ETH/AUD
Bán 1900.58
Chênh lệch Chênh lệch1.15
Mua 1901.73
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/AUD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 2, 2022 1900.58 27.04 1.44% 1873.54 1905.28 1860.02
Dec 1, 2022 1873.53 -29.92 -1.57% 1903.45 1904.23 1857.50
Nov 30, 2022 1903.45 84.46 4.64% 1818.99 1919.80 1813.11
Nov 29, 2022 1818.95 64.09 3.65% 1754.86 1832.32 1740.66
Nov 28, 2022 1754.86 -21.87 -1.23% 1776.73 1783.70 1720.71
Nov 27, 2022 1776.73 -31.08 -1.72% 1807.81 1809.61 1771.99
Nov 25, 2022 1776.35 -1.18 -0.07% 1777.53 1782.51 1728.64
Nov 24, 2022 1777.56 23.60 1.35% 1753.96 1798.02 1749.25
Nov 23, 2022 1753.96 42.95 2.51% 1711.01 1771.38 1696.23
Nov 22, 2022 1711.10 38.21 2.28% 1672.89 1717.68 1621.11
Nov 21, 2022 1672.89 -33.58 -1.97% 1706.47 1724.15 1634.84
Nov 20, 2022 1706.49 -8.08 -0.47% 1714.57 1727.70 1694.58
Nov 18, 2022 1810.77 17.05 0.95% 1793.72 1831.38 1792.22
Nov 17, 2022 1793.72 -9.38 -0.52% 1803.10 1823.38 1765.24
Nov 16, 2022 1803.10 -45.77 -2.48% 1848.87 1873.88 1754.24
Nov 15, 2022 1848.90 -4.80 -0.26% 1853.70 1899.54 1827.97
Nov 14, 2022 1853.80 32.37 1.78% 1821.43 1923.00 1750.56
Nov 13, 2022 1821.40 8.17 0.45% 1813.23 1838.03 1809.54
Nov 11, 2022 1885.08 -74.88 -3.82% 1959.96 1978.40 1798.49
Nov 10, 2022 1959.96 250.05 14.62% 1709.91 2047.62 1687.41