ETC/USD
Bán 17.994
Chênh lệch Chênh lệch0.028
Mua 18.022

Giá Ethereum Classic to US Dollar - biểu đồ ETC/USD

Bán 17.994
Chênh lệch Chênh lệch0.028
Mua 18.022
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETC/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 31, 2023 18.151 -0.102 -0.56% 18.253 18.319 18.129
May 30, 2023 18.254 -0.084 -0.46% 18.338 18.479 18.155
May 29, 2023 18.338 -0.192 -1.04% 18.530 18.599 18.219
May 28, 2023 18.530 0.365 2.01% 18.165 18.656 18.130
May 27, 2023 18.165 0.158 0.88% 18.007 18.205 17.863
May 26, 2023 18.006 0.295 1.67% 17.711 18.272 17.619
May 25, 2023 17.712 -0.057 -0.32% 17.769 17.829 17.337
May 24, 2023 17.768 -0.579 -3.16% 18.347 18.374 17.526
May 23, 2023 18.347 0.114 0.63% 18.233 18.524 18.149
May 22, 2023 18.232 0.311 1.74% 17.921 18.469 17.737
May 21, 2023 17.922 -0.381 -2.08% 18.303 18.380 17.849
May 20, 2023 18.303 0.019 0.10% 18.284 18.429 18.155
May 19, 2023 18.284 -0.034 -0.19% 18.318 18.485 18.230
May 18, 2023 18.317 -0.236 -1.27% 18.553 18.722 17.869
May 17, 2023 18.554 0.279 1.53% 18.275 18.683 18.166
May 16, 2023 18.275 -0.011 -0.06% 18.286 18.340 18.009
May 15, 2023 18.287 0.168 0.93% 18.119 18.475 17.868
May 14, 2023 18.120 0.041 0.23% 18.079 18.362 17.970
May 13, 2023 18.080 -0.118 -0.65% 18.198 18.281 17.987
May 12, 2023 18.198 0.117 0.65% 18.081 18.246 17.564