 2023 0.32955 -0.00330 -0.99% 0.33285 0.33315 0.32605
Jun 2, 2023 0.33275 0.00330 1.00% 0.32945 0.33375 0.32605
Jun 1, 2023 0.32950 0.00525 1.62% 0.32425 0.33195 0.31845
May 31, 2023 0.32420 -0.01175 -3.50% 0.33595 0.33905 0.32095
May 30, 2023 0.33615 0.00260 0.78% 0.33355 0.33855 0.33045
May 29, 2023 0.33345 -0.00920 -2.68% 0.34265 0.34450 0.33200
May 28, 2023 0.34250 0.00620 1.84% 0.33630 0.34625 0.33455
May 27, 2023 0.33635 0.00600 1.82% 0.33035 0.33720 0.32785
May 26, 2023 0.33015 -0.00280 -0.84% 0.33295 0.33495 0.32615
May 25, 2023 0.33285 0.00780 2.40% 0.32505 0.33725 0.31435
May 24, 2023 0.32485 -0.01510 -4.44% 0.33995 0.33995 0.32105
May 23, 2023 0.33985 0.00160 0.47% 0.33825 0.34575 0.33560
May 22, 2023 0.33815 -0.00200 -0.59% 0.34015 0.34185 0.33330
May 21, 2023 0.34025 -0.00555 -1.60% 0.34580 0.34655 0.33585
May 20, 2023 0.34565 0.00010 0.03% 0.34555 0.34825 0.34065