ETC/USDT
Bán 19.036
Chênh lệch Chênh lệch1.034
Mua 20.070
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETC/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 2, 2022 18.971 -0.259 -1.35% 19.230 19.344 18.805
Dec 1, 2022 19.231 -0.509 -2.58% 19.740 19.771 19.130
Nov 30, 2022 19.741 0.734 3.86% 19.007 19.947 18.945
Nov 29, 2022 19.007 0.197 1.05% 18.810 19.309 18.593
Nov 28, 2022 18.810 -0.485 -2.51% 19.295 19.370 17.903
Nov 27, 2022 19.294 -0.050 -0.26% 19.344 19.841 19.184
Nov 26, 2022 19.344 -0.220 -1.12% 19.564 20.406 19.188
Nov 25, 2022 19.563 -0.112 -0.57% 19.675 20.072 19.114
Nov 24, 2022 19.675 -0.125 -0.63% 19.800 20.276 19.363
Nov 23, 2022 19.800 1.822 10.13% 17.978 19.872 17.762
Nov 22, 2022 17.976 0.425 2.42% 17.551 18.147 16.979
Nov 21, 2022 17.547 -0.129 -0.73% 17.676 17.896 16.681
Nov 20, 2022 17.675 -1.304 -6.87% 18.979 19.198 17.599
Nov 19, 2022 18.980 -0.049 -0.26% 19.029 19.192 18.432
Nov 18, 2022 19.029 -0.117 -0.61% 19.146 19.516 18.771
Nov 17, 2022 19.145 -0.243 -1.25% 19.388 19.505 18.664
Nov 16, 2022 19.388 -0.636 -3.18% 20.024 20.119 19.010
Nov 15, 2022 20.024 0.094 0.47% 19.930 20.377 19.611
Nov 14, 2022 19.939 0.568 2.93% 19.371 20.205 18.305
Nov 13, 2022 19.371 -0.571 -2.86% 19.942 20.357 18.965