ETH/CZK
Bán 41337.27
Chênh lệch Chênh lệch111.17
Mua 41448.44
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/CZK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 31, 2023 41932.67 -28.84 -0.07% 41961.51 42157.95 41696.54
May 30, 2023 41959.78 114.99 0.27% 41844.79 42341.34 41619.68
May 29, 2023 41840.71 -363.15 -0.86% 42203.86 42614.27 41446.17
May 28, 2023 42194.36 1307.34 3.20% 40887.02 42305.88 40881.73
May 26, 2023 40438.92 690.80 1.74% 39748.12 40631.62 39562.90
May 25, 2023 39747.66 144.75 0.37% 39602.91 39989.42 38817.95
May 24, 2023 39599.13 -1175.72 -2.88% 40774.85 40787.62 39066.78
May 23, 2023 40774.56 962.71 2.42% 39811.85 40982.90 39780.21
May 22, 2023 39811.78 190.13 0.48% 39621.65 40011.78 39335.63
May 21, 2023 39622.97 31.07 0.08% 39591.90 39705.58 39434.53
May 19, 2023 39839.69 215.72 0.54% 39623.97 40126.54 39572.82
May 18, 2023 39624.19 -136.17 -0.34% 39760.36 40150.26 39015.44
May 17, 2023 39763.64 48.95 0.12% 39714.69 40055.98 38991.70
May 16, 2023 39715.99 284.37 0.72% 39431.62 39887.15 38998.46
May 15, 2023 39433.76 286.07 0.73% 39147.69 40075.76 38859.64
May 14, 2023 39152.00 135.05 0.35% 39016.95 39198.89 38939.08
May 12, 2023 38871.24 164.71 0.43% 38706.53 38990.97 37486.57
May 11, 2023 38708.91 -622.40 -1.58% 39331.31 39500.52 38217.54
May 10, 2023 39328.53 -72.82 -0.18% 39401.35 40205.91 38303.55
May 9, 2023 39403.47 81.50 0.21% 39321.97 39719.28 38951.83