ETH/BYN
Bán 2954.60
Chênh lệch Chênh lệch30.75
Mua 2985.35
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/BYN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Nov 29, 2022 2875.96 65.13 2.32% 2810.83 2877.05 2789.53
Nov 28, 2022 2811.18 -55.41 -1.93% 2866.59 2880.32 2770.69
Nov 27, 2022 2866.59 -55.55 -1.90% 2922.14 2924.80 2861.22
Nov 25, 2022 2884.46 -5.32 -0.18% 2889.78 2894.67 2813.39
Nov 24, 2022 2889.83 43.55 1.53% 2846.28 2920.16 2836.89
Nov 23, 2022 2846.28 106.99 3.91% 2739.29 2857.70 2712.72
Nov 22, 2022 2739.46 77.20 2.90% 2662.26 2743.04 2588.62
Nov 21, 2022 2662.26 -69.97 -2.56% 2732.23 2751.35 2598.78
Nov 20, 2022 2732.20 -7.45 -0.27% 2739.65 2760.36 2712.36
Nov 18, 2022 2895.11 14.65 0.51% 2880.46 2951.48 2875.03
Nov 17, 2022 2880.46 -41.33 -1.41% 2921.79 2948.92 2838.87
Nov 16, 2022 2921.78 -88.44 -2.94% 3010.22 3045.38 2853.02
Nov 15, 2022 3010.20 17.88 0.60% 2992.32 3091.35 2964.99
Nov 14, 2022 2992.41 47.87 1.63% 2944.54 3102.50 2826.63
Nov 13, 2022 2944.60 9.22 0.31% 2935.38 2964.40 2930.86
Nov 11, 2022 3056.34 -110.28 -3.48% 3166.62 3189.79 2896.54
Nov 10, 2022 3166.58 477.75 17.77% 2688.83 3293.55 2653.03
Nov 9, 2022 2688.83 -580.36 -17.75% 3269.19 3275.52 2623.45
Nov 8, 2022 3269.19 -620.68 -15.96% 3889.87 3910.25 2995.47
Nov 7, 2022 3889.87 -1.30 -0.03% 3891.17 3988.06 3836.85