ETH/BTC
Bán 0.07410
Chênh lệch Chênh lệch0.00012
Mua 0.07422

Giá Ethereum to Bitcoin - biểu đồ ETH/BTC

ETH/BTC 0.07422
ETH/USD 1266.05 ETH/EUR 1204.14 ETH/TRY 23670.01 ETH/DKK 8956.35 ETH/THB 6255.53 ETH/GBP 1036.40 ETH/AUD 1882.87 ETH/CZK 29279.48 ETH/SGD 1715.44 ETH/SEK 13143.87 ETH/CAD 1718.83 ETH/CHF 1191.74 ETH/RUB 90145.1 ETH/BYN 3122.06 ETH/RON 8078.20 ETH/USDT 1266.38 ETH/MXN 24977.99 ETH/NZD 1996.06 ETH/NOK 12556.64 ETH/ILS 5679.93 ETH/HUF 497748.47 ETH/JPY 172666.29 ETH/ZAR 22021.17 ETH/PKR 288259.10 ETH/INR 103789.88 ETH/PHP 71022.13 ETH/IDR 19602361.91 BTC/ETH 13.6450 BTC/BYN 42112.00 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 17081.70 BTC/CRC - BTC/CZK 394926.62 BTC/SGD 23138.19 BTC/SEK 177287.06 BTC/CAD 23183.88 BTC/CHF 16074.45 BTC/AUD 25396.65 BTC/BGN - BTC/GBP 14082.70 BTC/TRY 319265.08 BTC/DKK 120804.81 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 16236.20 BTC/USD 17071.60 BTC/ZAR 297025.42 BTC/HUF 6713716.42 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 26923.27 BTC/NOK 169366.23 BTC/MXN 336907.42 BTC/INR 1399897.10 BTC/IDR 264392726.78 BTC/PKR 3887983.05 BTC/PHP 957932.27 BNB/BTC 0.017026 BCH/BTC 0.00652 BAL/BTC 0.000376 BTG/BTC 0.0008512 BTS/BTC 0.00000060 CRV/BTC 0.00003995 CAKE/BTC 0.0002336 QTUM/BTC 0.00012913 ADA/BTC 0.00001881 STEEM/BTC 0.00001045 TRX/BTC 0.00000316 ETC/BTC 0.0011449 EOS/BTC 0.00005493 SHIB/BTC 0.000000000559 STORJ/BTC 0.00001934 XRP/BTC 0.00002286 XEM/BTC 0.00000193 NEO/BTC 0.000411 LTC/BTC 0.00475 MKR/BTC 0.03745 DOGE/BTC 0.00000602 HOT/BTC 0.00000010 ENJ/BTC 0.00001857 REN/BTC 0.00000566 GRT/BTC 0.00000380 CHZ/BTC 0.00000955 1INCH/BTC 0.00002886 SRM/BTC 0.00001390 LRC/BTC 0.00001491 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000023 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00009714 CVC/BTC 0.00000598 COTI/BTC 0.00000435 FTM/BTC 0.0000152500 SAND/BTC 0.0000366353 MATIC/BTC 0.0000539486 AVAX/BTC 0.0007995
Bán 0.07410
Chênh lệch Chênh lệch0.00012
Mua 0.07422
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 0.07492 0.00018 0.24% 0.07474 0.07525 0.07461
Dec 4, 2022 0.07473 0.00133 1.81% 0.07340 0.07493 0.07339
Dec 3, 2022 0.07341 -0.00231 -3.05% 0.07572 0.07607 0.07321
Dec 2, 2022 0.07573 0.00059 0.79% 0.07514 0.07603 0.07490
Dec 1, 2022 0.07514 -0.00021 -0.28% 0.07535 0.07544 0.07433
Nov 30, 2022 0.07535 0.00143 1.93% 0.07392 0.07599 0.07373
Nov 29, 2022 0.07392 0.00196 2.72% 0.07196 0.07425 0.07170
Nov 28, 2022 0.07195 -0.00062 -0.85% 0.07257 0.07274 0.07149
Nov 27, 2022 0.07258 -0.00060 -0.82% 0.07318 0.07371 0.07232
Nov 26, 2022 0.07318 0.00065 0.90% 0.07253 0.07392 0.07238
Nov 25, 2022 0.07252 0.00008 0.11% 0.07244 0.07271 0.07113
Nov 24, 2022 0.07244 0.00117 1.64% 0.07127 0.07278 0.07121
Nov 23, 2022 0.07127 0.00110 1.57% 0.07017 0.07156 0.06945
Nov 22, 2022 0.07016 0.00005 0.07% 0.07011 0.07041 0.06855
Nov 21, 2022 0.07010 -0.00001 -0.01% 0.07011 0.07072 0.06845
Nov 20, 2022 0.07012 -0.00276 -3.79% 0.07288 0.07322 0.06971
Nov 19, 2022 0.07288 0.00028 0.39% 0.07260 0.07329 0.07223
Nov 18, 2022 0.07259 0.00072 1.00% 0.07187 0.07295 0.07148
Nov 17, 2022 0.07188 -0.00106 -1.45% 0.07294 0.07335 0.07164
Nov 16, 2022 0.07295 -0.00115 -1.55% 0.07410 0.07484 0.07227