EOS/USD
Bán 0.8869
Chênh lệch Chênh lệch0.0052
Mua 0.8921
Bán 0.8869
Chênh lệch Chênh lệch0.0052
Mua 0.8921
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EOS/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 8, 2023 0.8768 0.0161 1.87% 0.8607 0.8940 0.8569
Jun 7, 2023 0.8608 -0.0268 -3.02% 0.8876 0.8895 0.8439
Jun 6, 2023 0.8876 0.0501 5.98% 0.8375 0.8949 0.8280
Jun 5, 2023 0.8375 -0.0705 -7.76% 0.9080 0.9187 0.8242
Jun 4, 2023 0.9080 -0.0009 -0.10% 0.9089 0.9237 0.9039
Jun 3, 2023 0.9090 0.0037 0.41% 0.9053 0.9166 0.8995
Jun 2, 2023 0.9051 0.0248 2.82% 0.8803 0.9072 0.8735
Jun 1, 2023 0.8803 -0.0086 -0.97% 0.8889 0.8983 0.8737
May 31, 2023 0.8890 -0.0215 -2.36% 0.9105 0.9105 0.8730
May 30, 2023 0.9105 0.0164 1.83% 0.8941 0.9215 0.8888
May 29, 2023 0.8941 -0.0146 -1.61% 0.9087 0.9125 0.8890
May 28, 2023 0.9087 0.0278 3.16% 0.8809 0.9270 0.8783
May 27, 2023 0.8809 0.0060 0.69% 0.8749 0.8825 0.8705
May 26, 2023 0.8750 0.0342 4.07% 0.8408 0.8897 0.8376
May 25, 2023 0.8407 0.0069 0.83% 0.8338 0.8452 0.8169
May 24, 2023 0.8339 -0.0248 -2.89% 0.8587 0.8599 0.8218
May 23, 2023 0.8587 0.0102 1.20% 0.8485 0.8724 0.8472
May 22, 2023 0.8485 -0.0006 -0.07% 0.8491 0.8582 0.8383
May 21, 2023 0.8491 -0.0274 -3.13% 0.8765 0.8786 0.8451
May 20, 2023 0.8764 -0.0026 -0.30% 0.8790 0.8826 0.8725