ETH/CZK
Bán 29037.68
Chênh lệch Chênh lệch72.34
Mua 29110.02
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/CZK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 9, 2022 29485.72 22.37 0.08% 29463.35 29541.94 29308.43
Dec 8, 2022 29462.60 1023.59 3.60% 28439.01 29682.80 28275.54
Dec 7, 2022 28440.22 -1074.56 -3.64% 29514.78 29640.29 28231.78
Dec 6, 2022 29515.54 382.75 1.31% 29132.79 29582.07 28778.62
Dec 5, 2022 29132.91 -451.43 -1.53% 29584.34 30163.35 28927.14
Dec 4, 2022 29584.69 106.33 0.36% 29478.36 29700.01 29437.67
Dec 2, 2022 29828.68 288.55 0.98% 29540.13 29979.02 29340.53
Dec 1, 2022 29540.13 -677.05 -2.24% 30217.18 30233.37 29343.87
Nov 30, 2022 30217.16 1555.67 5.43% 28661.49 30490.90 28562.53
Nov 29, 2022 28661.97 1226.93 4.47% 27435.04 28887.75 27214.01
Nov 28, 2022 27434.95 -557.74 -1.99% 27992.69 28083.46 26946.56
Nov 27, 2022 27992.69 -523.23 -1.83% 28515.92 28538.52 27932.57
Nov 25, 2022 28059.81 -117.92 -0.42% 28177.73 28185.59 27404.04
Nov 24, 2022 28179.54 516.65 1.87% 27662.89 28358.01 27585.05
Nov 23, 2022 27662.88 807.57 3.01% 26855.31 27785.81 26614.96
Nov 22, 2022 26856.31 618.93 2.36% 26237.38 27023.30 25505.63
Nov 21, 2022 26237.38 -645.96 -2.40% 26883.34 27138.16 25618.14
Nov 20, 2022 26883.60 -48.22 -0.18% 26931.82 27153.33 26672.04
Nov 18, 2022 28471.35 227.68 0.81% 28243.67 28906.10 28223.04
Nov 17, 2022 28243.67 -237.02 -0.83% 28480.69 28761.19 27757.98