ETH/BYN
Bán 5421.89
Chênh lệch Chênh lệch55.29
Mua 5477.18
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/BYN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 31, 2023 5508.98 -19.19 -0.35% 5528.17 5547.34 5482.06
May 30, 2023 5528.17 37.67 0.69% 5490.50 5573.47 5461.98
May 29, 2023 5490.48 -53.09 -0.96% 5543.57 5596.56 5440.64
May 28, 2023 5543.60 157.55 2.93% 5386.05 5562.78 5384.26
May 26, 2023 5329.93 70.47 1.34% 5259.46 5337.16 5235.48
May 25, 2023 5259.53 13.37 0.25% 5246.16 5289.67 5134.76
May 24, 2023 5246.25 -161.22 -2.98% 5407.47 5407.51 5181.93
May 23, 2023 5407.43 117.72 2.23% 5289.71 5439.83 5284.45
May 22, 2023 5289.67 34.41 0.65% 5255.26 5317.86 5217.08
May 21, 2023 5255.04 2.64 0.05% 5252.40 5265.07 5235.83
May 19, 2023 5276.07 20.79 0.40% 5255.28 5321.81 5234.03
May 18, 2023 5255.27 -67.06 -1.26% 5322.33 5342.87 5169.26
May 17, 2023 5322.33 26.62 0.50% 5295.71 5359.23 5211.85
May 16, 2023 5295.65 71.69 1.37% 5223.96 5318.00 5168.85
May 15, 2023 5224.05 29.02 0.56% 5195.03 5309.90 5192.25
May 12, 2023 5046.91 46.47 0.93% 5000.44 5058.94 4847.44
May 11, 2023 5000.31 -196.89 -3.79% 5197.20 5197.89 4937.20
May 10, 2023 5197.11 19.20 0.37% 5177.91 5324.20 5054.80
May 9, 2023 5204.44 26.18 0.51% 5178.26 5236.93 5165.82
May 8, 2023 5181.98 -87.65 -1.66% 5269.63 5307.05 5098.25