ETH/DKK
Bán 12952.82
Chênh lệch Chênh lệch1.66
Mua 12954.48
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/DKK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 1, 2023 12923.02 -126.03 -0.97% 13049.05 13149.76 12830.05
May 31, 2023 13048.96 -143.50 -1.09% 13192.46 13253.35 12921.97
May 30, 2023 13192.32 23.99 0.18% 13168.33 13298.20 13086.01
May 29, 2023 13168.34 -94.57 -0.71% 13262.91 13392.44 13039.99
May 28, 2023 13262.25 381.26 2.96% 12880.99 13305.99 12874.17
May 26, 2023 12741.62 198.10 1.58% 12543.52 12785.65 12481.30
May 25, 2023 12543.37 79.78 0.64% 12463.59 12617.56 12212.93
May 24, 2023 12463.46 -360.97 -2.81% 12824.43 12824.73 12287.07
May 23, 2023 12824.66 305.63 2.44% 12519.03 12879.88 12503.61
May 22, 2023 12518.95 94.60 0.76% 12424.35 12582.39 12329.93
May 21, 2023 12423.92 -5.14 -0.04% 12429.06 12447.20 12391.48
May 19, 2023 12486.24 40.09 0.32% 12446.15 12580.69 12407.24
May 18, 2023 12445.99 -75.65 -0.60% 12521.64 12609.53 12253.43
May 17, 2023 12521.45 21.99 0.18% 12499.46 12603.94 12270.21
May 16, 2023 12499.28 61.21 0.49% 12438.07 12550.14 12298.80
May 15, 2023 12437.69 88.30 0.72% 12349.39 12640.68 12259.88
May 14, 2023 12350.33 31.09 0.25% 12319.24 12368.46 12317.61
May 12, 2023 12269.19 17.69 0.14% 12251.50 12301.98 11857.79
May 11, 2023 12251.27 -238.50 -1.91% 12489.77 12511.95 12091.76
May 10, 2023 12489.61 -55.15 -0.44% 12544.76 12773.63 12160.38