ETC/USD
Bán 18.745
Chênh lệch Chênh lệch0.120
Mua 18.865
Bán 18.745
Chênh lệch Chênh lệch0.120
Mua 18.865
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETC/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 7, 2022 19.413 -0.089 -0.46% 19.502 19.592 19.378
Dec 6, 2022 19.503 0.104 0.54% 19.399 19.511 19.184
Dec 5, 2022 19.398 -0.030 -0.15% 19.428 20.196 19.110
Dec 4, 2022 19.428 0.253 1.32% 19.175 19.550 19.154
Dec 3, 2022 19.175 -0.625 -3.16% 19.800 19.867 19.087
Dec 2, 2022 19.800 0.129 0.66% 19.671 19.859 19.259
Dec 1, 2022 19.688 -0.534 -2.64% 20.222 20.251 19.593
Nov 30, 2022 20.222 0.764 3.93% 19.458 20.407 19.401
Nov 29, 2022 19.458 0.200 1.04% 19.258 19.763 19.048
Nov 28, 2022 19.257 -0.500 -2.53% 19.757 19.826 18.336
Nov 27, 2022 19.757 -0.054 -0.27% 19.811 20.311 19.651
Nov 26, 2022 19.810 -0.235 -1.17% 20.045 20.880 19.654
Nov 25, 2022 20.042 -0.098 -0.49% 20.140 20.545 19.564
Nov 24, 2022 20.141 -0.115 -0.57% 20.256 20.742 19.825
Nov 23, 2022 20.261 1.874 10.19% 18.387 20.333 18.179
Nov 22, 2022 18.385 0.432 2.41% 17.953 18.544 17.369
Nov 21, 2022 17.952 -0.130 -0.72% 18.082 18.293 17.095
Nov 20, 2022 18.081 -1.354 -6.97% 19.435 19.644 18.003
Nov 19, 2022 19.434 -0.042 -0.22% 19.476 19.645 18.878
Nov 18, 2022 19.478 -0.123 -0.63% 19.601 19.974 19.227