EOS/USD
Bán 0.9313
Chênh lệch Chênh lệch0.0056
Mua 0.9369
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EOS/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 3, 2022 0.9364 -0.0027 -0.29% 0.9391 0.9440 0.9347
Dec 2, 2022 0.9391 0.0095 1.02% 0.9296 0.9446 0.9169
Dec 1, 2022 0.9291 -0.0186 -1.96% 0.9477 0.9495 0.9204
Nov 30, 2022 0.9478 0.0328 3.58% 0.9150 0.9525 0.9142
Nov 29, 2022 0.9150 0.0139 1.54% 0.9011 0.9196 0.8962
Nov 28, 2022 0.9011 -0.0257 -2.77% 0.9268 0.9324 0.8819
Nov 27, 2022 0.9267 -0.0038 -0.41% 0.9305 0.9650 0.9201
Nov 26, 2022 0.9306 0.0003 0.03% 0.9303 0.9434 0.9139
Nov 25, 2022 0.9303 0.0229 2.52% 0.9074 0.9741 0.8887
Nov 24, 2022 0.9079 0.0000 0.00% 0.9079 0.9171 0.8909
Nov 23, 2022 0.9079 0.0314 3.58% 0.8765 0.9175 0.8680
Nov 22, 2022 0.8765 0.0310 3.67% 0.8455 0.8765 0.8296
Nov 21, 2022 0.8453 -0.0227 -2.62% 0.8680 0.8767 0.8240
Nov 20, 2022 0.8679 -0.0317 -3.52% 0.8996 0.9107 0.8606
Nov 19, 2022 0.8995 0.0050 0.56% 0.8945 0.9041 0.8724
Nov 18, 2022 0.8950 -0.0019 -0.21% 0.8969 0.9148 0.8843
Nov 17, 2022 0.8969 0.0031 0.35% 0.8938 0.9039 0.8787
Nov 16, 2022 0.8946 -0.0274 -2.97% 0.9220 0.9401 0.8893
Nov 15, 2022 0.9221 0.0101 1.11% 0.9120 0.9458 0.9030
Nov 14, 2022 0.9118 0.0309 3.51% 0.8809 0.9196 0.8271