ETH/DKK
Bán 8896.20
Chênh lệch Chênh lệch9.20
Mua 8905.40
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/DKK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 9, 2022 8896.20 -125.85 -1.39% 9022.05 9112.81 8872.29
Dec 8, 2022 9021.98 311.68 3.58% 8710.30 9087.50 8660.54
Dec 7, 2022 8710.21 -319.97 -3.54% 9030.18 9068.43 8635.54
Dec 6, 2022 9030.38 110.58 1.24% 8919.80 9050.87 8803.55
Dec 5, 2022 8919.71 -110.76 -1.23% 9030.47 9199.38 8848.99
Dec 4, 2022 9030.38 25.18 0.28% 9005.20 9065.99 8985.27
Dec 2, 2022 9107.39 94.32 1.05% 9013.07 9150.21 8952.38
Dec 1, 2022 9013.02 -221.62 -2.40% 9234.64 9239.54 8951.27
Nov 30, 2022 9234.58 477.25 5.45% 8757.33 9318.28 8726.63
Nov 29, 2022 8757.27 365.55 4.36% 8391.72 8822.53 8324.65
Nov 28, 2022 8391.60 -161.67 -1.89% 8553.27 8581.16 8236.61
Nov 27, 2022 8553.18 -158.52 -1.82% 8711.70 8717.07 8535.07
Nov 25, 2022 8573.44 -18.67 -0.22% 8592.11 8598.24 8355.02
Nov 24, 2022 8592.00 145.77 1.73% 8446.23 8659.15 8422.57
Nov 23, 2022 8446.17 240.24 2.93% 8205.93 8486.64 8132.57
Nov 22, 2022 8206.21 182.14 2.27% 8024.07 8253.16 7795.90
Nov 21, 2022 8024.07 -186.21 -2.27% 8210.28 8288.03 7835.37
Nov 20, 2022 8210.20 -25.87 -0.31% 8236.07 8295.55 8151.68
Nov 18, 2022 8703.22 92.09 1.07% 8611.13 8812.58 8605.58
Nov 17, 2022 8611.07 -84.74 -0.97% 8695.81 8779.98 8481.61