ETH/AUD
Bán 2812.62
Chênh lệch Chênh lệch5.28
Mua 2817.90
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/AUD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2023 2812.62 34.09 1.23% 2778.53 2824.82 2763.56
May 25, 2023 2778.47 28.18 1.02% 2750.29 2791.32 2697.48
May 24, 2023 2750.33 -53.34 -1.90% 2803.67 2804.44 2715.81
May 23, 2023 2803.65 70.21 2.57% 2733.44 2810.55 2726.70
May 22, 2023 2733.39 22.48 0.83% 2710.91 2749.79 2693.80
May 21, 2023 2710.86 -2.60 -0.10% 2713.46 2718.15 2704.72
May 19, 2023 2723.69 6.67 0.25% 2717.02 2739.44 2706.16
May 18, 2023 2717.00 -20.60 -0.75% 2737.60 2758.39 2680.54
May 17, 2023 2737.51 -2.31 -0.08% 2739.82 2759.14 2681.15
May 16, 2023 2739.84 29.72 1.10% 2710.12 2750.88 2681.87
May 15, 2023 2710.16 2.73 0.10% 2707.43 2753.68 2686.08
May 14, 2023 2707.59 7.18 0.27% 2700.41 2712.59 2700.09
May 12, 2023 2688.77 9.38 0.35% 2679.39 2697.32 2598.17
May 11, 2023 2679.37 -37.33 -1.37% 2716.70 2727.15 2647.02
May 10, 2023 2716.68 -13.62 -0.50% 2730.30 2780.99 2648.93
May 9, 2023 2730.32 3.72 0.14% 2726.60 2751.76 2704.27
May 8, 2023 2726.51 -48.45 -1.75% 2774.96 2795.07 2670.54
May 7, 2023 2775.15 -64.90 -2.29% 2840.05 2848.88 2773.13
May 5, 2023 2945.56 141.09 5.03% 2804.47 2963.77 2798.30
May 4, 2023 2804.45 -64.17 -2.24% 2868.62 2871.00 2790.55