ETH/BTC
Bán 0.06997
Chênh lệch Chênh lệch0.00011
Mua 0.07008

Giá Ethereum to Bitcoin - biểu đồ ETH/BTC

ETH/BTC 0.07008
ETH/USD 1894.70 ETH/EUR 1769.81 ETH/TRY 40230.15 ETH/DKK 13257.17 ETH/THB 6255.53 ETH/GBP 1530.98 ETH/AUD 2885.44 ETH/CZK 42064.37 ETH/SGD 2573.06 ETH/SEK 20585.79 ETH/CAD 2559.59 ETH/CHF 1732.71 ETH/RUB 90145.1 ETH/BYN 5592.02 ETH/RON 8078.20 ETH/USDT 1894.68 ETH/MXN 33457.93 ETH/NZD 3145.69 ETH/NOK 21015.08 ETH/ILS 5679.93 ETH/HUF 658895.18 ETH/JPY 266767.38 ETH/ZAR 37215.49 ETH/PKR 279046.45 ETH/INR 100926.13 ETH/PHP 67174.66 ETH/IDR 18966963.61 BTC/ETH 15.0466 BTC/BYN 79789.05 BTC/RON 111572.75 BTC/RUB 1321985.5 BTC/USDT 27048.40 BTC/CRC - BTC/CZK 600189.82 BTC/SGD 36713.46 BTC/SEK 293725.65 BTC/CAD 36521.28 BTC/CHF 24723.00 BTC/AUD 41170.59 BTC/BGN - BTC/GBP 21866.15 BTC/TRY 573991.94 BTC/DKK 189158.21 BTC/THB 248327.55 BTC/EUR 25268.80 BTC/USD 27053.85 BTC/ZAR 531004.31 BTC/HUF 9401357.44 BTC/ILS 78446.72 BTC/NZD 44883.23 BTC/NOK 299850.95 BTC/MXN 477390.01 BTC/INR 1396386.10 BTC/IDR 262169346.32 BTC/PKR 3860809.10 BTC/PHP 929410.09 BNB/BTC 0.011344 BCH/BTC 0.00426 BAL/BTC 0.000195 BTG/BTC 0.0004626 BTS/BTC 0.00000042 CRV/BTC 0.00003158 CAKE/BTC 0.0000648 CRO/BTC 0.0000022723 QTUM/BTC 0.00009925 QNT/BTC 0.0043076 ADA/BTC 0.00001406 STEEM/BTC 0.00000688 TRX/BTC 0.00000306 ETC/BTC 0.0006747 EOS/BTC 0.00003415 SHIB/BTC 0.000000000322 STORJ/BTC 0.00001114 XRP/BTC 0.00001932 XEM/BTC 0.00000125 NEO/BTC 0.000388 LTC/BTC 0.00353 MKR/BTC 0.02501 DOGE/BTC 0.00000269 HOT/BTC 0.00000006 ENJ/BTC 0.00001231 REN/BTC 0.00000284 GRT/BTC 0.00000479 CHZ/BTC 0.00000381 1INCH/BTC 0.00001390 SRM/BTC 0.00000270 LRC/BTC 0.00001029 renBTC/BTC 1.0101 JASMY/BTC 0.00000017 RSR/BTC 0.00000052 INJ/BTC 0.00029182 QNT/BTC 0.0043098 CVC/BTC 0.00000318 COTI/BTC 0.00000252 XCN/BTC 0.0000000659 FTM/BTC 0.0000118487 SAND/BTC 0.0000213338 MATIC/BTC 0.0000333337 TWT/BTC 0.0000398712 AVAX/BTC 0.0005419 CRO/BTC 0.0000022711 RVN/BTC 0.0000007740 USDP/BTC 0.0000363158 TWT/BTC 0.0000398912 XCN/BTC 0.0000000658 USDP/BTC 0.0000362981
Bán 0.06997
Chênh lệch Chênh lệch0.00011
Mua 0.07008
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 4, 2023 0.06995 0.00012 0.17% 0.06983 0.06997 0.06979
Jun 3, 2023 0.06983 -0.00010 -0.14% 0.06993 0.07013 0.06948
Jun 2, 2023 0.06992 0.00057 0.82% 0.06935 0.07027 0.06933
Jun 1, 2023 0.06936 0.00058 0.84% 0.06878 0.06966 0.06878
May 31, 2023 0.06879 0.00021 0.31% 0.06858 0.06905 0.06825
May 30, 2023 0.06859 0.00042 0.62% 0.06817 0.06880 0.06809
May 29, 2023 0.06816 0.00022 0.32% 0.06794 0.06843 0.06754
May 28, 2023 0.06794 -0.00010 -0.15% 0.06804 0.06841 0.06659
May 27, 2023 0.06805 -0.00033 -0.48% 0.06838 0.06857 0.06803
May 26, 2023 0.06837 0.00023 0.34% 0.06814 0.06872 0.06799
May 25, 2023 0.06813 -0.00019 -0.28% 0.06832 0.06850 0.06772
May 24, 2023 0.06832 0.00024 0.35% 0.06808 0.06836 0.06775
May 23, 2023 0.06807 0.00044 0.65% 0.06763 0.06835 0.06757
May 22, 2023 0.06762 0.00019 0.28% 0.06743 0.06774 0.06720
May 21, 2023 0.06743 0.00036 0.54% 0.06707 0.06744 0.06675
May 20, 2023 0.06707 -0.00028 -0.42% 0.06735 0.06756 0.06701
May 19, 2023 0.06734 0.00025 0.37% 0.06709 0.06762 0.06696
May 18, 2023 0.06709 0.00065 0.98% 0.06644 0.06742 0.06632
May 17, 2023 0.06644 -0.00098 -1.45% 0.06742 0.06744 0.06630
May 16, 2023 0.06742 0.00060 0.90% 0.06682 0.06760 0.06649