ETH/CAD
Bán 1739.43
Chênh lệch Chênh lệch0.72
Mua 1740.15
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/CAD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 1729.04 7.40 0.43% 1721.64 1738.79 1718.16
Dec 4, 2022 1721.64 3.35 0.19% 1718.29 1729.25 1714.46
Dec 2, 2022 1738.93 24.48 1.43% 1714.45 1745.57 1701.29
Dec 1, 2022 1714.45 -21.77 -1.25% 1736.22 1738.36 1700.12
Nov 30, 2022 1736.21 84.78 5.13% 1651.43 1750.73 1646.86
Nov 29, 2022 1651.59 76.84 4.88% 1574.75 1663.83 1561.98
Nov 28, 2022 1574.76 -24.35 -1.52% 1599.11 1605.83 1546.52
Nov 27, 2022 1599.11 -28.72 -1.76% 1627.83 1629.64 1595.41
Nov 25, 2022 1604.43 0.41 0.03% 1604.02 1609.77 1559.75
Nov 24, 2022 1604.04 25.54 1.62% 1578.50 1621.38 1574.54
Nov 23, 2022 1578.50 58.28 3.83% 1520.22 1585.87 1506.97
Nov 22, 2022 1520.40 34.01 2.29% 1486.39 1527.17 1442.92
Nov 21, 2022 1486.39 -39.36 -2.58% 1525.75 1535.05 1450.70
Nov 20, 2022 1525.74 -3.02 -0.20% 1528.76 1541.43 1514.25
Nov 18, 2022 1617.48 19.05 1.19% 1598.43 1636.16 1597.21
Nov 17, 2022 1598.37 -22.17 -1.37% 1620.54 1634.73 1578.44
Nov 16, 2022 1620.54 -40.98 -2.47% 1661.52 1681.75 1578.10
Nov 15, 2022 1661.52 8.46 0.51% 1653.06 1704.05 1641.89
Nov 14, 2022 1653.14 35.44 2.19% 1617.70 1708.16 1552.69
Nov 13, 2022 1617.73 5.03 0.31% 1612.70 1632.20 1610.99