ETH/CHF
Bán 1183.58
Chênh lệch Chênh lệch0.27
Mua 1183.85
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/CHF lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 5, 2022 1206.57 7.57 0.63% 1199.00 1212.77 1197.36
Dec 4, 2022 1199.01 3.14 0.26% 1195.87 1204.35 1193.46
Dec 2, 2022 1209.77 14.88 1.25% 1194.89 1215.36 1186.56
Dec 1, 2022 1194.89 -26.71 -2.19% 1221.60 1222.60 1186.87
Nov 30, 2022 1221.60 61.14 5.27% 1160.46 1232.77 1156.77
Nov 29, 2022 1160.45 52.67 4.75% 1107.78 1168.49 1099.08
Nov 28, 2022 1107.77 -22.02 -1.95% 1129.79 1133.27 1088.08
Nov 27, 2022 1129.78 -19.67 -1.71% 1149.45 1151.24 1127.42
Nov 25, 2022 1132.63 -2.08 -0.18% 1134.71 1136.79 1104.22
Nov 24, 2022 1134.71 21.18 1.90% 1113.53 1142.89 1110.10
Nov 23, 2022 1113.53 31.37 2.90% 1082.16 1120.65 1072.42
Nov 22, 2022 1082.20 22.68 2.14% 1059.52 1084.63 1028.77
Nov 21, 2022 1059.52 -27.69 -2.55% 1087.21 1093.72 1035.02
Nov 20, 2022 1087.22 -3.37 -0.31% 1090.59 1098.63 1079.09
Nov 18, 2022 1153.36 10.25 0.90% 1143.11 1169.88 1142.25
Nov 17, 2022 1143.11 -4.55 -0.40% 1147.66 1159.11 1119.99
Nov 16, 2022 1147.66 -32.64 -2.77% 1180.30 1195.61 1118.49
Nov 15, 2022 1180.30 9.93 0.85% 1170.37 1206.67 1165.52
Nov 14, 2022 1170.42 19.09 1.66% 1151.33 1216.53 1105.91
Nov 13, 2022 1151.35 6.80 0.59% 1144.55 1157.49 1141.75