ETH/CAD
Bán 2589.30
Chênh lệch Chênh lệch0.26
Mua 2589.56
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/CAD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 30, 2023 2581.14 6.01 0.23% 2575.13 2595.94 2559.40
May 29, 2023 2575.13 -22.93 -0.88% 2598.06 2623.07 2548.29
May 28, 2023 2598.03 73.93 2.93% 2524.10 2606.80 2523.46
May 26, 2023 2498.30 34.64 1.41% 2463.66 2505.61 2452.91
May 25, 2023 2463.64 17.93 0.73% 2445.71 2476.34 2396.40
May 24, 2023 2445.76 -57.66 -2.30% 2503.42 2503.43 2412.97
May 23, 2023 2503.41 49.25 2.01% 2454.16 2522.14 2450.45
May 22, 2023 2454.16 18.99 0.78% 2435.17 2466.59 2418.67
May 21, 2023 2435.07 0.35 0.01% 2434.72 2440.30 2427.91
May 19, 2023 2445.34 14.79 0.61% 2430.55 2467.51 2425.07
May 18, 2023 2430.55 -23.33 -0.95% 2453.88 2466.14 2394.90
May 17, 2023 2453.84 -4.71 -0.19% 2458.55 2473.17 2406.86
May 16, 2023 2458.55 12.52 0.51% 2446.03 2467.81 2420.41
May 15, 2023 2446.05 6.44 0.26% 2439.61 2485.41 2423.32
May 14, 2023 2439.75 8.49 0.35% 2431.26 2442.69 2431.26
May 12, 2023 2423.37 0.80 0.03% 2422.57 2429.79 2347.18
May 11, 2023 2422.51 -41.05 -1.67% 2463.56 2466.75 2390.90
May 10, 2023 2463.52 -7.66 -0.31% 2471.18 2517.27 2399.72
May 9, 2023 2471.16 -1.24 -0.05% 2472.40 2490.01 2451.21
May 8, 2023 2472.34 -32.87 -1.31% 2505.21 2523.35 2422.37