ENJ/USDT
Bán 0.29870
Chênh lệch Chênh lệch0.00020
Mua 0.29890
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ENJ/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 29, 2022 0.29945 0.00395 1.34% 0.29550 0.30000 0.29180
Nov 28, 2022 0.29585 -0.00690 -2.28% 0.30275 0.30555 0.28748
Nov 27, 2022 0.30275 0.00013 0.04% 0.30262 0.31365 0.30105
Nov 26, 2022 0.30262 0.00003 0.01% 0.30259 0.30941 0.29878
Nov 25, 2022 0.30257 -0.00177 -0.58% 0.30434 0.30434 0.29342
Nov 24, 2022 0.30448 0.00207 0.68% 0.30241 0.31326 0.29616
Nov 23, 2022 0.30255 0.00879 2.99% 0.29376 0.30334 0.29152
Nov 22, 2022 0.29377 0.01213 4.31% 0.28164 0.29452 0.27228
Nov 21, 2022 0.28164 -0.00931 -3.20% 0.29095 0.29941 0.27562
Nov 20, 2022 0.29095 -0.02309 -7.35% 0.31404 0.31813 0.28934
Nov 19, 2022 0.31404 0.00842 2.76% 0.30562 0.31649 0.30059
Nov 18, 2022 0.30626 0.00231 0.76% 0.30395 0.31155 0.30069
Nov 17, 2022 0.30396 -0.00581 -1.88% 0.30977 0.31186 0.29806
Nov 16, 2022 0.30976 -0.01064 -3.32% 0.32040 0.32699 0.30569
Nov 15, 2022 0.32040 0.00871 2.79% 0.31169 0.32873 0.30586
Nov 14, 2022 0.31169 0.00268 0.87% 0.30901 0.31799 0.29063
Nov 13, 2022 0.30901 -0.01503 -4.64% 0.32404 0.33038 0.30429
Nov 12, 2022 0.32404 -0.02495 -7.15% 0.34899 0.34907 0.32030
Nov 11, 2022 0.34895 -0.02240 -6.03% 0.37135 0.37466 0.33124
Nov 10, 2022 0.37135 0.05018 15.62% 0.32117 0.38234 0.31495