ETC/BTC
Bán 0.0011112
Chênh lệch Chênh lệch0.0000066
Mua 0.0011178
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETC/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 9, 2022 0.0011142 0.0000040 0.36% 0.0011102 0.0011152 0.0011062
Dec 8, 2022 0.0011092 0.0000020 0.18% 0.0011072 0.0011191 0.0011002
Dec 7, 2022 0.0011082 -0.0000339 -2.97% 0.0011421 0.0011471 0.0011002
Dec 6, 2022 0.0011411 -0.0000010 -0.09% 0.0011421 0.0011441 0.0011301
Dec 5, 2022 0.0011431 0.0000070 0.62% 0.0011361 0.0011650 0.0011261
Dec 4, 2022 0.0011351 0.0000010 0.09% 0.0011341 0.0011461 0.0011291
Dec 3, 2022 0.0011351 -0.0000229 -1.98% 0.0011580 0.0011600 0.0011311
Dec 2, 2022 0.0011580 -0.0000010 -0.09% 0.0011590 0.0011670 0.0011401
Dec 1, 2022 0.0011600 -0.0000180 -1.53% 0.0011780 0.0011790 0.0011551
Nov 30, 2022 0.0011780 -0.0000050 -0.42% 0.0011830 0.0012069 0.0011650
Nov 29, 2022 0.0011840 -0.0000040 -0.34% 0.0011880 0.0011969 0.0011790
Nov 28, 2022 0.0011880 -0.0000139 -1.16% 0.0012019 0.0012049 0.0011381
Nov 27, 2022 0.0012029 -0.0000020 -0.17% 0.0012049 0.0012259 0.0011960
Nov 26, 2022 0.0012039 -0.0000080 -0.66% 0.0012119 0.0012518 0.0011979
Nov 25, 2022 0.0012129 0.0000000 0.00% 0.0012129 0.0012408 0.0011870
Nov 24, 2022 0.0012139 -0.0000060 -0.49% 0.0012199 0.0012438 0.0011999
Nov 23, 2022 0.0012209 0.0000858 7.56% 0.0011351 0.0012249 0.0011221
Nov 22, 2022 0.0011351 -0.0000030 -0.26% 0.0011381 0.0011481 0.0011102
Nov 21, 2022 0.0011391 0.0000259 2.33% 0.0011132 0.0011541 0.0010852
Nov 20, 2022 0.0011122 -0.0000528 -4.53% 0.0011650 0.0011750 0.0011102