EOS/BTC
Bán 0.00005468
Chênh lệch Chênh lệch0.00000048
Mua 0.00005516
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EOS/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 0.00005423 0.00000015 0.28% 0.00005408 0.00005427 0.00005373
Dec 4, 2022 0.00005408 -0.00000019 -0.35% 0.00005427 0.00005476 0.00005375
Dec 3, 2022 0.00005426 -0.00000055 -1.00% 0.00005481 0.00005526 0.00005401
Dec 2, 2022 0.00005485 0.00000021 0.38% 0.00005464 0.00005542 0.00005431
Dec 1, 2022 0.00005464 -0.00000052 -0.94% 0.00005516 0.00005524 0.00005424
Nov 30, 2022 0.00005515 -0.00000037 -0.67% 0.00005552 0.00005581 0.00005498
Nov 29, 2022 0.00005561 0.00000015 0.27% 0.00005546 0.00005587 0.00005516
Nov 28, 2022 0.00005547 -0.00000086 -1.53% 0.00005633 0.00005659 0.00005481
Nov 27, 2022 0.00005632 -0.00000014 -0.25% 0.00005646 0.00005801 0.00005601
Nov 26, 2022 0.00005647 0.00000025 0.44% 0.00005622 0.00005664 0.00005552
Nov 25, 2022 0.00005622 0.00000157 2.87% 0.00005465 0.00005945 0.00005382
Nov 24, 2022 0.00005462 0.00000001 0.02% 0.00005461 0.00005496 0.00005390
Nov 23, 2022 0.00005462 0.00000066 1.22% 0.00005396 0.00005547 0.00005353
Nov 22, 2022 0.00005396 0.00000046 0.86% 0.00005350 0.00005406 0.00005285
Nov 21, 2022 0.00005352 0.00000020 0.38% 0.00005332 0.00005388 0.00005242
Nov 20, 2022 0.00005333 -0.00000055 -1.02% 0.00005388 0.00005453 0.00005308
Nov 19, 2022 0.00005383 0.00000024 0.45% 0.00005359 0.00005417 0.00005267
Nov 18, 2022 0.00005359 -0.00000006 -0.11% 0.00005365 0.00005443 0.00005323
Nov 17, 2022 0.00005365 0.00000001 0.02% 0.00005364 0.00005414 0.00005339
Nov 16, 2022 0.00005373 -0.00000075 -1.38% 0.00005448 0.00005539 0.00005317