EOS/BTC
Bán 0.00003283
Chênh lệch Chênh lệch0.00000023
Mua 0.00003306

Giá EOS to Bitcoin - biểu đồ EOS/BTC

EOS/BTC 0.00003306
Bán 0.00003283
Chênh lệch Chênh lệch0.00000023
Mua 0.00003306
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EOS/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 1, 2023 0.00003283 0.00000020 0.61% 0.00003263 0.00003313 0.00003256
May 31, 2023 0.00003263 -0.00000020 -0.61% 0.00003283 0.00003284 0.00003231
May 30, 2023 0.00003284 0.00000064 1.99% 0.00003220 0.00003322 0.00003203
May 29, 2023 0.00003220 -0.00000014 -0.43% 0.00003234 0.00003261 0.00003189
May 28, 2023 0.00003233 -0.00000042 -1.28% 0.00003275 0.00003402 0.00003218
May 27, 2023 0.00003275 0.00000005 0.15% 0.00003270 0.00003295 0.00003253
May 26, 2023 0.00003269 0.00000098 3.09% 0.00003171 0.00003318 0.00003162
May 25, 2023 0.00003173 0.00000008 0.25% 0.00003165 0.00003188 0.00003148
May 24, 2023 0.00003164 0.00000012 0.38% 0.00003152 0.00003172 0.00003117
May 23, 2023 0.00003152 -0.00000005 -0.16% 0.00003157 0.00003181 0.00003136
May 22, 2023 0.00003157 -0.00000013 -0.41% 0.00003170 0.00003197 0.00003148
May 21, 2023 0.00003171 -0.00000058 -1.80% 0.00003229 0.00003245 0.00003146
May 20, 2023 0.00003229 -0.00000037 -1.13% 0.00003266 0.00003272 0.00003225
May 19, 2023 0.00003265 -0.00000016 -0.49% 0.00003281 0.00003312 0.00003255
May 18, 2023 0.00003282 -0.00000009 -0.27% 0.00003291 0.00003327 0.00003272
May 17, 2023 0.00003291 0.00000000 0.00% 0.00003291 0.00003338 0.00003281
May 16, 2023 0.00003288 0.00000066 2.05% 0.00003222 0.00003294 0.00003221
May 15, 2023 0.00003222 -0.00000019 -0.59% 0.00003241 0.00003254 0.00003208
May 14, 2023 0.00003242 0.00000001 0.03% 0.00003241 0.00003279 0.00003220
May 13, 2023 0.00003242 -0.00000010 -0.31% 0.00003252 0.00003255 0.00003213